Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Innovation

Snabbare omställning mot hållbara transporter

Vi lever i en era av radikala och omvälvande tekniska förändringar. Nya verktyg och tekniker har dykt upp som förändrar hur vi lever och arbetar. Några av dessa innovationer spelar en nyckelroll för att hjälpa Scania att genomföra övergången mot hållbara transporter.

Teknik

Genom att använda nya verktyg och arbetssätt utvecklar vi snabbt de idéer och teknologier som kommer att forma morgondagens transportsystem. Branschen upplever en av de mest omvälvande epokerna i sin historia. Vi tar vara på de möjligheter som dessa förändringar ger för att genomföra övergången till hållbara transporter. Det handlar om att investera i innovation inom de områden som är kärnan i vår verksamhet. Samt att utforska nya affärsmodeller och lösningar.

Forskning

Genom banbrytande forskning och utveckling för Scania in spjutspetsidéer och spjutspetsteknik i dagens transportlösningar. Vårt FoU-arbete inom områden som AI, automation, elektrifiering och uppkopplade transporter låser upp nästa fas i utvecklingen av tung kommersiell transport och påskyndar övergången till hållbara lösningar.

Digitalisering

Genom datadrivna, digitala tjänster tillhandahålls en mängd information som kunderna kan använda för att hantera en flotta proaktivt. Digitala tjänster är också ett verktyg för att förbättra transportsystemets hållbarhetsprestanda. Tillsammans med våra kunder och med hjälp av data från våra uppkopplade fordon, har Scania utvecklat en rad digitala tjänster för att hålla kunderna rullande och steget före sina konkurrenter.

Entreprenöriellt tänkesätt

Scania tar itu med de omvälvande förändringar som sker inom transport- och logistiknäringens ekosystem. Och vi stimulerar nya innovationer utanför vår kärnverksamhet. För att fånga upp de marknadsmöjligheter som framtidens transportsystem innebär måste vi vara redo att använda alla våra tillgängliga verktyg. Det innebär att anamma nya sätt att arbeta, utveckla våra färdigheter och kunskaper och anta ett entreprenöriellt tänk. 

Så här gör vi

Scania Ventures

Vår satsning på att bygga företag skapar nya verksamheter och start‑ups inom organisationen som kan driva innovation och tillväxt.

 

Företagssamarbeten

Partnerskap mellan Scania och framväxande företag drar nytta av samtligas styrkor och förmågor.

 

Scania Innovation Factory

Innovation Factory är Scanias intraprenörskapsprogram där talanger från hela organisationen får tid, resurser och stöd för att lära sig om och utveckla nya affärsmöjligheter för Scania.

 

Scania Growth Capital

Scania har grundat Scania Growth Capital för att investera i företag med stor tillväxtpotential och strategisk relevans för ekosystemet av kunder och partners inom mobilitets‑ och transportindustrin.

Självkörande transportlösningar

Scanias självkörande transportlösningar är ett viktigt bidrag för övergången till säkrare, effektivare och hållbarare transporter. Efterfrågan på självkörande lösningar ökar och kommersialisering av dem förväntas inom de närmaste åren. Med nya lagstiftningsmässiga och tekniska framsteg förväntas det få en betydande inverkan på branschen. 

I nära samarbete med våra kunder och ledande teknikleverantörer utvecklar Scania kontinuerligt självkörande transportlösningar med särskilt fokus på gruv- och Hub-to-Hub-segmentet.

Självkörande hub‑to‑hub transporter på motorväg

Tillämpningen av autonom teknologi för autonoma nav-till-nav-transporter ökar stadigt. Scania prövar självkörande lastbilar på öppna vägar i Sverige med tillstånd av Transportstyrelsen. Kundfördelarna är tydliga, eftersom hub-to-hub‑lösningar med självkörande lastbilar kan ge logistikföretagen betydande fördelar i form av högre effektivitet, lägre kostnader, förbättrad säkerhet och spårning samt minskad miljöpåverkan.

Självkörande gruvtransporter

Fördelarna med att använda Scanias självkörande gruvtransporter är potentiella kostnadsbesparingar, ökad produktivitet, förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Våra lastbilar har flera potentiella fördelar jämfört med traditionella tunga lastbilar, både vad gäller utsläpp och produktivitet. En lösning med mindre lastbilar innebär snabbare drift med mindre avfall.