Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

By og forstad

For hver kilometer og hver reise

Oppnå bærekraftig mobilitet

Urbaniseringen av storbyområder over hele verden påvirkes av det økte transportbehovet. Dette kan by på utfordringer når det kommer til både traffik, utslipp og forurensing som påvirker både mennesker og miljøet.

Mye kan oppnås ved å redusere antallet kjøretøy på veien ved å pendle sammen, noe som krever et attraktivt offentlig transportsystem.

 

For å bidra ytterligere til utslippsreduksjon må systemet bestå av energieffektive kjøretøy som går på elektrisitet eller fornybart drivstoff, avhengig av driftstypen og lokale forhold. Med busser og tjenester fra Scania kan bærekraft og driftsøkonomi gå hånd i hånd – en forutsetning for å oppnå storskala bærekraftig transport.

Produkttilbud

Porteføljen vår består av et stort produktutvalg med mange alternativer som legger til rette for spesialtilpassede løsninger. Vår brede servicepakke er også svært viktig. Dette gjør at vi kan tilby egnede løsninger som er tilpasset dine individuelle utfordringer og behov.

 

FORBEDRER DRIFTSØKONOMIEN

Transportører i bymiljøer vet hvor viktig det er å holde kostnadene så lave som mulig. Hos Scania er kundelønnsomheten en grunnstein når vi utvikler produktene og tjenestene våre – vi har alltid det menneskelige perspektivet i tankene.