Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av ditt forhold til Scania. I avsnittene nedenfor kan du få tilgang til detaljert informasjon om personopplysningene vi samler inn forskjellige formål.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI FRA DEG SOM KUNDE?

Når du representerer selskapet ditt, må vi behandle personopplysningene dine formålene som er oppført nedenfor. Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om selskapet ditt personopplysninger.

HVORFOR BEHANDLER VI PERSON-OPPLYSNINGENE DINE?

HVILKE KATEGORIER AV PERSONopplysninger BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

 

For å opprette en database over potensielle kunder, for eksempel ved å bruke data fra tredjeparter

 

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 

Berettiget interesse

Slik gir du et tilbud

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi økonomiske data som kredittvurderinger.

 • Kontakt preferanser.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Berettiget interesse

Å levere på en kontrakt.

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Kontrakts-messig forpliktelse

For å levere tjenester og støtte, og for å følge opp kontraktsforpliktelser.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kontakt preferanser.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Kontrakts-messig forpliktelse

For å informere deg om oppdateringer, produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Kontakt preferanser.

 • Yrke.

 • Markedsplassering.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Regulert av markedsføringslov i hvert land

For å følge opp våre prestasjoner og hvor fornøyd du er med våre produkter og tjenester, inkludert din deltakelse i undersøkelser.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Kontakt preferanser.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering og åpningstider.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruksmotordata og feilkoder.

 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og -versjon, nettlesernavn og -versjon og dine svar på spørreundersøkelsesspørsmål.

Berettiget interesse

Slik utfører du korrigerende tiltak.

 

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Leveringsadresse.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

 

 

Legitim interesse eller kontrakts-forpliktelse

For å analysere, forbedre kvaliteten og utvikle produkter, tjenester og vår organisasjon. 
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Tilordnet Scania Registreringsnummer.

 • Leveringsadresse.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

 • Svar på spørsmål i spørreundersøkelsen .

 

Berettiget interesse

 

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra rettshåndhevelse og andre myndigheter.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Leveringsadresse.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer. 

 

Juridisk forpliktelse eller legitim interesse

 

For å gi deg forespurt informasjon og relevante oppdateringer 
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Geografisk plassering.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruksmotordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Legitim interesse/Regulert av markedsføringslover per land

HVILKE PERSONopplysninger BEHANDLER VI FOR DEG SOM SJÅFØR/OPERATØR?

 

Du kjører et Scania-kjøretøy eller styrer en maskin med en Scania komponent. Vi samler inn ulike typer driftsdata fra kjøretøyet, motoren, tilhengeren, påbygg og andre produkter vi selger, for eksempel drivstofforbruk, kjøremønstre, geoposisjon, feilkoder osv. Alt dette blir personopplysninger når vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøyet eller betjener maskinen.

 

Vi behandler disse opplysningene for f.eks:

 • Levere de tjenestene kunden har bedt om – mer informasjon om databehandling finnes i respektive tjenestebeskrivelser.

 • På forespørsel levere underholdningstjenester i kjøretøyet.

 • Utføre ekstern diagnostikk samt reparasjons- og vedlikeholdsplanlegging.

 • Gi støtte.

 • Oppfylle kontraktsforpliktelser.

 • Undersøke, analysere, forbedre kvaliteten og utvikle eksisterende og nye produkter samt tjenester og vår organisasjon.

 • Overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra rettshåndhevelse og andre myndigheter.

 • Informere deg om relevante oppdateringer. 

 

Dataene vi samler inn leveres enten av arbeidsgiveren din, samles inn fra kjøretøyet, motoren, tilhengeren, overbygningen eller andre produkter, eller opprettes i våre IT-systemer som du bruker.

 

 

Du deltar i sjåførkonkurranse organisert av Scania

 

Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen av personopplysningene dine – for eksempel navn og kontaktinformasjon – for å kunne behandle registreringen og deltakelsen din i konkurransen. Disse personopplysningene leveres direkte av deg.

 

 

Du har nødsituasjon langs vei og kontakter Scania Assistance

 

Hvis du har en nødsituasjon på veien og du velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle personopplysningene dine for å identifisere deg, forstå nødsituasjonen din, yte assistanse og kontakte deg for kontinuerlig å formidle informasjon om assistansesaken din.

HVORFOR BEHANDLER VI person-opplysningene DINE

Hvilke ka­te­go­ri­er av personopplysninger behandler vi

LOVGRUNNLAG

For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser som:

 • Levere tjenester etterspurt av kunden/din arbeidsgiver.

 • På forespørsel levere underholdningstjenester i kjøretøyet.

 • Gjennomføre ekstern diagnostikk samt reparasjons- og vedlikeholdsplanlegging.

 • Gi støtte.
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanseinnstillinger.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Berettiget interesse

For å følge opp kundens kontraktsforpliktelser.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Kontakt preferanser.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Berettiget interesse

For å behandle din deltakelse i våre kjørekonkurranser

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Alderen din.

