Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

pojazdy używane scania - oferta specjalna

SPRAWDŹ OFERTĘ tygodnia

Paliwa odnawialne

Najlepsza możliwość

Znaczenie elektryfikacji we wdrażaniu zrównoważonego transportu rośnie, ale ona sama nie wystarczy, aby dekarbonizacja stała się faktem. Zrównoważone biopaliwa są często korzystne zważywszy na koszt i redukcję emisji CO2. W niektórych typach transportu i na niektórych rynkach bywają jedyną możliwością. 

Scania rozwija i dostarcza na rynek największą gamę silników na paliwa alternatywne wobec paliw kopalnych. Przykładem są biodiesel, HVO oraz skroplony lub sprężony biometan. Wszystkie nasze silniki Euro 5 i 6 mogą być napędzane uwodornionym olejem roślinnym (HVO), a prawie wszystkie pojazdy biodieslem FAME. Rozwijaliśmy tę gamę przez ponad 25 lat.

 

Biopaliwa w transporcie mogą niemal natychmiast przyczynić się do dekarbonizacji. Zgodnie z najnowszym opracowaniem Sztokholmskiego Instytutu Środowiska,, biopaliwa mają kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w nadchodzących dekadach, co dotyczy zarówno istniejących jak i nowych flot.

 

Dostawy biometanu dla transportu szybko rosną. Jest dystrybuowany głównie przez istniejącą sieć gazową, co ułatwia zastąpienie gazu kopalnego biometanem i redukuje koszt zmiany. Scania blisko współpracuje z partnerami z sektora energetycznego, aby zwiększyć dostępność biometanu dla swoich klientów. 

Dane o redukcji CO2

Redukcja CO2 zależy od jakości paliwa oraz zastosowania pojazdu i warunków jazdy.
Dlatego podajemy zakres możliwej redukcji CO2, a następnie typowy przypadek opatrując go uwagą:
„Redukcja CO2 od źródła do koła w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym.”


Mówiąc ogólnie o rozwiązaniach firmy Scania będących alternatywą dla silników wysokoprężnych zasilanych paliwami kopalnymi, podajemy następujące dane: 

 

Biodiesel-FAME: 50-80%, zwykle 60%

HVO: 50-90%, zwykle 83%*

Biogaz (metan): 50-90%, zwykle 80%*

 

*powstający z odpadów

HVO

HVO może być produkowane ze zużytego oleju, oleju rzepakowego, odpadów oleju jadalnego i tłuszczów zwierzęcych. Korzystanie z tych źródeł energii ma olbrzymi wpływ na łączną emisję gazów cieplarnianych.

 

Wskaźnik redukcji: przeciętnie 50- 90%, najczęściej około 83%.*

 

*Redukcja CO2 od źródła do koła w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym. 

Biodiesel / FAME

Biodiesel: zrównoważony biodiesel

jest używany głównie jako niewielki dodatek do oleju napędowego lub jako 100-procentowy biodiesel.

 

Wskaźnik redukcji: przeciętnie 50- 80%, najczęściej około 60%.*

 

*Redukcja CO2 od źródła do koła w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym. 

Biometan

Jest kilka źródeł biometanu, ale najbardziej zrównoważony i wydajny kosztowo pochodzi z przetwarzania lokalnych odpadów organicznych. Wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów, np. obornika, jest całkowicie zrównoważonym rozwiązaniem działającym w obiegu zamkniętym i może skutkować redukcją emisji CO2 przekraczającą 100%. Cząsteczka biogazu jest taka sama jak gazu kopalnego, różnica polega na tym, że biogaz jest paliwem odnawialnym. Można ich używać równolegle.


Wskaźnik redukcji: przeciętnie 50- 90%, najczęściej około 80%.*

 

*Redukcja CO2 od źródła do koła w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym. 

Hybryda

Hybryda jest połączeniem silnika elektrycznego i tradycyjnego silnika spalinowego. Znacząco przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, co równa się redukcji emisji CO2. Ponadto zmniejsza poziom hałasu, co pozwala pojazdowi hybrydowemu pracować w mieście wczesnym rankiem, późnym wieczorem lub nocą.

Dostawy poza godzinami szczytu oferują liczne korzyści. Są bardziej wydajne, skracają czas jazdy, zapewniają kierowcom lepsze warunki, a pojazd jest bardziej intensywnie wykorzystywany.

 

Wersja plug-in pozwala rozpocząć dzień pracy od jazdy w trybie elektrycznym – przy pełnych akumulatorach. Ładowanie uzupełniające może odbywać się w godzinach pracy, np. podczas załadunku, rozładunku lub przerwy kierowcy.

 

Hybryda umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa przeciętnie o 15 – 40%, w zależności od rodzaju pracy. Skutkuje to oczywiście oszczędnościami, ale zmniejsza również emisję CO2. Jeśli używane będą paliwa odnawialne np. biodiesel/FAME lub HVO, redukcja CO2 może przekroczyć 90%* w stosunku do oleju napędowego.

 

*Redukcja CO2 od źródła do koła w porównaniu z silnikiem wysokoprężnym.