Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

DATA VI BEHANDLER

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM KUNDE?

Når du representerer bedriften, trenger vi å behandle dine persondata av grunner listet nedenfor. Hvis du er enkeltpersonforetak, blir alle data vi behandler om din bedrift bli persondata.

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER AV PERSONDATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

 

For å lage en database med potensielle kunder, for eksempel ved å bruke data fra tredjepart

 

Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse

Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land

 

Berettiget interesse

Gi et tilbud

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi økonomiske data, som kredittvurdering
 • Kontrakt preferanser
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, driftstid og preferanser
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Berettiget interesse

Innfri avtalen, kontrakten

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkonto og betalinger, samt avtalerelaterte data som kontraktsnr, bestillingsnr, fakturaer
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Yte service og støtte og følge opp kontraktsforpliktelser

 • Organisasjonsdata som firmanavn, telefonnr, adresse, land
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Informere deg om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, driftstid og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Regulert av markedsføringslov i hvert land

Følge opp våre leveranser, hvor fornøyd du er med våre produkter / tjenester og invitere deg til å delta i spørre-undersøkelser

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon og driftstid
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og versjon, nettleser og -versjon og svarene dine på spørreundersøkelsen

Berettiget interesse

Gjennomføre forebyggende & korrigerende tiltak

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Anskaffelser/kjøp og kjøpsavtaler
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

 

Berettiget interesse / Avtale-, kontraktsforpliktelse

 

Analysere, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjonen
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Scania registreringsnummer
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Økonomiske data som kredittrating, bankkonti og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer.
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
 • Svar på spørreundersøkelser

 

Berettiget interesse

 

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Økonomiske data som kredittrating, bankkonti og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geo-lokasjon og driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

 

Rettslig forpliktelse

 

Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Geoposisjon
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Berettiget interesse / Regulert av markedsføringslov i hvert land

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM SJÅFØR/OPERATØR?

 

Du kjører et Scania-kjøretøy eller styrer en maskin med Scania komponenter. Vi samler ulike typer operasjonelle data fra kjøretøy, motor, tilhenger, påbygg og andre produkter vi selger. Vi samler data som drivstofforbruk, kjøremønster, bilens geoposisjon, feilkoder og mer. Alt dette blir persondata dersom vi kan identifisere hvem som kjører kjøretøy eller opererer maskinen.

 

Vi behandler disse dataene for å kunne

 • Levere tjenestene forespurt av kunden - mer informasjon om data vi behandler kan bli funnet i respektive servicebeskrivelser
 • Levere underholdningstjenester til kjøretøy på forespørsel
 • Utføre fjerndiagnose, reparasjon, serviceplanlegging
 • Gi støtte/support
 • Oppfylle kontraktsmessige forpliktelser
 • Undersøke, analysere, forbedre kvaliteten og videreutvikle eksisterende produkter og nye produkter, tjenester og organisasjonen
 • Overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Informere deg om relevante oppdateringer.

 

Dataene vi behandler, kommer enten fra arbeidsgiver, kjøretøyet, motor, tilhenger, påbygg eller andre produkter opprettet i våre IT-systemer du bruker.

 

 

Du deltar i sjåførkonkurranse organisert av Scania

 

Hvis du velger å delta i en sjåførkonkurranse organisert av Scania, må vi samle inn noen persondata som navn og kontaktinformasjon for å behandle registreringen og deltakelsen din i konkurransen. Disse persondata er data du gir til oss.

 

 

Du har nødsituasjon langs vei og kontakter Scania Assistance

 

Hvis du har en nødsituasjon på veien og velger å kontakte oss for nødhjelp, må vi behandle dine personopplysninger for å kunne identifisere deg, forstå din nødsituasjon, gi hjelp og kontinuerlig kunne kommunisere i assistansesaken.

