Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

pojazdy używane scania - oferta specjalna

SPRAWDŹ OFERTĘ tygodnia

Innowacje

Projektowanie rozwiązań sprzyjających dekarbonizacji tu i teraz

Transport gwałtownie się zmienia, a czystsze, bezpieczniejsze i bardziej inteligentne rozwiązania muszą być szybko wdrażane. Łącząc nasze mocne strony – np. system modułowy Scania – z nowymi metodami pracy, szybko rozwijamy idee i technologie, które ukształtują transport przyszłości.

 

Innowacje Scania koncentrują się głównie na dekarbonizacji transportu. Obejmują inwestowanie w rozwiązania dla zrównoważonego transportu, które już dziś są opłacalne, np. układy napędowe na paliwa odnawialne. Jednocześnie podejmujemy długoterminowe decyzje o rozwoju transportu jutra, który będzie zelektryfikowany, autonomiczny i połączony siecią wymiany informacji.

technologia

Scania ma najszerszą na rynku gamę pojazdów napędzanych paliwami odnawialnymi i jest liderem rozwiązań dla transportu zelektryfikowanego i autonomicznego.

 

Transport doświadcza jednej z największych zmian w dziejach. Nasze otoczenie biznesowe bezustannie się zmienia, z nowymi rozwiązaniami i modelami działania. Scania odpowiada na te wyzwania poprzez jasny plan na przyszłość, który tworzy równowagę między obecnymi i przyszłymi potrzebami biznesu. Obejmuje inwestowanie w zrównoważone rozwiązania, które są opłacalne już dziś, a także rozwój transportu jutra: zelektryfikowanego, autonomicznego i połączonego w ramach sieci wymiany informacji.

 

Wykorzystując nasz system modułowy i współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami, szybko wdrażamy innowacje, adaptując elektryfikację, automatyzację i łączność do obecnego transportu. Nasze programy pilotażowe, np. zelektryfikowane autostrady w Niemczech, Szwecji i Włoszech oraz autonomiczne pojazdy testowe, są kluczowe dla dalszych poszukiwań, rozwoju i prezentacji możliwości nowych rozwiązań naszym klientom i partnerom.

Badania

Dział badawczo-rozwojowy Scania projektuje produkty, usługi i rozwiązania, które zapewniają klientom najwyższą jakość, wydajność i rentowność. Innowacje działu badawczo-rozwojowego koncentrują się głównie na dekarbonizacji.

 

Dział badawczo-rozwojowy Scania rozwija to co ważne dziś i to co będzie istotne w przyszłości Przy każdym projekcie bierzemy pod uwagę i oceniamy potrzeby klienta, zmiany w otoczeniu, wymagania prawne i pozycję naszej konkurencji. Każda zmiana wpływa na obraz całości. Wydajność paliwowa jest równoważona mocą silnika, a masa bezpieczeństwem i ładownością. Jakość jest ponad wszystkim.

 

Autonomiczny, zelektryfikowany i połączony w ramach sieci transport jest wysoko na naszej liście priorytetów, tak samo biopaliwa. Scania oferuje najszerszą na rynku gamę silników na paliwa alternatywne wobec kopalnych: od autobusów i pojazdów ciężarowych na etanol, po pojazdy na skroplony lub sprężony biogaz. Wszystkie nasze silniki Euro 5 i Euro 6 mogą być zasilane HVO, a prawie wszystkie nasze pojazdy mogą być napędzane FAME. Te zrównoważone rozwiązania transportowe – dostępne tu i teraz – są wynikiem dziesięcioleci badań i prac rozwojowych silników.

Cyfryzacja

Cyfryzacja wpływa na każdą dziedzinę życia, zmienia firmy i instytucje. W Scania dostrzegamy nowe możliwości i przyspieszamy prace, aby jak najlepiej wykorzystać zmieniające się cyfrowe otoczenie.

 

Obok urbanizacji i zrównoważonego rozwoju cyfryzacja jest jednym z głównych trendów globalnych, wpływających na społeczeństwo i transport. Cyfryzacja ma duży wpływ na ekosystem zrównoważonego transportu, zmieniając modele biznesowe w tym sektorze. Produkty, procesy wytwórcze i łańcuchy dostaw są coraz ściślej powiązane, a pojawiające się rozwiązania napędzają innowacje, tworząc nowe wyzwania i możliwości.

