Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Konsultativ försäljningsprocess

Kontakta oss för en kostnadsfri driftsanalys av din verksamhet.

Framtiden inom vägtransport har aldrig varit lika komplex. Men samtidigt har det aldrig funnits ett så starkt engagemang för att förverkliga visionen om en hållbar transportframtid. Löftet från oss på Scania går också långt utöver att tillverka och leverera fantastiska, hållbara elfordon. Vi avser att se till att du kan närma dig elektrifiering och implementera den på ett sätt och i takt som passar just din verksamhet.  

VÄGEN TILL ATT ELEKTRIFIERA DIN VERKSAMHET

Vi kan hjälpa dig så fort du börjat överväga ta dina första steg mot elektrifiering – detta eftersom varje meningsfull resa måste inledas med ett samtal kring vart vi vill komma och vad vi vill uppnå. Processen efter det är helt baserad på dina behov, dina önskemål och dina förutsättningar. 

Dina hållbarhetsmål

Om du har ambitionen att elektrifiera kommer vi att hitta ett sätt att uppnå detta på som passar just din verksamhet. Och detta är lika sant oavsett om du vill ligga i övergångens framkant eller följa efter lite mer försiktigt. Hur som helst är det dags att börja planera nu – så att du har kontroll över din tidslinje. 

Din verksamhet

Inget visar upp en tydligare bild av din verksamhet än verkliga data från dina egna fordon. Vi har utvecklat interna analysverktyg som noggrant projicerar din elektriska räckvidd per transporttyp, optimala laddningsplatser samt vilka rutter som ska elektrifieras och i vilken ordning – beroende på kommande lanseringar i vår framtida fordonsplan. Allt med hänsyn till förarbeteende, nyttolast, klimat, höjd och andra faktorer. 

Dina förutsättningar

Förutsättningarna är av stor vikt för elektrifiering i allmänhet och för laddning i synnerhet. Har du en eller flera depåer? Fasta transportrutter? Prioriteras just-in-time-leveranser högre än energikostnaden? Vilken är din nätkapacitet och uppgraderingsbarhet vid dina depåer, lastnings- eller lossningsplatser? Se oss som din huvudentreprenör – med noggranna besök på plats för att underlätta både planering och installation av din laddningslösning. 

Din lösning

Det slutgiltiga målet är att ge dig en lösning som fungerar från Dag Ett – men som samtidigt kan skalas upp för din framtida verksamhet. Den konsultativa försäljningsprocessen resulterar i en färdig lösning där Scania tar ett holistiskt ansvar och täcker följande:

 • Rätt fordonsspecifikation och integrering av påbyggnation, med lämpliga reparations- och underhållskontrakt
 • Laddning av hårdvara och programvara, inklusive fysisk installation och implementeringar av infrastruktur
 • Finansiering och försäkring för både fordon och laddningshårdvara
 • Ett skräddarsytt paket bestående av tjänster med fokus på maximerad energieffektivitet, drifttid och produktivitet, administrativt stöd samt säkerställande av bästa möjliga totala driftekonomi – allt enligt dina specifika prioriteringar. 

EXEMPELLÖSNINGAR

Lösningar baserade på helt ny och ibland även framtida teknik gör det omöjligt att sammanställa kundreferensärenden med fullständiga lösningar som faktiskt används. Samtidigt vill vi visa dig exempel på hela omfattningen av en elektrisk lösning – ända ned till minsta detalj. I detta syfte har vi skapat vad vi kallar kundarketyper byggda kring verkliga affärsscenarier, definierade och utvecklade med hjälp av vår konsultativa försäljningsprocess. Två exempel på dessa fall beskrivs nedan på en mycket hög nivå – men i våra framtida samtal kan du förvänta dig att kunna granska dem på ett ganska detaljerat sätt.  

exempel på kund

Detta företag har ett långsiktigt avtal om att transportera sand från ett grustag ägt av annan part till dennes kunder – som regel för att användas i tillverkningsprocesser. Verksamheten äger och driver en fordonspark om 15 stycken lastbilar bestående av 6x2 lastbilar med 5-axliga släp med 64t tågvikt, samt 4x2 dragbilar med 3-axliga semitrailers med 40t tågvikt– från flera tillverkare, och samtliga med bulktankar. Företagsdepån ligger vid sandtaget, där lastbilarna lastas varje morgon innan rutten på 300 km till respektive destination. På destinationen ger lossningsprocessen det perfekta tillfället för förarna att ta sin lunchrast innan deras 300 km långa returresa. Transporterna är inte känsliga vad gäller just-in-time-leverans, men helst bör resan tur och retur genomföras på en dag.

 

Elektrifieringsplaner: Byta ut tre fordon per år tills alla 15 är utbytta. Alla från Scania.

