Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Връзка със Scania

Свържете се с нас по всякакви въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Скания България.

Свържете се с нас

България

Скания България

1186 София, с. Герман, ул.Манастирска воденица №5

+359 2 970 54 00

Свържете се с нашите търговци

Регион София

Самуил Самуилов -търговец нови камиони -  тел:0888 820 595; имейл: samuil.samuilov@scania.bg                        

Кирил Атанасов - търговец нови камиони - тел: 0886 700 715; имейл: kiril.atanasov@scania.bg

Ветина Георгиева - търговец нови камиони - тел: 0885 235 899; имейл: vetina.georgieva@scania.bg

Ивайло Евтимов - търговец автобуси -  тел:0885 131 868; имейл: ivaylo.evtimov@scania.bg

Милен Занов - търговец употребявани автомобили - тел: 0886 707 888; имейл:milen.zanov@scania.bg    

Анелия Димитрова - търговец употребявани автомобили-  тел:0885 204 025;  имейл: anelia.dimitrova@scania.bg

 

Регион Бургас

Христо Вълчев - търговец нови камиони - тел: 0888 708 031; имейл: hristo.valchev@scania.bg

Ивайло Евтимов - търговец автобуси -  тел:0885 131 868; имейл: ivaylo.evtimov@scania.bg

Станислав Гюров- търговец употребявани автомобили - тел: 0886 601 941; имейл: stanislav.gyurov@scania.bg

 

Регион Варна

Мони Чаушев - търговец нови камиони- тел: 0888 518 143; имейл: moni.chaushev@scania.bg

Ивайло Евтимов - търговец автобуси - тел:0885 131 868; имейл: ivaylo.evtimov@scania.bg

Станислав Гюров- търговец употребявани автомобили -  тел: 0886 601 941; имейл: stanislav.gyurov@scania.bg

 

Регион Велико Търново

Вера Кирилова- търговец нови камиони- тел: 0886 499 734; имейл: vera.kirilova@scania.bg

Ивайло Евтимов - търговец автобуси - тел:0885 131 868; имейл: ivaylo.evtimov@scania.bg

Станислав Гюров- търговец употребявани автомобили - тел: 0886 601 941; имейл: stanislav.gyurov@scania.bg

 

Регион Русе

 

Регион Пловдив (Агри-М)

Анани Кюркчиев – търговец - тел: 0888 705 902; имейл: a.kiurkchiev@agri-m-bg.com

Стефан Лазаров – търговец- тел:  0887 467 755 ; имейл: stefan@agri-m-bg.com

                                  инж. Хасан Камберов – търговец- тел: 0884 015 512; имейл: hasan@agri-m-bg.com