 • Språkpreferansen din.

 • Firmanavnet til arbeidsgiveren din.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Samtykke

Å gi nødhjelp på veien.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Registreringsnummer (bilskilt).

 • Beskrivelse av nødsituasjonen inkl. beskrivelse av eventuelle fysiske skader og behov for medisinsk hjelp.

 • Geografisk posisjon.

 • Kjøretøydata for fjerndiagnostikk.

 • Opptak av lyd- eller videosamtaler.

Berettiget interesse

 

Slik utfører du korrigerende tiltak.

 

 

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Leveringsadresse.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Legitim interesse eller kontrakts-forpliktelse

 

For å analysere, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester, samt vår organisasjon.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Nødhjelpssaker.

 • Svar på spørsmål i spørreundersøkelsen.

 • Plassering.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Berettiget interesse
For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra rettshåndhevelse og andre myndigheter.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Leveringsadresse.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Systemlogger fra våre IT-systemer.

Juridisk forpliktelse eller legitim interesse 
For å gi deg forespurt informasjon og relevante oppdateringer. 
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • Geografisk plassering.

Legitim interesse/Regulert av markedsføringslover per land
For å følge opp våre prestasjoner og hvor fornøyd du er med våre produkter og tjenester, inkludert din deltakelse i undersøkelser.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Kontakt preferanser.

 • Kjøp og transaksjoner.

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og -versjon, nettlesernavn og -versjon og dine svar på spørreundersøkelsesspørsmål. 

Berettiget interesse

 

 

For å gi et tilbud til kunden/din arbeidsgiver.

 

 

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, åpningstider og preferanser.

 • Identifikasjonsdata, for eksempel identifikasjonsnummeret til kjøretøyet, tilhengeren, overbygningen eller motoren, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresse, IT-system og bruker-ID.

 • Ytelsesdata fra kjøretøyet, tilhengeren, påbygget, motoren og andre produkter, for eksempel informasjon fra kjøretøyets komponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder.

Berettiget interesse
Å overvåke sikkerheten til kjøretøy for å kunne identifisere angrep og sikkerhetsbrudd, og for å kunne iverksette tiltak.
 • Kjøretøyidentifikatorer og identifikatorer for elektroniske kontrollenheter. 

 

 

Juridisk forpliktelse

 

 

Hvilke personopplysninger behandler Scania om deg som kandidat og jobbsøker

 

Når du søker på en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi noen personopplysninger for å behandle søknaden din og, hvis du blir ansatt, utarbeide ansettelsesavtalen.

 

Notat: Når "Personlige identifikatorer" er oppført nedenfor, brukes ett eller flere dataelementer som identifiserer en person. Dette inkluderer personlig identifikasjonsnummer, navn, digital signatur eller signatur på papir, sjåfør-ID og sjåførkortnummer, ansatt-ID-nummer og ansatt-ID-kort, profesjonelt og privat telefonnummer, profesjonell og privat e-postadresse og bruker-ID. 

HVORFOR BEHANDLER vi personopplysningene dine?

HVILKE KATEGORIER av person-opplysninger BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

Oppbevaring              

 

Employer Branding

 

     

For å tiltrekke seg fremtidig kompetanse og engasjere nåværende ansatte, brukes personopplysninger til å administrere ulike handlinger, for eksempel arrangementer, saker, konkurranser og besøk.

 • Data om nettleser.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Samtykke 

Maksimalt 2 år etter hendelsen

For at Scania Student Intro Program skal finne fremtidige ansatte, spre et positivt bilde av Scania som en attraktiv arbeidsgiver og skape ambassadører for Scania-konsernet.

 • Banknummer.

 • Klær størrelse.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Foto.

Berettiget interesse

Til slutten av programmet

 

Rekruttering

 

 

 

 

Administrere kandidatdatabasen for å matche kandidater med jobber i Scania-konsernet, inkludert oppretting av jobbrekvisisjon, annonsering, screening av kandidater både fra søknader og kandidatutvalg, vurdering, intervjuer og tilbud.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Etnisitet når og hvor det er obligatorisk i henhold til loven.

 • Alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Kriminelle/juridiske data.

 • Økonomiske data.

 • Helserapporter og helsetester.

 • Foretrukket land å jobbe i.

 • Yrkeserfaring.

 • Sosial medialkonto.

 • Foto.

Berettiget interesse

I samsvar med lokale lover og forskrifter for den rekrutterende Scanias juridiske enhet

 

 

Slik utfører du bakgrunnssjekker på jobbkandidater.

 

 

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

Samtykke

14 dager

 

 

Slik utfører du tester på jobbkandidater. 

 

 

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

Samtykke

Maksimalt 30 dager etter oppsigelse av brukerkonto eller 24 måneder etter at brukeren sist var i systemet

Til bruk for fremtidig rekruttering.

