Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

By og forstad

Oppnå bærekraftig mobilitet

Storbyområder over hele verden påvirkes av det økte transportbehovet som kommer med urbaniseringen. Dette kan by på utfordringer når det kommer til både trafikk, utslipp og forurensing som påvirker både mennesker og miljø. Mye kan oppnås ved å redusere antallet kjøretøy på veien ved å pendle sammen, og det krever et attraktivt offentlig transportsystem.

 

For å bidra til ytterligere utslippsreduksjon, må systemet bestå av energieffektive kjøretøy som går på elektrisitet eller fornybart drivstoff, avhengig av driftstype og lokale forhold. Med busser og tjenester fra Scania kan bærekraft og driftsøkonomi gå hånd i hånd – en forutsetning for å oppnå storskala bærekraftig transport.

Produkttilbud

Porteføljen vår består av et stort produktutvalg med mange alternativer, som legger til rette for spesialtilpassede løsninger. Vår omfattende servicepakke er også svært viktig. Dette gjør at vi kan tilby løsninger som er tilpasset individuelle utfordringer og behov i enhver drift.

Forbedrer driftsøkonomien

Transportører i bymiljøer vet hvor viktig det er å holde kostnadene så lave som mulig. Hos Scania er kundelønnsomheten en grunnstein når vi utvikler produktene og tjenestene våre – vi har alltid det menneskelige perspektivet i tankene.

 

Tjenester for implementering av E-mobilitet

Hver by eller rute har unike faktorer som må analyseres for å finne riktig produkt og ladeløsning. Scania vil støtte og gi råd om ladeinfrastruktur og om hvordan du velger de mest optimale kjøretøyspesifikasjonene.

Bussystemer

I urbane områder over hele verden fører uegnede transportløsninger til økonomiske, sosiale og miljømessige problemer. Buss tilbyr en rask vei til effektiv offentlig transport med en lav investeringskostnad. Bussløsningene er fleksible og kan skaleres i henhold til det skiftende behovet i byer og forsteder. Scania tilbyr ekspertise på alt fra planlegging til gjennomføring, samt under drift.