Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

FAQ

DELER SCANIA DATAENE MINE MED TREDJEPARTER?

 

Vi selger aldri dataene dine til tredjeparter.

Vi bruker vår globale organisasjon og et globalt nettverk av pålitelige partnere for å yte de beste produktene og tjenestene.

 

Dette betyr at vi fra tid til annen kan dele dataene dine (alle eller enkelte) innen TRATON-gruppen, som Scania er en del av, samt med pålitelige samarbeidspartnere som hjelper oss. 

 

Typiske eksempler kan være:

 • Når du bruker Scania Web shop, deler vi data med partnere som håndterer Web shop’en.
 • Når vi behandler dataene dine i IT-systemer som eksterne IT-leverandører har utviklet, levert eller sørger for lagring
 • Når vi bruker tredjepart til å organisere arrangement, sørge for hotell, transport o.l. dersom du deltar på ett av disse
 • Vi kan dele dataene dine med tredjepart som bilbergingsselskaper når du ringer vår nødhjelp /Scania Assistance
 • Når kunden vår (enten du eller din arbeidsgiver) velger å involvere en tredjeparts tjeneste og dermed gir tilgang til tredjeparter vil Scania dele persondata relatert til sjåfør, kjøretøy, motor, tilhenger, påbygg og andre produkter.
 • Når kunden vår (enten du eller din arbeidsgiver) gir tilgang til å dele data med påbygger, komponent- eller annen produktleverandør.
 • Når vi gjør forskning og utvikling, kan vi dele data med universiteter, forskningsinstitusjoner eller andre pålitelige partnere.
 • Velger du å godta tredjeparts cookies kan dine persondata deles med disse tredjeparter (vennligst se vår Cookie-policy for mer informasjon angående cookies).

 

Når vi trenger å dele dataene dine med samarbeidspartnerne, sikrer vi at de behandler dataene med samme respekt og integritet som vi gjør. Hvis lov- og avtaleverk krever det, kan vi dele dataene dine med offentlige myndigheter og organisasjoner.

 

Om dine data blir overført ut av EU til "et tredjeparts land" blir det utført via sikre tjenester og metoder for å ivareta dine persondata.

 

 

HVOR BEHANDLER SCANIA DATAENE MINE?

 

Scania er et globalt selskap med virksomhet i over 100 land. For å gi de beste produktene og tjenestene, bruker vi vår globale organisasjon og et globalt nettverk av betrodde partnere. Dette betyr at vi noen ganger kan velge å behandle dataene dine (alle eller noen) både innenfor og utenfor EU/EØS. Når vi gjør det, overholder vi alltid gjeldende regelverk og sikrer at dataene dine håndteres på en sikker måte. Hvis dataene blir overført ut av EU/EØS-området, gjøres relevante sikkerhetstiltak.

 

I denne sammenheng betyr "behandle" enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, rådgivning, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

 

 

HVORDAN BESKYTTES DATAENE MINE?

 

Vi er opptatt av å beskytte persondataene dine. Vi vil gjøre alle relevante og praktiske sikkerhetstiltak av juridisk, teknisk og organisatorisk art for å beskytte persondata vi behandler. Våre sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret i tråd med utviklingen av tilgjengelige sikkerhetsprodukter og -tjenester.

 

 

HVOR LENGE LAGRES DATAENE MINE?

 

Spesifikke behandlingsaktiviteter har egne individuelle lagringsperioder som gjelder for dem i henhold til det juridiske grunnlaget og/eller formålet med behandlingen. Vi sletter eller minimerer dataene dine når de ikke lenger trengs for å:

 • Oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg
 • Oppfylle formålet dataene ble samlet inn for
 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Se også markeds- og tjenestespesifikk personvernerklæringer på www.scania.com.

 

 

HVA ER MINE RETTIGHETER?

 

Rett til innsyn

 

Du kan be om en utskrift som viser hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dette er gratis for deg. Utskriften sendes til din adresse som vi har registrert eller du kan velge å hente den på vårt kontor der du må identifisere deg før vi utleverer dataene.

 

 

Rett til å rette

 

Du har rett til å få uriktige, ufullstendige personopplysninger om deg selv korrigert for å sikre at vi alltid har den riktige informasjonen.

 

 

Retten til å slette

 

Du kan uten ugrunnet opphold få slettet dine persondata gitt begrensninger som:

 • Dataene ikke lenger er nødvendig for de formål de ble samlet inn for
 • Hvis du har gjort innvendinger mot bruken av data og det ikke er berettiget interesse for oss å bruke dem
 • Databehandlingen er kun basert på samtykke og du trekker samtykke tilbake
 • Sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

 

 

Rett til å begrense 

 

Du har rett til å be om en midlertidig begrensning i behandling av persondataene dine. Behandlingen kan være begrenset i situasjoner som:

 • Når du mener at dataene dine er feil, og du har derfor bedt oss om å rette dem. Du kan da be om at behandlingen av dataene begrenses mens vi kontrollerer dataene.
 • Når databehandlingen er ulovlig, men du ønsker ikke at dataene blir slettet og ber i stedet om at bruken av disse dataene skal begrenses.
 • Når du trenger dataene dine for å kunne avgjøre, håndheve eller forsvare juridiske krav, selv om vi ikke lenger trenger dataene dine i forbindelse med vår behandlingen.

 

 

Rett til å protestere

 

Du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine persondata til bruk i direkte markedsføring. Det betyr at hvis du protesterer eller avslutter abonnementet, skal vi stoppe all ytterligere bruk av dataene for markedsføringsformål.

Du har også rett til å protestere mot behandling der vi baserer på berettiget interesse. Hvis du protesterer må du spesifisere hva du protesterer mot og hvorfor. Vi må da vise tungtveiende legitime grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter eller vise at vår behandling er for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav.

 

 

Rett til dataportabilitet

 

Du har rett til å motta data du har gitt oss for å kunne behandle dem andre steder. Denne rett gjelder bare i tilfeller der databehandlingen er basert på ditt samtykke til databehandlingen, eller behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt/avtale du har inngått med oss.

 

 

VARSEL OM BRUDD (KLAGE)

 

Hvis du mener at dataene dine blir behandlet i strid med gjeldende regelverk, må du rapportere det til oss så snart som mulig. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i ditt land.

Hvordan kontakter jeg dere hvis jeg har spørsmål?

 

Du er alltid velkommen til å kontakte vår "Group Data Protection Officer" eller snakke med din lokale Scania kontakt. Gå til Scania.com siden for personvern. Der fins også kontaktskjema som brukes.

 

 

HVORDAN KONTAKTER JEG DERE HVIS JEG HAR SPØRSMÅL?

 

Du er alltid velkommen til å kontakte vår "Group Data Protection Officer" eller snakke med din lokale Scania kontakt. 

 

Telefon: +46 8 553 810 00.

 

Postadresse: Scania CV AB, att: Data Protection Office, ZCD, S-151 87

Södertälje, Sverige.

 

Kontaktskjema finner du her