Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Намаляване на въздействието върху околната среда

Scania се стреми да намали въздействието върху околната среда на нашите продукти по време на производството и използването им. Ние правим това, вземайки предвид ефекта върху околната среда през целия жизнен цикъл на нашите камиони, автобуси и двигатели.