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE

Hvilke ka­te­go­ri­er data behandler vi

LOVGRUNNLAG

For å oppfylle våre avtaleforpliktelser som:

 • Levere tjenester etterspurt av kunden / arbeidsgiveren din
 • Levere underholdningstjeneste til kjøretøy på forespørsel
 • Gjennomføre ekstern diagnostikk samt planlegging for reparasjon og vedlikehold
 • Gi støtte
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon og driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse

Følge opp kontraktsforpliktelser overfor kunden

 • Kontaktinformasjon (Navn, email, telefonnummer, adresse)
 • Kontaktpreferanser
 • Kjøpshistorikk
 • Kjørestil som kjøremønster, geoposisjon og kjøre-, hviletid
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse

Behandle din deltakelse i våre sjåførkonkurranser

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Din alder
 • Ditt foretrukne språk
 • Arbeidsgivers firmanavn
 • Kjørestil, kjøremønstre, geolokasjon, kjøre- og hviletid og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder

Samtykke

Yte nødstopp- assistanse langs vei

 • Kontaktinformasjon,som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Reg.nr (bil)
 • Beskrivelse av nødsituasjonen inkl. beskrivelse av fysiske skader og behov for medisinsk hjelp
 • Geoposisjon
 • Kjøretøydata for fjerndiagnostikk
 • Lyd- eller videosamtaler

Berettiget interesse

 

Gjennomføre korrigerende tiltak

 

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer

Berettiget interesse / avtale- kontraktsforpliktelse

 

Analyse, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester, i tillegg til vår organisasjon
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Tilfeller av nødhjelp
 • Svar på spørreundersøkelser
 • Geoposisjon
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Berettiget interesse
For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Leveringsadresse
 • Kjøreatferd som kjøremønster, geoposisjon, driftstimer og preferanse-innstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Systemlogger fra våre IT-systemer
Rettslig forpliktelser eller berettiget interesse
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • Geolokasjon
Berettiget interesse / regulert av markedsføringslover i gjeldende land
Følge opp våre leveranser, hvor fornøyd du er med våre produkter / tjenester og invitere deg til å delta i spørre-undersøkelser
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, adresse og telefonnr
 • Foretrukket kontaktform
 • Kjøp og transaksjoner
 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geoposisjon, driftstid og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
 • IP-adresse, operativsystem, enhetstype, appnavn og versjon, nettleser og -versjon og svarene dine på spørreundersøkelsen
Berettiget interesse

 

 

Gi tilbud til kunden/ eller arbeidsgiveren din

 

 

 • Kjøreatferd, som kjøremønster, geografisk plassering, driftstid og preferanseinnstillinger
 • Identikifasjonsdata, for eksempel identifikasjon, chassisnummer, tilhenger, påbygg eller motorer, samt fører-ID, IP-nummer, MAC-adresser, IT System og Bruker ID
 • Ytelsesdata fra kjøretøy, tilhenger, påbygg, motor og andre produkter. For eksempel informasjon fra kjøretøykomponenter, drivstofforbruk, bremsebruk, girskift, batteribruk, motordata og feilkoder
Berettiget interesse
For å overvåke sikkerheten til kjøretøy for å kunne identifisere angrep og sikkerhetsbrudd, og for å kunne iverksette tiltak. 
 • Identifikasjon av kjøretøy og elektronisk kontrollenhet. 

 

 

Rettslig forpliktelser

 

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI FOR DEG SOM ANSATT?

 

Når du søker en stilling hos Scania, ber vi deg om å oppgi noen personopplysninger for å behandle søknaden din, som kontaktinformasjon, referansedata som tidligere arbeidshistorie, utdanning, sertifikater.

Når du arbeidet i Scania behandler vi dine persondata for å:

 • Administrere ditt ansettelsesforhold
 • Ivareta våre avtalemessige forpliktelser
 • Ivareta våre lovpålagte forpliktelser som,
  • Lede, planlegge og vurdere arbeid
  • Beskytte selskapets ansatte og dets eiendeler
  • Kontakte og informere ansatte
  • Være transparent for eiere og allmennheten.

