Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Scania NXT

Vi tar bytransporten til NXT-nivået

Velkommen inn i NXT-fremtiden! Scanias nye elektriske, selvkjørende, urbane konseptkjøretøy er designet med fleksibiliteten til å bytte mellom transport av pendlere til og fra jobb om morgenen, varelevering på dagtid og søppelsamling om natten.

 

Ved hjelp av dristig innovasjon har ingeniørene hos Scania tatt DNA-et til bedriften – modulsystemet – til et nytt nivå ved å utvikle et konseptkjøretøy som kan endre form for å gjennomføre ulike oppdrag i bymiljøet.

 

I dag jobber mange byer mot å endre bytransporten, drevet av behovet for lavere utslipp og mindre trafikkbelastning. Teknologiske og infrastrukturelle fremskritt innen elektriske og autonome kjøretøy kommer til å være viktige verktøy for byene i overgangen til et bærekraftig transportsystem.

En visjon for fremtiden

NXT er en visjon for fremtiden innen bytransport. Flere av disse teknologiene er ennå ikke ferdigutviklede. For oss har det vært viktig å gjennomføre utviklingen av et konseptkjøretøy for å visuelt og teknisk demonstrere ideene som er innen rekkevidde. NXT er utviklet for 2030 og årene etter, samtidig som den tar i bruk flere banebrytende funksjoner som er tilgjengelige i dag.

 

Helt fra begynnelsen har tanken vært å utvikle et kjøretøy som oppfyller alle bymiljøkravene, samtidig som det overholder ulike forskrifter og krav til menneske- og varetransport. «NXT er et konsept for det som kan bli en helt ny plattform som lar oss konstruere kjøretøy for ulike formål. Kjøretøyet er utviklet for å kunne endres raskt for å dekke ulike behov,» sier transportdesigner hos Scania, Michael Bedell.

Deling og mer fleksibilitet

For å oppnå en reell endring innen transportsektoren spiller kjøretøyene en viktig rolle. Likevel er det mer som må være på plass. Betydelig utvikling av infrastruktur er nødvendig for å imøtekomme både elektriske og autonome kjøretøyer. I tillegg må den kontinuerlige strømmen av mennesker og varer i byene håndteres som en helhet, fremfor å planlegges hver for seg.

 

Kommersiell transport kan på mange måter anses som pulsen til byen. Det er slik vi kommer oss til jobb eller skole. Dette er også hvordan maten kommer frem til butikker og restaurantene, medisinene blir levert til sykehus og avfallet blir samlet inn og fraktet bort. I dag har bytransportsystemene potensiale for optimalisering, fordi varer leveres i rushtiden om morgenen samtidig som mange er på farten. I tillegg har kommersiell transport i stor grad blitt utestengt fra sentrumsområder når de fleste sover om natten.

Større grad av automatisering

Offentlig transport har alltid betydd å dele. Nå er det behov for å øke delingen til et nytt nivå. Økt automatisering kommer til å gjøre det enklere å innføre større fleksibilitet innen offentlig transport. Den åtte meter lange bussmodulen er konstruert som en sammensatt enhet, noe som reduserer vekten betydelig. De sylindriske cellebatteriene sitter under gulvet og utnytter plass som ellers ville vært ubrukt. Det bidrar også til en bedre vektfordeling. Med en vekt på under åtte tonn er rekkevidden med dagens batterier beregnet til 245 kilometer.

 

«Kontinuerlige forbedringer i små steg har vært et kjennetegn hos Scania,» sier Robert Sjödin, prosjektleder for NXT. «Nå tar vi et stort steg mot fremtiden. Dette kjøretøyet kommer til å gi oss uvurderlige og håndgripelige data til videre utvikling av elektriske, autonome kjøretøyer.»

En visjon om fremtiden med 40 år gamle leker