Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

ELLASTBILAR - ETT ALLTMER FÖRDELAKTIGT ALTERNATIV

4 NOVEMBER 2020

Transportköpare, storstäder och slutkonsumenter utövar en dragkraft på utförarna av tunga transporter i deras omställning till hållbara lösningar, särskilt elektrifiering. För transportörerna ges möjlighet att öka intäkterna, samtidigt som den tekniska utvecklingen gynnar driftkostnaderna

En kombination av flera tekniker möjliggör omställningen till ett koldioxidfritt transportsystem och hjälper Scania att nå de upp satta forskningsbaserade klimatmålen. Elektrifiering kommer tveklöst att spela en avgörande roll på vägen till koldioxidfrihet. På medellång sikt bedömer Scania att totalkostnaden för batteridrivna tunga distributionslastbilar kommer att nå paritet med den för fossilbränsledrivna fordon. Batterier kommer att sjunka i pris och livslängden öka. Detta banar väg inte bara för
elektrifierade distributionslastbilar utan även, om några år, för elektrifierad fjärrtrafik.

 

Men omställningen handlar inte bara om fordon. En förutsättning för att elektrifieringen ska ta fart är att Scania samarbetar med kunderna och med partners inom infrastruktur och energiförsörjning. Då kommer vi att få se fler el- och alternativbränslelastbilar rullande på vägarna. Dessutom krävs offentliga satsningar på laddinfrastruktur och uppgradering av elnätet.

 

Kostnadsförskjutning
Inköp av en ny lastbil är alltid en stor investering och elektrifierade lastbilar är i dagsläget onekligen dyrare än traditionella fordon. Men det är viktigt att påminna sig att tungtransportbranschens verkliga värdemått är den totala kostnaden för ägande och drift och det är här som ellastbilen kommer till sin rätt. Inga fler dyra (och fluktuerande)
bränsleräkningar. Ellastbilskunden har tillgång till Scanias fulla erbjudande, inklusive finansiering, underhåll- och reparationsavtal, och paket med förarrelaterade tjänster och
stöd, precis som alla andra lastbilskunder. I det snävare spannet från klockan 7 till 12 på dagen gick nattleveranserna i snitt 38 procent snabbare.

 

Kortare körtid, mindre köande, bättre tillgång till lastplatser och, förstås, noll utsläpp när lastbilen körs i helelektriskt läge är alla övertygande argument för eldrift. Intresset bland distributionsåkare och sopbilsoperatörer är stort.

 

Bättre luft
Låg- eller nollutsläppstransporter med hybrider och helelektriska lastbilar är även positivt för luftkvaliteten. Nattleveranserna med Scanias hybridlastbil gav markant
minskade kväveoxidutsläpp. Kväveoxidpartiklar är en vanlig orsak till dålig luftkvalitet och relaterade hälsoproblem såsom luftvägssjukdomar. Nattliga leveranser är inte bara bra för miljön och en god affärsmöjlighet, utan skulle också minska antalet olyckor med distributionslastbilar inblandade, liksom de skador på fordonet som är svåra att undvika vid manövreringen kring hårt trafikerade lastkajer dagtid.

 

Trenden går mot elteknik
Kombinationen av alla faktorer ovan och de brådskande miljömässiga drivkrafterna gör det sannolikt att upptaget av elfordon kommer att gå snabbt och att elframdrivning blir ett framgångsrecept. För att detta ska bli verklighet använder sig TRATON-koncernen, där Scania ingår, av sin samlade forsknings- och utvecklingsbudget för att utveckla elektrifierade lastbilar och bussar. År 2025 kommer satsningen på elmobilitet att uppgå till mer än 1 miljard euro. Scanias lansering av en ellastbil är ännu ett bevis på att elektrifieringen är en kraft som förändrar tungtransportsektorn, och världen, till det bättre.

FÄRDPLAN FÖR ELEKTRIFIERING

Branschorganisationen BIL Sweden, där bland annat Scania och andra lastbilstillverkare ingår, har nyligen tagit fram en färdplan med målet att 50 procent av de tunga transporterna kommer att vara elektrifierade år 2030.

 

– Elektrifiering är ett måste om vi ska minska växthusgasutsläppen med 70-procent till 2030. Här är det också viktig med åtgärder för att öka andelen biodrivmedel och öka transporteffektiviteten, säger Jessica Björkquist, senior produktchef Hållbarhet, Scania Sverige  

NY HYBRIDLASTBIL MED 60 KM ELEKTRISK RÄCKVIDD

Scanias nya plug-in-hybrid, med en elektrisk räckvidd på upp till 60 kilometer, kombinerar det bästa av två världar. Den erbjuder förbränningsmotorns flexibla möjligheter tillsammans med de stora fördelarna av en tyst och utsläppsfri drift.