Prioriteter: nyttolast först, därefter energieffektivitet

LÖSNING

Fordon

 • Tre Scania 4x2-lastbilar med R-hytt och 350 kW CCS laddning – med tre nya per år tills alla 15 lastbilar i fordonsparken har bytts ut
 • Torrbulksläp med tre axlar. 40t tågvikt

Laddning

 • Skalbar laddare och skalbart ledningssystem som möjliggör depåladdning.
 • 600 kW kraftenhet och tre 20-300 kW satellitladdare för depåladdning över natten – vilket möjliggör tillägg av ytterligare uppgraderingar av kraftenheter och ytterligare satellitladdare varje år
 • 2x350 kW allt-i-ett-laddare och 1x150 kW batteriintegrerad laddare för påfyllnadsladdning på destinationen under lossning och förarlunchraster, som på 35 minuter laddar tillräckligt för returresan med tomlast.
 • Den batteriintegrerade laddaren medföljer inom ramarna för ett leasingavtal under den 12 månader långa uppgraderingen av nätkapaciteten, med syfte att ge stöd åt en tredje permanent 350 kW allt-i-ett-laddare på den sista destinationen.
 • Laddningshanteringssystem (CMS) som täcker både depåladdning och destinationsladdare med laddningsschema, effektoptimering såväl som aviseringar – med en tillagd betalningslösning som möjliggör att sälja reservkapacitet på destinationsladdare till tredje part för att ladda deras fordon.
 • Fullt Scaniaansvar för installation av hårdvara, utbildning på plats av personal och lösningsunderhåll. 

Tjänster

 • Med nyttolast som högsta prioritet är tjänsterekommendationen främst baserad på kärntjänster, vilket underlättar en smidig daglig drift och säkerställer att fordonsadministration och fordonsbehov aldrig sätter käppar i hjulen för transportverksamheten, samt ger trygghet i samband med införandet av ny teknik. 

Detta företag driver en fordonspark bestående av 10 lastbilar som transporterar mejeriprodukter från fabriker till centrallager och stora återförsäljare. Med början varje morgon vid deras depå är deras genomsnittliga dagliga transportsträcka cirka 330 km och går mellan tätorter på mestadels plana vägar – med en total medelhastighet på 60 km/h. Varje resa inleds med full last, och returresorna i slutet av varje dag görs helt tomma. Detta ökar den möjliga räckvidden – och gör depåladdning över natten till en snabb och enkel implementering som räcker fullt ut för deras transportbehov. Företaget får betalt per kubikmeter per kilometer, med ömtåliga varor och straffavgifter för sena leveranser.

 

Elektrifieringsplaner: Att börja med tre fordon som ett test för att utvärdera ytterligare elektrifiering vid ett senare tillfälle. 

Prioriteter: Drifttid är högsta prioritet, därefter energieffektivitet

LÖSNING

Fordon

 • Tre Scania 4x2-lastbilar med R-hytt och 350 kW CCS laddning
 • Släp med tempererat skåp med kylning och tre axlar. 40t tågvikt

Laddning

 • Laddningslösning baserad på laddning i depå över natten utan behov av snabbladdning. 
 • Tre 50 kW standardväggdosor
 • Ansluts till befintlig nätkapacitet utan omedelbart behov av uppgradering
 • Grundläggande laddningshanteringssystem (CMS)
 • Installation av tredje part under Scanias överinseende
 • Platsen är förberedd för ytterligare markdragen kabel för att stödja framtida väggdosor.
 • Skalbarhet inför framtiden genom uppgradering av hanteringssystemet för laddning till en mer avancerad version med lastbalansering och laddningsscheman – vilket möjliggör ett maximerat utnyttjande av befintlig kapacitet. 

Tjänster

 • Med drifttid som högsta prioritet är tjänsterekommendationen främst baserad på drifttidstjänster som ett tillägg till kärntjänster. Detta gör att kunden kan ligga steget före eventuella problem och därigenom förhindra att dessa påverkar deras transporter, men också ge djupa insikter om fordonsstatus och underhållsbehov, vilket ger möjlighet att proaktivt lösa potentiella problem och säkerställa maximal drifttid och produktivitet.  

VÅRT LÖFTE

Elektrifieringen förändrar allt. Allt utom vårt löfte att finnas där för dig, guida dig genom övergången och säkerställa att du får en högkvalitativ lösning som verkligen fungerar för dig, din verksamhet och ditt företag. Både på kort och lång sikt.  

FLERA DELAR AV VÅRA LÖSNINGAR

Kontakta oss för en kostnadsfri driftsanalys av din verksamhet.

Vill du undersöka möjligheterna att elektrifiera din verksamhet? Vi genomför en kostnadsfri driftsanalys av er verksamhet för att visa hur ett elektrifierat flöde kan se ut med fordon och laddstrategi. Inledningsvis gör vi en utvärdering för att se om verksamheten lämpar sig för elektrifierade fordon.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.

Detta fält är obligatoriskt, vänligen fyll i ditt förnamn.

Detta fält är obligatoriskt, vänligen fyll i ditt efternamn.

Detta fält är obligatoriskt, vänligen fyll i ditt företagsnamn.

This Field is a required field.

Detta fält är obligatoriskt, vänligen fyll i ditt telefonnummer

Allmänna villkor för behandling av personuppgifter

Vi respekterar din integritet, dina kontaktuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy inom Scania Sveriges organisation.

För att kunna skicka formuläret behöver du godkänna villkoren i Scanias integritetspolicy.