 

Etter at du har sluttet behandler vi begrensede mengder personlig data som kreves for å oppfylle våre juridiske forplikter, for eksempel data som viser ditt ansettelsesforhold.  

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE OG HVOR LENGE?

HVILKE KATEGORIER PERSONDATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

Administrere ansettelses-forholdet. Employer branding (for eks. kontakt i forbindelse med attraktive ferdigheter og kompetanse for Scania ved utsendelse av informasjon om events, karriæremuligheter, konkurranser og rekrutteringsprogrammer. 

 

All persondata lagres til arbeidsforholdet avsluttes. Persondata nødvendig for kontakt og videre undersøkelser og invitasjoner blir lagret i maksimum fire år.

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse, utdannelse, stilling, alder, kjønn, interesser
 • Ansattdata som ansattnr, bruker-ID, bilder
 • Kompetanse som utdanning, ferdighet, kurs, autorisasjoner
 • Organisasjonsinfo som sted, avdeling, linjeleder
 • Økonomisk informasjon som lønn, tilleggsytelser, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonr

Avtale-, kontraktsforpliktelse / regulert av markedsføringsloven ved hvert land

Rekruttering

 

Personopplysninger ved rekruttering lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal arbeidslovgivning. Personopplysninger som er nødvendige for opprettelse av arbeidsavtale lagres frem til arbeidsforholdet avsluttes. 

 • ·Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse)
 • Utdanningsdata (som utdanning, navn på skole eller universitet, karakterer)
 • ·Kompetanse, erfaring og ferdigheter (som yrke og yrkeshistorie, referanser og anbefalinger, prestasjonstest)
 • Bakgrunnssjekk (dataene for kandidat for en bestemt stilling samles inn)

Berettiget interesse, samtykke eller juridisk forpliktelse

Personal- og lønnsadministrasjon

 

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal lovgivning

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer, bruker-ID, bilder)
 • Økonomisk informasjon (som lønn, skatter, utgifter, tidsrapporter osv.)
 • Permisjoner og arbeidstider (som ferie, overtid, skifttimer, sykefravær, tilbud om forhåndsferie, ferierettigheter)

Samtykke eller legitim interesse/Regulert av markedsføringslover per land

Reise

 

Personopplysninger lagres inntil utgiften er refundert og så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal lovgivning

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer)
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer)
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsinformasjon (som avdeling, kostnadssted osv.)
 • Fødselsnummer
 • Språk
 • Nasjonalitet
 • Allergier
 • Reiseinformasjon (som start og destinasjon)

Berettiget interesse

 

 

Oppfylle juridiske forpliktelser (f.eks. rapportering til myndigheter, whistleblowing), å overholde tariffavtale (f.eks. betale avtalte forsikringer og pensjoner) og svare på forespørsler fra institusjoner som banker og forsikringsselskaper.

 

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal lovgivning. 

 

 

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Ansettelsesdata (som start- og sluttdato, selskap)
 • Statsborgerskap
 • Fødselsdato
 • Lisensregistrering
 • Økonomisk informasjon (som lønn, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonummer osv.)
 • Arbeidstid og permisjoner
 • Fagforeningsmedlemskap (for å oppfylle tariffavtalen samles dataene inn etter behov)
 • Tilgang til logger fra IT-systemer og inngangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking og bilder

Juridisk forpliktelse eller berettiget interesse

 

 

Arbeidsmiljø (f.eks. gjennomføre lovpålagte medisinske undersøkelser, dokumentere ulykker og hendelser, dokumentere arbeidsmiljø) og rehabilitering.

