Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab

4 maj 2022

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar sina dagliga livsmedelsleveranser med elfordon. Redan idag kör Dagab både helelektrisk tung lastbil samt laddhybrid i Stockholm. Dessa kompletteras nu med ett 64-tons ellastbils-ekipage för varutransporter i Göteborgsregionen. 

Under flera år har Scania och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab haft ett nära samarbete för att utveckla en fordonsflotta som kan köra fossilfritt. Dagab var först i Sverige med att 2021 ta Scanias helelektriska tunga lastbil i drift. Nu utökas samarbetet, när en 64 ton tung ellastbil för mattransporter – den första i sitt slag – tas i drift i Göteborg. Den nya helt utsläppsfria lastbilen visar hur Scania levererar smart teknik för tunga kylda och frysta elektrifierade livsmedelstransporter. 

 

Laddinfrastruktur är en viktig förutsättning för tunga transporter och även inom detta område samarbetar Scania och Dagab. Den nya lastbilen kommer att laddas med grön el. Genom planering och snabbladdning är målsättningen för detta lastbilsekipage att över tid nyttjas mer än Dagabs övriga fordon. Lastbilen ska köras under minst två skift per dygn och leverera mat till butiker utan att göra avkall på kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. Detta ger en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan och motsvarar en sträcka om 350-450 km per dygn. 

 

– Omställningen till elektrifiering är komplex. Tekniken och elfordonen finns, men för att utveckla smarta stadslösningar i praktiken krävs större och snabbare åtgärder inom laddinfrastruktur. Vi på Scania driver på för att fler ska kunna göra som Dagab, säger Fredrik Allard, Head of E-mobility, Scania. 

 

Tunga eltransporter och transporter av livsmedel som ska kylas är extra tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet är därför försedd med starkare komponenter än Scanias serietillverkade el-lastbilar för att klara den mer utmanande driften. 

 

– Att livsmedelsleveranserna drivs utsläppssnålt är nödvändigt för att sänka klimatbelastningen från våra transporter. När vi sätter in en ellastbil i denna storlek  gör vi rejäl skillnad och sänker utsläppen, vilket är ytterligare steg mot helt fossilfria transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp senaste 2030, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

 

Ellastbilen har planerad driftstart efter sommaren 2022. 

 

– Vi hoppas kunna visa upp ekipaget på Elmias lastbilsmässa i slutet av augusti, säger Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab.

 

 

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Hans Strömberg, PR och Press, Scania Sverige

Telefon: 070-088 35 52

E-post: hans.stromberg@scania.com

 

Erik Bratthall, Presschef, Scania

Telefon: +46 76 724 45 27

E-post: erik.bratthall@scania.com