 • Personlige identifikatorer.

 • Hjemmeadresse.

 • Foretrukket land.

 • Sysselsettingsdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sosial medialkonto.

 • Foto.

Samtykke

Maksimalt 24 måneder fra siste redigering av personlig informasjon

For å forberede og inngå arbeidskontrakter.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Økonomiske data.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Hilsen, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Nødkontakt.

Samtykke

 

Maksimalt 10 år

For å forberede onboarding for vellykkede kandidater. 

 • Økonomiske data.

 • Hilsen, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Nødkontakt og pårørende.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Foto.

 • Data om IT-bruk.

Kontraktsmessig forpliktelse Maksimalt 90 dager etter at onboardingen er fullført

 

Slik forbereder du Scanias sommerstudenter. 

 

 • Klær og sko størrelse.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Hjemmeadresse.

 • Lønn.

 • Foto.

Berettiget interesse

Helt til kontrakten utløper.

E-postadressen beholdes inntil deltakerne er ferdige med utdanningen.

 

Å bruke HR-relatert statistikk for oppfølging og som grunnlag for HR-relaterte beslutninger. 

 

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Rehabiliteringsdata og arbeidsulykker, skader etc.

 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Økonomiske data.

 • Passasje for Scania-lokaler.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse  

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER Scania om DEG SOM ANSATT?

 

Som arbeidsgiver vil Scania behandle personopplysninger om ansatte, konsulenter og tidligere ansatte.

 

I løpet av din ansettelse i Scania behandler vi personopplysningene dine for å:

 • administrere arbeidsforholdet ditt,

 • oppfylle våre juridiske forpliktelser som arbeidsgiver

 • oppfylle vår legitime interesse i å f.eks.:

  • styre, planlegge og evaluere arbeidet

  • Beskytt selskapets ansatte og eiendeler

  • kontakte og informere ansatte

  • være transparent for eiere og allmennheten

Etter at du har sluttet i selskapet, behandler vi begrensede mengder personopplysninger som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel personopplysninger som viser ansettelsesperioden din.

 

Notat: Når "Personlige identifikatorer" er oppført nedenfor, behandles ett eller flere dataelementer som identifiserer en person. Dette inkluderer personlig identifikasjonsnummer, navn, digital signatur eller signatur på papir, sjåfør-ID og sjåførkortnummer, ansatt-ID-nummer og ansatt-ID-kort, profesjonelt og privat telefonnummer, profesjonell og privat e-postadresse og bruker-ID. 

HVORFOR BEHANDLER vi personopplysningene dine?

HVILKE KATEGORIER av person-opplysninger BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

Oppbevaring              

 

Employer Branding

 

     

Markedsføre Scania mot nåværende ansatte.

 •  
 • Data om nettleser.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Samtykke 

Maksimalt 2 år etter hendelsen

Å lage fiktive profiler for bedre å forstå og tiltrekke fremtidige kompetanser.

 •  
 • Alder, kjønn, nasjonalitet.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse

Frem til slutten av intervjuperioden, maksimalt 3 måneder

 

Rekruttering

 

 

 

 

Administrere kandidatdatabasen for å matche kandidater med jobber i Scania-konsernet, inkludert oppretting av jobbrekvisisjon, annonsering, screening av kandidater både fra søknader og kandidatutvalg, vurderinger, intervjuer og tilbud.

 •  
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Etnisitet når og hvor det er obligatorisk i henhold til loven.

 • Alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Kriminelle/juridiske data.

 • Økonomiske data.

 • Helserapporter og helsetester.

 • Foretrukket land å jobbe i.

 • Yrkeserfaring.

 • Sosial medialkonto.

 • Foto.

Berettiget interesse 

I samsvar med lokale lover og forskrifter for den rekrutterende Scanias juridiske enhet

 

Slik utfører du bakgrunnssjekker på jobbkandidater.

 

 •  
 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

Samtykke

14 dager

 

Slik utfører du test på jobbkandidater

 

 •  
 • Personlige identifikatorer

 • Atferds- og ytelsesdata.

Samtykke

Maksimalt 30 dager etter oppsigelse av brukerkonto eller 24 måneder etter at brukeren sist var i systemet

Til bruk for fremtidig rekruttering.

 •  
 • Personlige identifikatorer.

 • Hjemmeadresse.

 • Foretrukket land.

 • Sysselsettingsdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sosial medialkonto.

 • Foto.

Samtykke

Maksimalt 24 måneder fra siste redigering av personlig informasjon

 

For å forberede og inngå arbeidskontrakter.

 •  
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Økonomiske data.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Hilsen, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Nødkontakt.

Samtykke

Maksimalt 10 år

For å aktivere onboarding og cross-boarding.

 •  
 • Økonomiske data.

 • Hilsen, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Nødkontakt og pårørende.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Foto.

 • Data om IT-bruk.

