Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

SCANIA LEVERERAR 200 LASTBILAR TILL SVENSKA FÖRSVARET

6 JULI 2021

I Försvarsmaktens största fordonsupphandling sedan början av 2000-talet ska Scania leverera 200 lastbilar under 2022. Affären är värd drygt 300 miljoner kronor. Beställningen omfattar 200 Scania P 460 6x4*4 lastväxlare och 25 trucktransportkärror med laddmöjligheter för eltruckar under färd.

Beställningen har gjorts utifrån ett befintligt ramavtal men i förnyad konkurrens. Leveransen sker till Försvarsmakten Logistik och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband samt för att täcka behovet av underhållsfordon i logistikkedjan för samtliga förband.

 

– Försvarsmaktens fordonsflotta är ganska ålderstigen och det finns ett behov av förnyelse, säger Stefan Pålsson, projektledare på Försvarets materielverk (FMV), som ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar. Framöver kommer försvaret att växa och då kommer det att finnas ett ökat behov av fler fordon men denna beställning är huvudsakligen för att omsätta fordonen.

 

De 3-axliga lastbilarna med två drivna axlar och en stödaxel ska kunna köras i lättare terräng men är i princip standardfordon. FMV har dock satsat på säkerhetstillval, som till exempel sidokrockkudde.

För mer information om denna leverans, vänligen kontakta:
 

Stefan Pålsson, Projektledare Försvarets materielverk
E-post:  stefan.palsson@fmv.se
Telefon: 070-272 77 28
 

Carl-Johan Måwe, Ansvarig försvarsaffärer, Scania Sverige
E-post: carl_johan.mawe@scania.com
Telefon: 076-516 66 57

Mer information