 

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal lovgivning 

 

 

 • Kontakt- og ansettelsesdata (som navn, kontaktinformasjon, ansettelsesnummer)
 • Organisasjonsdata (som avdeling, navn og kontaktinformasjon til leder)
 • Helsedata (som data om eksponering for farlige stoffer, helsestatus og prognose for helsestatus)
 • Hendelser og hendelsesdata (som hvor, når, beskrivelse og konsekvens av hendelsen)
 • Rehabiliteringsdata (som tiltak for retur til arbeid og ytelsesevalueringer)

 

 

 

 

 

 

Juridisk forpliktelse

Planlegging og oppfølging (f.eks, arbeidsstyrkeplanlegging, kompetansebeholdning, etterfølgerplanlegging, konsulentoppfølgning) og lage statistikk og analyser for å forbedre og utvikle organisasjon, prosesser og IT-systemer.

 

Personopplysninger lagres inntil arbeidsforholdet avsluttes og i ytterligere maksimalt 10 år. Personopplysninger som må lagres på grunn av nasjonal lovgivning, lagres så lenge det er nødvendig på grunn av lovgivningen.

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer, ansettelsesperiode, start- og sluttdato)
 • Organisasjonsinformasjon (arbeidssted, kostnadssted, direkte leder osv.)
 • Ytelsesevalueringer
 • Utdannings- og kompetanseinformasjon (som utdanning, opplæring, yrkeserfaringer, kompetansesett)
 •  Ytelses- og atferdsdata
 • Permisjoner og arbeidstid (som ferie, foreldrepermisjon, skift, overtid)
 • Personopplysninger i systemer som skal oppdateres, forbedres eller utveksles

Legitime interesser eller juridiske forpliktelser

Læring og utvikling (f.eks. kompetanseutvikling, P&D, tverrtalent, utdanning og opplæring).

Personopplysninger om utdanning og opplæring lagres inntil arbeidsforholdet avsluttes. Personopplysninger om ytelse og utvikling lagres i maksimalt 3 år. 

 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer, historikk i Scania)
 • Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer)
 • Utdannings- og kompetanseinformasjon (som utdanning, opplæring, ferdighetssett)
 • Profesjonelle erfaringer
 • Ytelsesdata
 • Utviklingsplaner

Legitime interesser eller juridiske forpliktelser

 

Expat

 

Personopplysninger lagres inntil 10 år etter avsluttet oppdrag

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse)
 • Statsborgerskap
 • Fødselsdato
 • Ansettelsesdata (som start- og sluttdato for stilling)
 • Organisasjonsinformasjon (som hjemme- og vertsorganisasjon, navn på leder, kostnadssted)
 • Økonomisk informasjon (som lønn, skatter, utgifter, tidsrapporter, bankkontonummer osv.)
 • Kompetanse og yrkeserfaring
 • Familiedata (som familiemedlemmer og deres statsborgerskap, fødselsdata)
Kontraktsmessig forpliktelse

 

Sikkerhet i nødstilfeller

 

Personopplysninger lagres inntil arbeidsforholdet avsluttes

 

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse)
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer)
 • Organisasjonsdata (som navn på leder, avdeling, arbeidssted)
 • Navn og kontaktinformasjon til nødkontakt
 • Statsborgerskap
 • Fødselsdato
Legitime interesser eller beskyttelse av din vitale interesse

 

For å beskytte våre ansatte og selskapets eiendeler

 

Personopplysninger lagres i maksimalt 2 år. Personopplysninger fra overvåkingskameraer lagres i maksimalt 30 dager. 

 

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer, bruker-ID, bilder)
 • Tilgang til logger fra IT-systemer og inngangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetshendelsesrapporter
 • Rapporter om uredelige hendelser
Berettiget interesse

 

 

Overføring av personopplysninger eksternt for å identifisere deg som

Scania-ansatt og for å gjøre deg i stand til å utføre dine arbeidsoppgaver

 

Personopplysninger lagres inntil arbeidsforholdet avsluttes

 

 

 

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse)
 • Ansettelsesdata (som ansettelsesnummer, bruker-ID)
 • Lisensregistrering
 • Personopplysninger på kontrakter
 • Bilder, film og lyd 

 

Berettiget interesse

 

 

Oppsigelse

 

Personopplysninger lagres til avsluttetarbeidsforhold og så lenge det er nødvendig for å oppfylle nasjonal arbeidslovgivning. 