Kontraktsmessig forpliktelse Maksimalt 90 dager etter at onboardingen er fullført

 

For å muliggjøre deling av erfaringer mellom Scania-lærlinger gjennom TRATON Trainee-nettverket.

 

 •  
 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse Tre år fra avsluttet traineeprogram

 

Administrere sysselsetting

 

 
   

 

Å gi global støtte til HR-systemer.

 

 • Fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse Maksimalt 2 år etter avsluttet støttesak eller 90 dager etter avsluttet arbeidsforhold.
 • For å gjøre det mulig for HR-servicesenteret å motta og svare på spørsmål fra HR-ledere, ledere, ansatte og eksterne myndigheter knyttet til ansatte.
 • Fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. Maksimalt 2 år etter avsluttet støttesak eller 30 dager etter avsluttet arbeidsforhold.
Å registrere nyansatte og administrativt håndtere endringer gjennom hele arbeidsforholdet.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder, fødselsdato, kjønn.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Helseattest.

 • Posisjonsdata.

 • Nødkontakt.

 • Bilder.

 • Yrkeserfaring.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

Kontrakt. 24 i måneder etter arbeidsforholdet.
Slik arkiverer du HR-relaterte dokumenter.
 • Fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Yrkeserfaring.

Juridisk forpliktelse. Maksimalt 10 år etter ansettelse.
For å håndtere og følge opp firmabiler.
 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. 10 år fra utbetalt lønn.
For å håndtere og følge opp bruken av elsykler.
 • Personlige identifikatorer.

 • Geoposisjon av sykkel.

Berettiget interesse. Maksimalt 10 dager.
For å håndtere og følge opp elektronisk kjørebok for firmabiler.
 • Kjøretid.

 • Mislighold.

 • Kjøretøyets identitetsnummer.

 • Geografisk plassering av firmabil.

Berettiget interesse. Maksimalt 90 dager.
For å administrere bestillinger ved Scanias opplæringsfasiliteter.
 • Fødselsdato.

 • Personlige identifikatorer.

 • Foto.

Kontrakt.  
For å bestille, administrere og følge opp Scanias personaltransport.
 • Personlige identifikatorer.

 • Plukk opp og forlat flekker.

Berettiget interesse. 1 måned og 1 uke.
For å administrere Scania-innkvartering.
 • Økonomiske data.

 • Personlige identifikatorer.

 • Hjemmeadresse.
 • Atferds- og ytelsesdata.

 

 

 

Kontrakt. Fra siste kontraktsdag lagres personopplysningene i ett år. Personopplysninger om utlendinger lagres i fem år. Hvis leietaker har husleiegjeld til Scania, lagres personopplysningene til gjelden er løst.
For å administrere Scania-postpakker. 
 • Personlige identifikatorer.

Berettiget interesse.  
For å administrere og avstemme Scanias restaurantbetalinger og fakturering.
 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. Dataene anonymiseres etter 12 måneders inaktivitet.
Å administrere programmer for toppledere og andre nøkkelstillinger. 
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Personlige identifikatorer.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sivilstatus og navn på partnere.

 • Nødkontakt og pårørende.

 • Sosial medialkonto.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. Maksimalt 10 år.
Å administrere livssyklusen til ansettelsen for å støtte ansatte og ledere. 
 • Data om IT-bruk.

 • Hilsen, alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Sivilstatus og navn på partnere.

 • Nødkontakt og pårørende.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. 60 måneder etter opphør av arbeidsforholdet eller i henhold til lokale lovkrav.

Oppfylle juridiske forpliktelser

     
For å kunne svare på spørsmål fra myndigheter eller andre institusjoner som det svenske sosialforsikringsverket, håndhevelsesmyndigheten, banker, AFA, politi, eiendommer, etc.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Posisjonsdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse.  Inntil spørsmålet er besvart.
Slik håndterer du mangel på ytelsessaker.
 • Data om IT-bruk.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder, fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Helserapporter og legeerklæringer.

 • Identifisert sykdom og psykisk tilstand.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Økonomiske data.

 • Andre spesielle kategorier Data (mening, etnisitet, etc).

Juridisk forpliktelse. Frem til arbeidsforholdet er avsluttet og i foreldelsesfristen i lokal arbeidslovgivning.
Å håndtere individuelle problemer med uredelighet.
 • Data om IT-bruk.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Data om nettleser.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Narkotikatester og helserapporter.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Scania forutsetter kontroll.

 • Data fra overvåkingskamera.

 • Sosial medialkonto.

 • Yrkeserfaring.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse. Frem til arbeidsforholdet er avsluttet og i foreldelsesfristen i lokal arbeidslovgivning.
Å forhandle med fagforeninger om sysselsetting og bedriftsspørsmål.
 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

Juridisk forpliktelse.  
For å administrere omplasseringsprosessen for enkeltpersoner på grunn av medisinske, atferd, mangel på ytelse eller organisatoriske årsaker.
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Legeerklæring.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse. Inntil prosessen er avsluttet og forpliktelser på grunn av juridiske og kontraktsmessige forpliktelser er oppfylt..
For å håndtere individuelle rehabiliteringsproblemer.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Allergier, identifisert sykdom og psykologisk tilstand.

