Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Premiär för första internationella biogasbussen

30 JUNI 2021

I ett samarbete mellan Scania, bussoperatören Flixbus och gasleverantören Gasum, kommer den första långdistansbussen som kör på biogas börja trafikera rutten Stockholm-Oslo. Med flytande biogas (LBG), kommer bussen att minska klimatpåverkan och bidra till fossilfria transporter mellan de båda nordiska huvudstäderna.

Biogas används för närvarande i komprimerad form främst av stadsbussar, bilar och lätta transportfordon, men har hittills inte varit konkurrenskraftigt för tunga långväga transporter. Under de senaste åren har teknologi utvecklats för att kyla biogasen till cirka minus 160 grader Celsius så att den blir flytande och därmed mer energität. Detta öppnar möjligheten att använda gasen för tunga transporter, både till lands och till sjöss.

 

Tillgången på biogas kommer att förbättras snabbt i hela Europa, inte minst efter EU:s beslut att göra tankställen tillgängliga längs de viktigaste europeiska vägnäten (TEN-T).

 

”Som den första långdistansbussen som drivs av biogas är detta förmodligen den mest hållbara busslösningen idag”, säger Johan Ekberg, chef för Scania Buses & Coaches kundenhet.

 

Fördelarna med den flytande biogasen är många: den är fossilfri, förnybar, lokalt producerad och minskar utsläppen. Genom att byta till lokalt producerad flytande biogas som bränsle i långväga lastbilar och bussar, minskar operatörerna både sin egen och sina kunders klimatpåverkan med mer än 90 procent. Luftkvaliteten i allmänhet påverkas också positivt genom minskade utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx). Dessutom gynnar de tystare fordonen både förare, passagerare och samhället i stort.

 

Bränslet till Scania Interlink-bussen kommer från lokalt avfall, återvunnet avfall från 2 500 personer driver en buss under ett år - en verkligt cirkulär lösning.

 

”Biogas är inte bara bränslet med de lägsta koldioxidutsläppen - det löser också lokala avfallsproblem, skapar lokala arbetstillfällen och återför kol och näringsämnen till jorden. Biogas är den cirkulär ekonomins schweiziska armékniv”, säger Jonas Strömberg, Hållbarhetschef på Scania.

 

Redan idag är 17 procent av Europas gasnät biogas och andelen stiger snabbt, vilket aktivt bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Sveriges fordonsgasnät är biogasandelen idag hela 95 procent.

 

”Biogas kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för utfasningen av fossila bränslen för tunga transporter över långa avstånd. Hälften av Europas tunga gasflotta kan drivas av biogas 2025”, avslutar Jonas Strömberg.

Mer information