 

 

 

 • Ansettelsestid
 • Alder
 • Kompetanse
 • Merknad om oppsigelse
 • Grunnlag for oppsigelse (som misligholdsrapporter, rehabiliteringsdata, resultatevalueringer, arbeidsrettslige tiltak, handlingsplaner, kompetanse og ferdigheter)
 • Flyttetilbud
 • Avtale om oppsigelse
 • Arbeidskarakter

 

Juridisk forpliktelse

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM FORRETNINGSPARTNER / LEVERANDØR?

 

Hvis du jobber som representant for en leverandør som tilbyr produkter og tjenester til Scania, behandler vi begrensede mengder av dine persondata, f.eks. din kontaktinformasjon og identifikasjon. Dette brukes til å evaluere tilbud, kontraktsadministrasjon og gi deg tilgang til relevante IT-systemer.

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

Vurdere tilbud fra deg eller din arbeidsgiver, evaluere en ny samarbeidspartner, begge inkludert bakgrunnssjekk

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser
 • Bakgrunnsinformasjon som personlig eller faglige forhold og egenskaper, økonomiske data, tilknytning til myndighetspersoner og - hvis lovlig - mulige straffbare forhold

Berettiget interesse

Gjennomføre avtalen/ kontrakten med deg /din arbeidsgiver

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er et enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger og priser

Avtale-, kontraktsforpliktelse

Gi deg tilgang til våre IT-systemer

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Bruker-ID
 • Språkpreferanse
 • Brukerlogg i våre systemer

 

Berettiget interesse

Overføring av personopplysninger eksternt for å identifisere deg som en Scania forretningspartner / leverandør
 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Ansattdata/-informasjon (som ansettelsesnummer, bruker-ID, bilder)
Berettiget interesse
Samhandle med deg eller din arbeidsgiver
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, org.nr, -adresse, e-post, telefonnr

 

Berettiget interesse 

Analyse, forbedre kvalitet og utvikle produkter, tjenester og organisasjon
 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, land, firmanavn, org.nr, telefonnr
 • Hvis du er enkeltpersonforetak, behandler vi også økonomiske data som kredittvurderinger, bankkontoer og betalinger
 • Logger over bruk av systemene våre
Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter

 

 • Kontaktinformasjon som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, org.nr, land, adresse, telefonnr
 • Finansielle data som kredittvurdering, bankkonto og betalinger samt kontraktsrelaterte data som kontraktsnummer, ordrenummer, fakturaer
 • Statsborgerskap, fødselsdato
 • Reg.nr (bil)
 • Lgger fra IT-systemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
Lovpålagt forpliktelse
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer
 • Kontaktdata som navn, e-post, telefonnr, adresse
Berettiget interesse / regulert av markedsføringslovene i gjeldende land
For å samsvare med lisenser til åpne kildekodeprogrammer. 
 • Bidragsyters kontaktinformasjon (for eksempel navn, e-post, telefonnummer, adresse)
Avtale-, kontraktsforpliktelse

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR BESØKENDE?

 

Når du besøker våre lokaler og arrangementer, behandler vi data om deg for å kunne oppfylle formålet med besøket og gjøre besøket ditt vellykket og trygt. Dette kan inkludere kontaktinformasjon og førerkortnummer, samt matpreferanser og informasjon om medreisende.

 

Når du besøker våre nettsider, gir nettleseren din noen informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker våre nettsteder, for eksempel hvis du bruker en mobilenhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse data hjelper oss med å skreddersy vår nettside og forbedre nettleseropplevelsen din.

 

Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår  "cookie policy".

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE OG HVOR LENGE?

HVILKE KATEGORIER DATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

For å oppfylle formålet med ditt besøk hos Scania.

