Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

VÄTGASDRIVEN SOPBIL RULLAR I GÖTEBORG

17 JUNI 2021

Den är helt tyst, och den släpper bara ut vatten! Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med el som produceras i bränsleceller. Den värme som bildas används till att värma hytten. Bilen kommer att hämta återvinningsmaterial från företag och verksamheter i Göteborg. För göteborgarna innebär vätgasbilen bättre luftkvalitet eftersom sopbilen endast släpper ut rent vatten. Eldriften är också tyst vilket ökar livskvaliteten för dem som bor i området och ger en bättre arbetsmiljö för dem som kör bilen.

RenovaPowercell Sweden ABScania och JOAB har gemensamt arbetat med att utveckla bilen sedan hösten 2019.

 

– Arbetet har fördröjts en del under 2020 på grund av Covid-19-situtationen. Därför är vi väldigt glada att vi nu kan ta bilen i provdrift, säger Hans Zackrisson.

 

– För Renovas del handlar utveckling av elektrifierade fordon att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling. Sedan 2015 körs alla våra 250 tunga fordon på fossilfritt bränsle och 2019 började en helt eldriven sopbil köra i centrala Göteborg, säger Anders Åström vd på Renova.

– Med vätgasbilen tar vi och våra kunder ytterligare ett steg för en hållbar återvinnings- och avfallshantering. Vätgasbilen ger stora miljömässiga fördelar för alla som bor och verkar i staden, för stadsmiljön och för vår personal.

 

Bilen får alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, t ex räckvidd, drifttid och lastkapacitet.

 

– Vätgasbilen behöver, till skillnad från andra tunga fordon med eldrift, mycket mindre batterikapacitet. Det gör att den har alla elbilens fördelar samtidigt som den har samma lastkapacitet som en konventionell dieselbil, säger Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova.

 

Scania, som har en mångfacetterad syn på hållbara transporter, lyfter fram partnerskapet som en viktig framgångsfaktor vid framtagandet av Sveriges första vätgaslastbil.

 

– Jag är stolt över att vi nu har tagit fram bränslecellsdrivna fordon för tung trafik i Sverige. Det visar ännu en gång hur viktigt arbetet med hållbarhet är, men också betydelsen av att jobba i grupp, att vi gör det tillsammans med partners. Nu ska det bli intressant att över tid följa fordonet i skarp drift i Göteborg med omnejd, säger Joar Turesson, Product marketing manager på Scania Sverige.

 

– Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan vi elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd och med en tankningstid som inte skiljer sig nämnvärt från dieseldrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef på

PowerCell Sweden AB.

 

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt att processa och analysera den för jämförelse med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen.

Samarbetspartners framför världens renaste sopbil. Konstruktör Johan Rabbel på JOAB, Försäljningschef Andreas Bodén på PowerCell, Utvecklingschef Hans Zackrisson, Renova och Joar Turesson, Product marketing manager på Scania Sverige.

Mer information