 • Narkotikatester og helsetester.

 • Legeerklæringer og helserapporter.

 • Ergonomiske data.

 • Rehabiliteringsdata.

 • Arbeidsulykker, skader etc.

 • Personlige identifikatorer.

 • Beskrivende data for brødtekst.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse. To år etter at rehabiliteringen er avsluttet.

 

Personal- og lønnsadministrasjon

 

     
For å gjennomføre lønnssamtaler og lønnsrevisjoner for ansatte.
 • Alder og kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Økonomiske data.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse. 10 år etter utbetalt lønn.
Å administrere den sentrale lønnsprosessen hos Scania.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Økonomiske data.

 • Fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Kontrakt. 10 år etter utbetalt lønn.
Slik administrerer du støtte for lønnssystemer.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Økonomiske data.

 • Alder og fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Berettiget interesse. 10 år etter utbetalt lønn.
For å utføre årlige kompensasjonsvurderinger.
 • Alder og kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Berettiget interesse. 10 år etter lønnsøkning.
For å gi og administrere individuelle pensjoner og ytelser.
 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

Berettiget interesse. Maksimalt 24 måneder, unntatt arbeidsforhold og PID-nummer, som lagres under arbeidsforholdet. 
Å gi og administrere individuelle pensjoner og fordeler for ledere og utlendinger.
 • Økonomiske data.

 • Sivilstatus og partnernavn.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Helserapport.

 • Yrkeserfaring.  

Kontrakt. Inntil arbeidsforholdet opphører og så lenge den registrertes forsikring/pensjon utbetales, herunder utbetalinger til mottakerne.
For å administrere fakturering og rapportering av pensjoner og ytelser.
 • Økonomiske data.

 • Sivil status.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

Juridisk forpliktelse. 10 år etter at den registrerte er død. Hvis det er mottakere, lagres dataene 10 år etter at mottakerne er døde.
For å gi og administrere stipend.
 • Sysselsettingsdata.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

Samtykke. Søknaden lagres i to måneder. Vedtak om innvilget stipend lagres i to år.
For å administrere Scania Resultatbonus.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Personlige identifikatorer.

 • Hjemmeadresse.

 • Økonomiske data.

Berettiget interesse. 10 år fra utbetaling.

 

Arbeidsmiljø og helse

 

     
For å gjennomføre medisinske undersøkelser av ansatte og nærstående personer for utlendingsoppdrag.
 • Allergier, Identifisert sykdom.

 • Helsehendelser.

 • Helserapporter og medisinske rapporter.

 • Helsetester.

 • Resepter.

 • Fødselsdato.

 • Sivilstatus, partnerens navn og barns navn.

 • Personlige identifikatorer.

Kontrakt. 10 år fra siste journalføring.
Å filme og fotografere for ergonomiske risikovurderinger.
 • Ergonomiske data.

 • Bilder og videoer.

 • Profesjonell organisasjon.

Juridisk forpliktelse. Maksimalt 3 måneder når du gjør risikovurderinger. Filmer som brukes i treninger lagres så lenge treningen brukes.
Å gjennomføre medisinske undersøkelser av ansatte før kortsiktige forretningsreiser.
 • Allergier.

 • Identifisert sykdom.

 • Legeerklæringer.

 • Resepter.

 • Fødselsdato.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Personlige identifikatorer.

Berettiget interesse. 10 år fra siste journalføring.
Å rapportere, administrere og analysere arbeidshendelser.
 • Personlige identifikatorer.

 • Arbeidsulykker, skader etc.

 • Bilder.

 • Stilling på arbeidsplassen.

Juridisk forpliktelse. Oppbevaringstid er satt for personopplysninger i henhold til lokal arbeidsmiljølovgivning.
Å vurdere ansattes arbeidsevne og deres helse for å iverksette bedre helsetiltak.
 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Allergier.

 • Dopingtester.

 • Ergonomiske data.

 • Helsehendelser og. arbeidsulykker, skader mv.

 • Legeerklæringer.

 • Resepter.

 • Psykologiske forhold og psykologiske rådgivningsdata.

 • Rehabiliteringsdata.

 • Kroppsbeskrivelse, høyde, vekt og andre beskrivende data for kroppen.

 • Sivilstatus og navn på partnere.

 • Navn på barn.

 • Personlige identifikatorer.

 • Bilder.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

Berettiget interesse. 10 år fra siste journalføring.
Å gjennomføre nye helseundersøkelser for å undersøke om det er noen medisinske hindringer for å utføre stillingen en kandidat har søkt på.
 • Personlige identifikatorer.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Hjemmeadresse.

 • Narkotikatester og helsetester.

