Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Power Integration Services

För att varje motor ska fungera optimalt behöver de specificeras enligt den avsedda användningen, installeras korrekt och optimeras. Scania Power Integration Services – vår verksamhet för installationsstöd och energioptimering – arbetar med just detta. Våra ingenjörer är experter inom området. De ger både tillverkare och användare sinnesro och en ännu bättre produkt.

Installationsstöd

Tjänsterna för installationsstöd innebär att Scanias ingenjörer ger dig råd, vägledning och praktisk hjälp under de tidiga faserna. Det innebär att motorn får rätt specifikationer och att installationen genomförs korrekt. Det skapar en fullständig integration av olika mjuk- och hårdvarukomponenter. Ingenjörernas medverkan under hela design- och implementeringsfaserna säkerställer en smidig industriell process. Att alla krav uppfylls och skapar en produkt som erbjuder bästa möjliga funktionssäkerhet, effektivitet och minimering av utsläpp.

Energioptimering

Det är inte bara den synliga hårdvaran som är viktig. Mjukvaran och kalibreringen spelar dessutom en mycket viktig roll för motorns funktion och beteende. Scanias motorer är konstruerade för att erbjuda en jämn balans mellan ett antal viktiga egenskaper. Det ger systemet en välavvägd profil som passar ditt specifika segment. Scanias energioptimering, som även omfattar anpassning av gränssnitt och kompletterande komponenter, ser till att systemet och den kraft det levererar är kalibrerat och helt anpassat för sitt specifika syfte. Det hjälper oss att ta prestandan till en helt ny nivå.

Exempel på energioptimering

Scanias motorer är konstruerade för att erbjuda en jämn balans mellan ett antal viktiga egenskaper. En optimering av dessa egenskaper – bränsleeffektivitet, transient respons, varvtalsstabilitet, specifik effekt och kallstartsegenskaper – tar prestanda till en helt ny nivå, anpassat till verksamhetens behov.

Dumper

När du kör tunga och kanske även osäkrade laster på underlag som är utmanande är det avgörande att ha tillgång till rätt effekt och varvtalsstabilitet. Den minimerade bränsleförbrukningen och kallstartsförmågan bidrar dessutom till att förbättra driftekonomin och säkerställa tillgängligheten.

Grävmaskin

Grävmaskinförare måste alltid vara säkra på att ha tillgång till maximal prestanda. Det kan säkerställas genom att optimera motorn för att få en transient respons och varvtalsstabilitet. En hög funktionssäkerhet och effektiv drift kräver dessutom en god kallstartsförmåga och bränsleeffektivitet.

Generatorsystem

Kraven på motorer i generatorsystem varierar beroende på användningsområdet. I de flesta fall spelar varvtalsstabilitet och transient respons en avgörande roll för att hantera stegbelastningar, krav från elnät och för att kunna maximera en tillförlitlig effekt. Kostnads- och miljöskäl medför ofta även krav på en låg bränsleförbrukning.

Patrullbåt

Båtar kräver en gasrespons som säkerställer en snabb acceleration till marschhastigheten. Det kräver att motorn har en hög transient respons, specifik uteffekt och god varvtalsstabilitet. En högre nivå av bränsleeffektivitet krävs dessutom för att minska kostnaderna och utsläppen.

Kontakta din återförsäljare

Kontakta oss om du har några frågor om våra produkter, tjänster eller andra aktiviteter inom Scanias organisation.

Ring oss
E-post
E-post verkstad
Webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTERADE KREDITKORT