 

Personopplysninger lagres 5 år etter endt besøk

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Informasjon om medreisende (som navn, e-post, telefonnummer, adresse, alder)
 • Organisasjonsdata (som firmanavn, land, firmaadresse, telefonnummer og bedriftsorganisasjonsnummer)
 • Språk
 • Matpreferanser
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Vertsdetaljer

 

 

Berettiget interesse

For å beskytte våre besøkende og selskapets eiendeler

 • Kontaktinformasjon (som navn, e-post, telefonnummer, adresse)
 • Tilgang til logger fra IT-systemer og inngangssystemer
 • IT-logger fra applikasjoner og nettverkstjenester
 • Kameraovervåking
 • Sikkerhetshendelsesrapporter
 • Helsedata

Berettiget interesse

Analyse, forbedre og utvikle eksisterende og nye produkter og tjenester, i tillegg til vår organisasjon

 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer

Berettiget interesse

For å overholde juridiske forpliktelser og legitime forespørsler fra politi og andre myndigheter
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Informasjon om medreisende som navn, e-post, telefonnr, adresse, alder
 • Organisasjonsdata, som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
 • Reise- og overnattingsdetaljer
 • Førerkort
 • Arrangørdetaljer
Lovpålagt forpliktelse eller berettiget interesse
Å gi deg etterspurt informasjon og aktuelle oppdateringer, inkludert webcast, årsrapporter
 • Kontaktinfo som navn, e-post, telefonnr, adresse
 • Organisasjonsdata som firmanavn, -adresse, org.nr, telefonnr, land
 • Språk
Berettiget interesse / regulert av markedsføringslov i hvert land 

Når du besøker nettstedene våre, gir nettleseren vår litt informasjon som hjelper oss å forstå hvordan du bruker nettstedene, for eksempel hvis du bruker en mobil enhet eller en datamaskin, hvilken region i verden du surfer fra og hvilken nettleser du bruker. Disse dataene hjelper oss å skreddersy nettstedet vårt og forbedre nettopplevelsen din. Vi bruker et begrenset antall informasjonskapsler for å hjelpe oss med å forstå hvordan du bruker våre nettsteder. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, se retningslinjene for informasjonskapsler.

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

 

Evaluer bruken av nettstedet og forbedre vår nettside

 

 • IP-adresse
 • Nettleserinnstillinger
 • Type enhet som brukes for å få tilgang til nettstedet
 • Interesseområde
Berettiget interesse

Forbedre din surfer-opplevelse

 • IP-adresse
 • Type nettleser og versjon
 • Operativsystem
 • Dato og tidspunkt for nettbesøket
 • URL til sidene
 • Land

Berettiget interesse

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI FOR DEG SOM EN DEL AV OFFENTLIGHETEN?

 

Scania utvikler systemer for å hjelpe sjåfører og også for å utvikle autonome kjøretøy.  Som en del av utviklingsarbeidet er kjøretøyene våre utstyrt med sensorer som kameraer, som kan fange opp for eksempel bilde eller registreringsnummer når du passerer i nærheten. Dataene som er samlet inn av slike sensorer, vil ikke bli brukt til å spore eller identifisere deg som person, men bare behandlet for formålene spesifisert nedenfor.

HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE

HVILKE KATEGORIER DATA BEHANDLER VI

LOVGRUNNLAG

For å varsle føreren, unngå ulykker og forbedre trafikksikkerheten

 • Videoopptak av miljøet langs veien der kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i nærheten av kjøretøyet
 • Geoposisjon
 • Reg.nr (bil)

Berettiget interesse

 

Å utvikle og verifisere programvare for autonom kjøring

 

 • Videoopptak av miljøet langs veien der kjøretøyet vårt kjører. Dette inkluderer andre kjøretøyer, fotgjengere og noe, noen i nærheten av kjøretøyet.
 • Geoposisjon
 • Reg.nr (bil)
Berettiget interesse