 • Identifisert sykdom.

 • Resepter.

 • Høyde og vekt.

Berettiget interesse. Navn, e-postadresse, avdeling og leder lagres i ett år. Medisinske data beholdes 10 år fra siste oppføring i pasientjournalen. 
Å utføre tilfeldig narkotikatest av ansatte og tilby ansatte med avhengighet hjelp.
 • Fødselsdato.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Dopingtester.

 • Personlig identifikator.

Berettiget interesse. Maks 10 år etter siste journalføring ved positiv test. Maks 6 måneder ved negativ test.

 

Planlegging og oppfølging

 

     
Å bygge og vedlikeholde en kompetanseoversikt for å støtte strategisk planlegging av arbeidsstyrken i Scania-konsernet.
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferdsmessige og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. Maksimalt 10 år eller i henhold til lokal lovgivning.
Å muliggjøre karriereplanlegging og ferdighetsvurderinger for å identifisere ferdigheter og kompetansegap ved å sammenligne nåværende og potensielle fremtidige roller.
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. 60 måneder etter opphør av arbeidsforholdet eller i henhold til lokale lovkrav.
For å utføre medarbeidertilfredshetsbarometeret.
 • Alder og kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

Berettiget interesse. Inntil dataene er aggregert og anonymisert, før rapportering.
Å utføre HR-relatert statistikk for oppfølging og danne grunnlag for HR-relaterte beslutninger.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Økonomiske data.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Helse- og arbeidsulykker, skader mv.

 • Rehabiliteringsdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Data om IT-bruk.

 • Sivil status.

Berettiget interesse.

Inntil pensjonsforpliktelsen er oppfylt

Personopplysninger aggregeres og anonymiseres før rapportering.

Å utføre analyser innenfor HR-området for å danne grunnlag for HR-relaterte beslutninger.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Data om IT-bruk.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Rehabilitering.

 • Arbeidsulykker, skader etc.

 • Passasje for Scania-lokaler.

Berettiget interesse.  
Å gjennomføre undersøkelser for å kunne beholde og tiltrekke seg ansatte.
 • Alder, fødselsdato og kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Sysselsettingsdata.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. Personopplysninger lagres inntil undersøkelsene oppdateres og relanseres, maksimalt 10 år.
Å identifisere og utvikle krysstalenter.
 • Personlige identifikatorer.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Data om IT-bruk.

 • Atferds- og ytelsesdata.

Berettiget interesse. Maksimalt 2 år etter avsluttet prosess.
For å muliggjøre planlegging og administrasjon av etterfølgere.
 • Alder, kjønn og nasjonalitet.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Sysselsettingsdata.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. Maksimalt 60 måneder etter avsluttet ansettelse eller i henhold til lokale lovkrav.

 

Læring og utvikling

 

     
Slik gjør du det mulig for ansatte å dele digitale sertifikater.
 • Personlige identifikatorer.

 • Utdanning og ferdighet.

Berettiget interesse. Så lenge den ansatte bruker tjenesten.
Å gjennomføre ytelsesvurderinger av ansatte.
 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Yrkeserfaring.

 • Sysselsettingsdata.

 • Kjønn.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Data om IT-bruk.

Berettiget interesse. 2 år fra gjennomgang, men maksimalt til slutten av arbeidsforholdet.
Å gjøre det mulig for ansatte å dele læringsaktiviteter og følge andre på læringsplattformer.
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Bilder.

Berettiget interesse. Maksimalt 10 år.
For å administrere og koordinere opplæringsaktiviteter.
 • Allergier.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Klær og sko størrelse.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

Berettiget interesse. Maksimalt 10 år.
For å implementere og evaluere opplæringsaktiviteter.
 • Data om nettleser.

 • Personlige identifikatorer.

 • Overvåking, opptak og bilder.

 • Data om IT-bruk.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. Maksimalt 1 år.
Å lage og følge opp utviklingsplaner for ansatte.
 • Utdanning og ferdigheter.

 • Personlige identifikatorer.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Sysselsettingsdata.

 • Yrkeserfaring.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. Ett år etter avsluttet arbeidsforhold.
Å trene fremtidige ledere og forbedre deres nettverk.
 • Allergier.

 • Fødselsdato og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Klær og skostørrelse.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Bilder.

 • Yrkeserfaring.

Berettiget interesse. Opphør av arbeidsforholdet.

 

Reiseadministrasjon og utflytting

 

     
For å administrere utflyttingsprosessen for ansatte så vel som nærstående personer.
 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Alder, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Økonomiske data.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Nødkontakter.

 • Sivilstatus og navn på partnere.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Legeerklæringer.

 • Personlige identifikatorer.

 • Yrkeserfaring.  

Kontrakt. Maksimalt 10 år.
For å administrere reiseregninger og utgiftsprosessen.
 • Allergier.

 • Arbeidsulykker, skader etc.

 • Fødselsdato, kjønn og nasjonalitet.

