Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scanias tjänster bidrar till kundernas lönsamhet

19 september 2022

  • Enligt Scania skapar smart användning av förädlade driftsdata förutsätt­ningarna för hållbar lönsamhet hos kunderna
  • Nya digitala tjänster som My Scania och Scania Driver app banar väg för ökad effektivitet och lönsamhet
  • BEV Kontrollpaket är skräddarsytt för optimal drift av batterifordon
  • Scania är i framkant med tjänste- och servicelösningar som stödjer kunderna med att hålla deras fordon i drift och under full kontroll
  • Bestående partnerskap med värdeskapande tjänster, hög tillgänglighet och finansiell förutsägbarhet bidrar till trygghet och sinnesro.

Scania har kopplat upp mer än 600 000 lastbilar, bussar och motorer vid det här laget, en ”flotta” som ger företaget närmast gränslös tillgång till värdefull operationell data. Ihop med Scanias egen kunskap och erfarenhet utgör den grunden för tjänster som Scania ProCare där delar byts ut preventivt, innan de riskerar att bli ett problem för kunden. Scania utökar nu sitt erbjudande med ett antal digitalt baserade tjänster med intentionen att göra livet enklare för både åkare och förare.

 

Scania har vid det här laget befunnit sig i framkant beträffande uppkopplade fordon i ett par decennier. Tempot gällande att introducera nya, innovativa digitala tjänster skruvas nu upp med de ständiga introduktionerna av elektrifierade lösningar och de delvis nya kundbehov de väcker.

 

My Scania – en enda accesspunkt

− My Scania, vår nya kundportal, är ett lysande exempel på hur långt vi har nått med våra digitala tjänster, säger Emil Jungnelius, Produktchef på Scania Services. Vi samlar alla våra nuvarande och kommande tjänster på en enda plats, med en enda inloggning och med tydlig ambition att erbjuda en premiumbetonad, digital kundupplevelse. 

 

My Scania inkluderar inte bara ”traditionella” tjänster inom flotthantering utan spänner också över sådant som Scanias färdskrivartjänst, verkstadsbokningar och Scanias egen lastbilskonfigurator. My Scania kommer även att agera värd för tjänster som olika partner erbjuder samt lokalt utvecklade tjänster. Det är enkelt att integrera nya tjänster och dessa nås sedan från en och samma accesspunkt och en inloggning. 

 

− Det är uppenbart att livet med COVID har fört med sig både en ökad digital mognad och nya krav, både hos oss och hos kunderna, säger Emil Jungnelius. Vi har kunnat notera en tydlig förändring: sådant som brukade efterfrågas av ett fåtal har nu fått ett starkt uppsving och möts med ett brett intresse. Vi ser hur det här utgör starten på en uppgraderad och mer intensiv digital resa med stor potential för alla inblandade. 

 

My Scania finns redan tillgängligt för alla Scania-kunder med uppkopplade fordon. 

 

En ny Scania Driver app som gör det dagliga arbetet enklare och effektivare

Scania är i färd med att introducera en särskild app för chaufförer med målsättningen att förse förarna med tjänster som är exklusivt utformade för att stötta dem i vardagen i deras viktiga arbete. Genom att erbjuda dessa tjänster i en app med strikt förarfokus möter Scania deras behov på ett optimalt sätt.

 

− Vi har skapat den här appen baserat på vad vi har lärt oss via återkoppling från förare och med ett tydligt kundfokus, säger Emil Jungnelius. Den gör det möjligt för chaufförerna att nå all den information de behöver om sitt fordon, de kan exempelvis se bokade verkstadstider och hur de har det med sin återstående körtid. Allt går ut på att göra deras viktiga arbete enklare och mer hanterbart, oavsett om de kör en dieselbil eller en ellastbil.

 

I och med kopplingen mellan My Scania-portalen och Scania Driver app underlättas och effektiviseras också arbetet internt i åkerierna. Aktuell position, åtgärder innan körning, återstående körtid och andra dagliga uppgifter kan hanteras enkelt och sömlöst med hjälp av Scanias tjänster.

 

BEV Kontrollpaket – nya lösningar på nya behov

Introduktionen av batterilastbilar på marknaden har för med sig ett behov av nya lösningar när det gäller att hantera fordonsflottor, något som Scania var tidigt ute med att uppmärksamma och tillmötesgå med relevanta tjänster. BEV Kontrollpaket är just en sådan tjänst som svarar mot de särskilda behoven för ellastbilar.

− Fokus ligger på alla slags prestandasiffror, som exempelvis energiförbrukningen, körsträckor, förväntad räckvidd och varningar beträffande batteristatusen, för att nämna några, säger Emil Jungnelius. Just tjänster för att hålla koll på positioneringen blir extra viktiga när det handlar om batterifordon eftersom räckvidden och laddningsmöjligheterna är så avgörande för utfallet.

 

Varje lastbils position visas på ständigt uppdaterade – en gång per minut – kartvyer och alla lastbilar är synliga i en och samma vy. En särskild funktion, Range support, bidrar med exakta beräkningar, något som gör alla gissningar överflödiga och för-hoppningsvis drar ett streck över alla slags räckviddsångest. Hur lastbilarna presterar i övrigt är även det enkelt att följa upp eftersom all historisk data finns tillgänglig via My Scania-portalen.

 

− BEV Kontrollpaket är idealisk för alla de kunder som nu har bestämt sig för att göra transitionen till elektrifierade, fossilfria transportlösningar för att kunna nå sina hållbarhetsmål, säger Emil Jungnelius. De kan följa i detalj hur deras fordon presterar och få full överblick över deras driftsprestanda över tid.

 

Kunder som har rätt utrustning i sina fordon – alla Scania BEV exempelvis – kan omgående aktivera Scania BEV Kontrollpaket. Genom att göra det får de full tillgång till My Scania både för web och mobil.

 

− Det digital landskapet expanderar som aldrig förr i transportbranschen, säger Emil Jungnelius. Kombinationen av ökad konkurrens och ökad IT-mognad vår industri är de två mest påtagliga krafterna bakom den här utvecklingen. Jag är övertygad om att de åkare och operatörer som mest framgångsrikt tar till sig de nya möjligheterna också är de som blir vinnarna – möjligheterna är så stora och uppenbara. 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Hans Strömberg, PR och Press, Scania Sverige

Telefon: 070-088 35 52

E-post: hans.stromberg@scania.com

 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs & Press Testing, Scania Trucks

Telefon: 070-289 83 78

E-post: orjan.aslund@scania.com