 

Scania wykorzystuje cyfryzację do doskonalenia kluczowych procesów i tworzenia nowych możliwości biznesowych. Zwiększa tak wartość biznesową swoich celów korporacyjnych, obejmujących szeroko ludzkość i planetę, a w szczególności klientów i partnerów oraz rentowność i przyszły wzrost.

Przedsiębiorczość

Przez branżę transportową przechodzi fala nowych rozwiązań, od elektryfikacji i automatyzacji po cyfryzację. Pod ich wpływem Scania zmienia model biznesowy. Przestaje być jedynie producentem ciężkich pojazdów, a staje się dostawcą zrównoważonych rozwiązań transportowych. Ponieważ zmienia się podstawa naszych działań, musimy dysponować odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Scania polega na swoich pracownikach i rekrutuje ludzi, dysponujących wiedzą i zdolnościami, które będą potrzebne w przyszłości. Kultura organizacyjna Scania rozwija się, wspierając elastyczność, ciekawość oraz przedsiębiorcze nastawienie. 

 

Musimy także zadbać, aby ludzie podążali za naszą strategią, uwzględniając zrównoważony rozwój jako nieodłączną część wszystkiego, co robimy. Innowacyjność zależy od świeżego spojrzenia. Pielęgnujemy różnorodność naszych pracowników i kulturę pracy angażującą każdego, w której indywidualność jest uznawana i ceniona.

 

Wykorzystując nasz system modułowy i współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami, szybko wdrażamy innowacje, adaptując elektryfikację, automatyzację i łączność do obecnego transportu. Nasze programy pilotażowe, np. zelektryfikowane autostrady w Niemczech, Szwecji i Włoszech oraz autonomiczne pojazdy testowe, są kluczowe dla dalszych poszukiwań, rozwoju i prezentacji możliwości nowych rozwiązań naszym klientom i partnerom.

Rozwiązania Scania dla transportu autonomicznego

Scania zawsze była na czele innowacji w pojazdach ciężarowych i nie inaczej jest z transportem autonomicznym. Rozwiązania Scania dla transportu autonomicznego zostały opracowane wspólnie z dostawcami najlepszych rozwiązań i instytucjami naukowymi.

 

Automatyzacja będzie mieć rewolucyjny wpływ na transport, zwiększając jego wydajność energetyczną, bezpieczeństwo i ograniczając korki. Autonomiczne pojazdy ciężarowe głęboko zmienią transport przyszłości, przekształcając przepływy logistyczne i umożliwiając przewozy na dłuższe odległości bez postojów. Autonomiczny transport publiczny przyczyni się do rozwoju współdzielenia środków transportu, które będą mniejsze i będą kursować częściej po lepiej dopasowanych trasach, co zwiększy wygodę korzystania z ich usług.

 

Na naszych oczach transport autonomiczny staje się rzeczywistością. Trwają testy autonomicznych taksówek i autobusów, a wiele centrów logistycznych na całym świecie już dziś funkcjonuje częściowo lub w pełni autonomicznie.

 

Samojezdne pojazdy ciężarowe to zaledwie część gamy autonomicznych pojazdów Scania. Rozwiązania dla transportu autonomicznego, które proponuje Scania, stanowią kompleksowy system obejmujący logistykę, przydzielanie zadań pojazdom oraz komunikację między pojazdami i infrastrukturą. Każde rozwiązanie transportowe jest dopasowywane indywidualnie do potrzeb użytkownika.

 

Dzięki sztucznej inteligencji autonomiczne pojazdy ciężarowe mogą interpretować sygnały z otoczenia, dostosowywać się do niego oraz wykonywać z góry określone zadania.

 

Choć pierwsze testy przebiegają na obszarach przemysłowych, np. w kopalniach i portach, w najbliższej przyszłości wykorzystanie tych systemów przeniesie się na drogi publiczne. Zaczynając od testów w stosunkowo łatwym do kontroli środowisku przemysłowym, Scania zyskała wyjątkową możliwość dopracowania swoich rozwiązań przed wyznaczeniem im bardziej skomplikowanych zadań.