Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Връзка със Scania

Свържете се с нас по всякакви въпроси относно нашите продукти, услуги или други дейности в рамките на организацията Скания България.

Свържете се с нас

България

Скания България

1186 София, с. Герман, ул.Манастирска воденица №5 ;

+359 2 970 54 00; office@scania.bg

Вашето мнение е важно за нас!

Можете да споделите с нас Ваши предложения, положително или отрицателно мнение или трудност, която срещате при използването на наши продукти или услуги, като попълните формуляра по-долу или чрез нашата електронна поща: feedback@scania.bg.

Независимо кой начин използвате, съобщението Ви ще получи необходимото внимание.

В съответствие със стремежа на Скания България за непрекъснато усъвършенстване ще анализираме Вашия сигнал или обратна връзка, за да предоставим компетентен отговор и за да предприемем мерки за подобрение в бъдеще, когато това е необходимо.

Ние уважаваме Вашата поверителност. Ще обработваме данните в съответствие с нашето Уведомление за поверителност.