 • Hjemmeadresse.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Posisjonsdata.

Berettiget interesse. 7 år totalt.
For å gjennomføre reiseledelsesanalyse.
 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. Maksimalt 5 år

 

Annen behandling

 

     
For å gi tilgang til våre IT-systemer og for å oppdatere, forbedre og/eller bytte ut våre systemer.
 • Personlige identifikatorer.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse. I henhold til lokal lovgivning.
Å følge sikkerhetsprosesser og rutiner i nødstilfeller.
 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Navn og kontaktinformasjon til nødkontakt.

 • Statsborgerskap.

 • Nasjonalitet.

Legitim interesse eller beskyttelse av dine vitale interesser.  
For å beskytte våre ansatte og selskapets eiendeler.
 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Bilder.

 • Data om IT-bruk.

 • Scanias kontroll av passering av lokaler.

 • Data fra overvåkingskamera.

Berettiget interesse.  
For å overføre personopplysninger eksternt for å identifisere deg som en Scania-ansatt og for å gjøre det mulig for deg å utføre arbeidsoppgavene dine.
 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Bilder, film og lyd.

Berettiget interesse.  
For å analysere, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester.
 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Statsborgerskap.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Data om IT-bruk.

 • Scanias kontroll av passering av lokaler.

Berettiget interesse.  
For å gi deg forespurt informasjon og relevante oppdateringer.
 • Personlige identifikatorer.

Berettiget interesse.  
For å overholde lisenser for åpen kildekode-programmer. 
 • Bidragsyteres personlige identifikatorer.

Kontraktsmessig forpliktelse.   

 

Opphør av arbeidsforhold

 

     
Å støtte HR og ledere med juridisk rådgivning om oppsigelse av arbeidsforhold.
 • Alder.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Økonomiske data.

 • Personlige identifikatorer.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse.  
Å offboarde ansatte som sikrer en god tilværelse og en strukturert kunnskapsoverføring.
 • Personlige identifikatorer.

 • Sysselsettingsdata.

 • Profesjonell organisasjon.

Berettiget interesse.  
For å håndtere redundans i henhold til juridiske krav og vanlige prosesser.
 • Alder og fødselsdato.

 • Profesjonell organisasjon.

 • Utdanning og ferdigheter.

 • Sysselsettingsdata.

 • Personlige identifikatorer.

 • Permisjoner, ferie og arbeidstid.

 • Yrkeserfaring.

 • Atferds- og ytelsesdata.

 • Økonomiske data.

 • Medlemskap i fagforeninger.

Juridisk forpliktelse. Maksimalt 2 år fra arbeidsforholdets slutt. Data om ansettelsestid beholdes til nådd pensjonsalder. 
       

HVILKE PERSONopplysninger BEHANDLER VI FOR DEG SOM FORRETNINGSPARTNER / LEVERANDØR?

 

Hvis du jobber som representant for en leverandør som leverer produkter og tjenester til Scania, behandler vi begrensede mengder av personopplysningene dine, for eksempel kontaktopplysninger og identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbudet ditt, administrere en kontrakt og gi deg tilgang til relevante IT-systemer.

HVORFOR BEHANDLER VI personopplysningene DINE?

HVILKE KATEGORIER av personopplysninger BEHANDLER VI?

LOVGRUNNLAG

For å evaluere et forslag fra deg eller din arbeidsgiver, eller for å evaluere en ny forretningspartner, begge inkludert bakgrunnssjekker.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer).

 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser.

 • Bakgrunnsinformasjon (for eksempel personlige eller profesjonelle forhold og egenskaper, økonomiske data, forbindelser til offentlige tjenestemenn og - hvis lovlig tillatt - mulige kriminelle handlinger.

Berettiget interesse.

For å utføre kontrakter med deg eller din arbeidsgiver.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse og telefonnummer, organisasjonsnummer).

 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger.

Kontrakts-messig forpliktelse eller legitim interesse.

For å gi tilgang til våre IT-systemer.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • User-ID.

 • Språkinnstillinger i systemer.

 • Logger over din bruk av våre systemer.

 

Berettiget interesse

Overføring av personopplysninger eksternt for å identifisere deg som en Scania-forretningspartner/leverandør.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • opplysninger om ansettelsesforhold (f.eks. ansettelsesnummer, User ID, bilder).

Berettiget interesse
For å kommunisere med deg selv eller din arbeidsgiver.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 

Berettiget interesse 

For å analysere, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester, samt vår organisasjon.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger.

 • Logger over din bruk av våre systemer.

Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra rettshåndhevelse og andre myndigheter.

 

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.

 • Statsborgerskap.

 • Fødselsdato.

 • Registrering av lisens.

 • Adgangslogger fra IT-systemer og adgangssystemer.

 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester.