 

Efter lanseringen av Scanias första hybridlastbil 2014, har medvetenheten om behovet av att minska klimatpåverkan ökat samtidigt som tekniken har tagit ett stort kliv framåt. Plug-in-hybriden är därför ett tilltalande alternativ för stadstransporter, till exempel för godsleveranser, sophämtning, tippbilar, lastväxlare liksom brand- och räddningsfordon.

 

– Att införliva hybridlastbilen i åkeriernas flottor är utan tvekan det enklaste sättet att få erfarenhet av att använda elektriska fordon, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Som en brygga mellan tekniker kan den bidra till värdefull erfarenhet i att gradvis utvidga flottor till en större andel elektriska fordon.

 

Scanias hybrid plug-in lastbil är utrustad med CCS-laddare för elnätet. Med 95 kW DC-laddning kan batterierna laddas till 80 procent på cirka 35 minuter. Lastbilen kan också laddas genom bromsenergin. Med nya batterier med högre energitäthet kan lastbilen köra på eldrift i upp till 60 km, beroende på totalvikt, typografi och typ av påbyggnation. Därutöver kan den laddas när lastbilen står stilla för att lasta eller lossa, eller när föraren har rast.

 

Scanias plug-in hybridlastbil är tillgänglig med L- och P-seriehytt, som båda är utformade för stadstrafik. Låggolvshytten i L-serien är dessutom särskilt framtagen för tät stadstrafik med oöverträffad sikt. Förutom den elektriska 115 kW-motorn – som är placerad mellan motorn och växellådan – har hybridlastbilen en 9-liters 280–360 hk dieselmotor.

 

Scania Zone är det perfekta verktyget vid användning av hybridlastbilen. Den positionsbaserade tjänsten hjälper föraren att automatiskt anpassa körningen till trafik- och miljöbestämmelser liksom till egna regler för hastighet, ljud och utsläpp.

 

– Fler och fler städer inför miljözoner i centrala stadsdelar, något som kräver alternativ som eldrift. Genom att köra hybridlastbil kan transportörer kraftigt öka fordonsutnyttjandet och minska den olönsam tiden när fordonet står stilla. Det tysta el-läget öppnar möjligheten till effektiva transporter även nattetid, och därigenom undvika rusningstrafik och köer i städerna, säger Anders Lampinen.

 

– Samtidigt kan åkerierna när så krävs nyttja förbränningsmotorn från lager och logistikcentra längre bort, liksom för tillfälliga transportuppdrag. Kort sagt, de kommer få det bästa av båda världar.

ELEKTRISK LASTBIL MED 250 KM RÄCKVIDD

Med en räckvidd på upp till 250 km kan Scanias elektriska lastbil vara i drift under hela dagen och fortfarande återvända säkert tillbaka till depån för att sedan ladda under natten. Om räckvidden behöver utökas kan föraren snabbladda under en rast eller vid naturliga uppehåll under dagen. Lastbilen erbjuds med 165 kWh eller 300 kWh installerad batterikapacitet. Med 165 kWh är räckvidden 130 km. Räckvidden beror givetvis på vikt, olika påbyggnationer, topografi och körsätt.

 

I avsaknad av förbränningsmotor har utrymme frigjorts för batterier. Ytterligare batterier har monterats på chassiramen. Den nya elektriska motorn ger en kontinuerlig effekt på 230 kW eller motsvarande cirka 310 hk. Motorn har två växlar för att ge hög effekt över ett bredare hastighetsregister, vilket förbättrar komforten. En av de främsta fördelarna med en elmotor jämfört med förbränningsmotor är den höga graden av kontroll. I praktiken kommer kunden att märka detta genom den snabbare accelerationen och återkopplingen från drivlinan.

 

Andra komponenter som behövs för helt elektrisk drift, som batteristyrningsenheter, batterikylningsenheter, elektrohydraulisk styrsystem, elektrisk luftkompressor och växelriktare har monterats längs chassiramen. Scanias elektriska lastbil är utrustad för CCS-laddning från elnätet. Med 130 kWh DC-laddning kan batteripacken laddas på mindre än 55 minuter och med 300 kWh på mindre än 100 minuter. Lastbilen kan också laddas genom bromsenergin.

 

Scanias nya lastbil är utrustad för ett helt elektriskt kraftuttag. I stället för en anslutning som normalt sker till växellådan eller motorn, kopplas den till en elanslutningsenhet, kallad DC-box som monterats på chassiet. Detta ger en DC-länk på upp till 60 kW kraftuttag för påbyggnationer som kylaggregat och lastväxlare.

 

Scania el-lastbil erbjuds med L- och P-seriehytter, som båda utformats för stadstrafik. Låggolvshytten i L-serien är dessutom särskilt framtagen för tät stadstrafik med oöverträffad sikt.