Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Biomethaancertificaten moeten de omslag naar duurzaam transport versnellen

16 DECEMBER 2021

Biomethaancertificaten zullen naar verwachting de omslag naar duurzaam transport versnellen. Het Belgische transportbedrijf Van de Poel heeft positieve ervaringen met het gebruik van het systeem. “Dit is een tastbaar bewijs van onze inspanningen in verband met duurzaamheid”, zegt Chief Operating Officer Wim Van de Poel.

Hernieuwbare brandstoffen vormen een belangrijk onderdeel van de omslag naar duurzaam zwaar transport. Maar hoe kunnen we het gebruik ervan versnellen om de groene oplossingen die al voorhanden zijn te promoten?

 

Het Belgische transportbedrijf Van de Poel stelde zichzelf die vraag, en kwam uit bij het volgende antwoord: door het verhogen van het aandeel biomethaan in het wagenpark van de vrachtwagens die op vloeibaar aardgas (LNG) rijden.

Stappen om de CO2-uitstoot met 55 procent te verlagen

“Bio-LNG, meer bepaald vloeibare biomethaan, is de meest milieuvriendelijke en kostenefficiënte alternatieve brandstof die op dit moment voorhanden is voor onze huidige bedrijfswerking en operaties”, zegt COO Wim Van de Poel. “Het gebruik van biomethaan verhogen is voor ons een geweldige kans om de nodige stappen te nemen om op koers te liggen voor het behalen van het doel van 55 procent minder uitstoot dat de EU beoogt tegen 2030.”

 

De eerste stap van Van de Poel was om brandstofleverancier Drive Systems en ook Scania te benaderen, voor wie het Belgische transportbedrijf onderdelen en componenten vervoert tussen leveranciers in Duitsland en Scania-fabrieken in Nederland en België.

 

“Dankzij onze reeds lang bestaande relatie was het een logische keuze om voor dit project de handen ineen te slaan met Scania en met onze brandstofleverancier Drive Systems”, zegt Wim Van de Poel. “Samen hebben we een pilootproject opgezet waarin we onszelf ertoe verbonden een zekere hoeveelheid biomethaan te gebruiken voor de transportflow van Scania gedurende een proefperiode van een jaar.”

Het aandeel biomethaan start op 25 procent

In eerste instantie zal het gecertificeerde aandeel van biomethaan 25% zijn. In vergelijking met LNG herleidt biomethaan de CO2-uitstoot met ongeveer 70 tot 80 procent.

 

“Maar het is de bedoeling om dat op te schroeven en het aandeel van biogas op te trekken naargelang het project vordert”, zegt Wim Van de Poel.

 

Jennie Edvardsson, Sustainable Transport Manager bij Scania, zegt dat het precies dit soort initiatieven zijn die Scania wilt aanmoedigen. Ze hoopt dat de ervaringen en geleerde lessen zich zullen verspreiden naar andere markten.

 

“Dit soort dingen zorgt ervoor dat de omslag er echt komt”, zegt ze. “Als aankoper van transport zijn we in dit geval zeer blij dat ons transportbedrijf een initiatief nam dat het algehele doel van Scania om de koolstofuitstoot in ons eigen transport over land tegen 2025 met 50 procent terug te brengen in vergelijking met 2015.” 

Grote mogelijkheden met biomethaan

Biomethaan biedt grote mogelijkheden als hernieuwbare brandstof die kan bijdragen tot de omslag naar duurzaam transport. Het wordt grotendeels uit afval gehaald, zoals landbouwafval, en ondersteunt op die manier circulaire energiemodellen en brengt vele positieve effecten met zich mee voor lokale gemeenschappen.

 

“Vandaag de dag lekt veel afval als methaan de lucht in”, zegt Fabrizio Teatini, Business Development Mananger bij Drive Systems. “Maar deze duurzame grondstof heeft een groot potentieel. Vandaag is er in Europa ongeveer 3 miljoen kubieke meter per jaar van beschikbaar. De potentiële productie is evenwel ongeveer 100 miljoen kubieke meter in 2050.”

 

Nog een voordeel van biomethaan is volgens Teatini dat transportbedrijven het meteen kunnen beginnen gebruiken, dankzij de reeds bestaande infrastructuur voor LNG.

 

“Dit betekent dat de brandstof onmiddellijk kan gebruikt worden, zonder veranderingen, en dat een transportbedrijf heel eenvoudig de overstap kan maken naar bio-LNG”, zegt hij. 

Certificaten kunnen de omslag in een stroomversnelling brengen

De deelnemende bedrijven zijn ervan overtuigd dat biomethaancertificaten een belangrijke sleutel zijn tot het beschikbaarder maken van biogas.

 

“Met de certificaten wordt het mogelijk om de verkleining van de ecologische voetafdruk aan te tonen”, zegt Leif Borgstedt, Senior Energy Trader and Certificate Specialist bij Scania. “Dat betekent dat transporteurs en transportaankopers die CO2-doelstellingen op lange termijn hebben vastgelegd mettertijd een groter aandeel in biomethaan aangeboden kunnen krijgen.

 

We zijn ervan overtuigd dat dit voor meer vertrouwen en transparantie zal zorgen, en dat zal dan weer de groei vergroten en de productie van duurzame brandstoffen doen toenemen, net zoals certificaten van groene elektriciteit dat deden op de energiemarkt”, zegt hij.

 

En hoe maken we dit dan waar in de transportindustrie? De drie bedrijven geloven dat samenwerking tussen verschillende spelers een sleutelgegeven is om dingen echt in gang te zetten.

 

Of zoals Wim Van de Poel het stelt: “We hebben een benadering nodig met meerdere belanghebbenden, waarin transportbedrijven, transportaankopers, brandstof- en infrastructuurleveranciers en voertuigfabrikanten zoals Scania samenwerken en partnerschappen aangaan. Niemand kan dit alleen bereiken.” 

Biomethaancertificaten in het kort

  • Een biomethaancertificaat garandeert dat een bepaalde hoeveelheid biomethaan wordt toegevoegd aan het netwerk, of meer op lokaal niveau als het om vloeibaar gas gaat. 

  • Het certificaat wordt vergezeld van een Duurzaamheidsbewijs dat de ecologische voetafdruk weergeeft, overeenkomstig de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II), van de grondstoffen tot de productie van de brandstof.

  • Met die certificaten en het Duurzaamheidsbewijs wordt het mogelijk om een aangetoonde verkleining van de ecologische voetafdruk te bieden, die doorheen de waardeketen kan opgevolgd worden.

  • De markt voor biomethaancertificaten is in volle ontwikkeling en wordt geschouwd als een belangrijk element in het vergroten van het aandeel van biomethaan in het gasnetwerk.