Juridiske forpliktelser eller legitim interesse.
For å gi deg forespurt informasjon og relevante oppdateringer.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

Legitim interesse/Regulert av markedsføringslover per land.
For å overholde lisenser for åpen kildekode-programmer.
 • Kontaktinformasjon for bidragsytere (for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse).
Kontrakts-messig forpliktelse. 

HVILKE PERSONopplysninger BEHANDLER Scania fra deg som BESØKENDE?

 

Når du besøker våre lokaler og våre arrangementer, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle formålet med besøket og gjøre besøket ditt vellykket og trygt. Dette kan omfatte kontaktinformasjon og førerkortnummer, samt matpreferanser og medreisende informasjon. 

HVORFOR BEHANDLER VI personopplysningene dine?

HVILKE KATEGORIER av personopplysninger

BEHANDLER VI?

LOVGRUNNLAG

For å oppfylle formålet med besøket ditt hos Scania.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Informasjon om medreisende (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Språk.

 • Matpreferanser.

 • Reise- og overnattingsdetaljer.

 • Førerkort.

 • Detaljer om verten.

 

 

Berettiget interesse

For å beskytte våre besøkende og selskapets eiendeler.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Adgangslogger fra IT-systemer og adgangssystemer.

 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester.

 • Kameraovervåking.

 • Rapporter om sikkerhetshendelser.

 • Helseopplysninger.

Berettiget interesse

For å analysere, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester, samt vår organisasjon.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Informasjon om medreisende (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Språk.

 • Reise- og overnattingsdetaljer.

 • Førerkort.

 • Detaljer om verten.

Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra rettshåndhevelse og andre myndigheter.
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Informasjon om medreisende (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Språk.

 • Reise- og overnattingsdetaljer.

 • Førerkort.

 • Detaljer om verten.

Juridisk forpliktelse eller legitim interesse.
For å gi deg forespurt informasjon, tjenester og oppdateringer, inkludert webcasts, årsrapporter. 
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse).

 • Organisasjonsdata (for eksempel firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og organisasjonsnummer).

 • Språk.

Legitim interesse/Regulert av markedsføringslover per land

Når du besøker nettstedene våre, gir nettleseren din oss informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker nettstedene våre, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse dataene hjelper oss med å skreddersy nettstedet vårt og forbedre nettleseropplevelsen din. Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss å forstå hvordan du bruker nettstedene våre, for mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler se vår Retningslinjer for informasjonskapsler.

HVORFOR BEHANDLER VI personopplysningene dine?

HVILKE KATEGORIER av personopplysninger

behandler vi?

LOVGRUNNLAG

 

Evaluere bruken av nettstedet og forbedre nettstedet vårt.

 

 • IP-adresse.

 • Nettleser innstillinger.

 • Type enhet som brukes til å få tilgang til nettstedet.

 • Interesseområder.

Berettiget interesse

For å forbedre nettleseropplevelsen din.

 • IP-adresse.

 • Geografisk plassering.

 • Nettlesertype og -versjon.

 • Operativsystem.

 • Dato og klokkeslett for besøket.

 • URL-adressen til det henvisende nettstedet.

 • Surfing land.

Berettiget interesse

For å gi deg rettet informasjon og kampanjer.
 • IP-adresse.

 • Geografisk plassering.

 • Nettlesertype og -versjon.

 • Operativsystem.

 • Dato og klokkeslett for besøket.

 • URL-adressen til det henvisende nettstedet.

 • Surfing land.

Legitim interesse eller samtykke/Regulert av markeds-føringslover per land.

HVILKE Personopplysninger behandler Scania om deg som medlem av offentligheten?

 

Scania utvikler systemer for å hjelpe sjåfører også for å få kjøretøy til å kjøre autonomt, uten sjåfør. Som en del av utviklingsarbeidet er kjøretøyene våre utstyrt med sensorer som kameraer, som for eksempel kan fange opp bildet eller nummerskiltet ditt når du passerer i nærheten. Dataene som samles inn av slike sensorer vil ikke bli brukt til å spore eller identifisere deg som enkeltperson, men bare behandlet for de formålene som er angitt nedenfor.

HVORFOR BEHANDLER VI personopplysningene dine?

HVILKE KATEGORIER av personopplysninger behandler vi?

LOVGRUNNLAG

For å varsle sjåføren, unngå ulykker og forbedre trafikksikkerheten.

 • Videoopptak av miljøet langs veiene kjøretøyene våre kjører. Dette inkluderer andre kjøretøy, fotgjengere og noen eller noe nær nok til kjøretøyene.

 • Geografisk plassering.

 • Bilskilt.

Berettiget interesse.

 

Å utvikle og verifisere programvare for autonom kjøring.

 

 • Videoopptak av miljøet langs veiene kjøretøyene våre kjører. Dette inkluderer andre kjøretøy, fotgjengere og noen eller noe som er nær nok til kjøretøyet.

 • Geografisk plassering.

 • Bilskilt.

Berettiget interesse.