Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Bærekraft hos Scania

 

Det å fremme kundelønnsomhet via bærekraftige løsninger og å jobbe mot ansvarlig drift er komplementære, langsiktige perspektiver som kan bidra til å fremme videre lønnsomhet for bedriften. Selv om kjernen av bidraget vårt til samfunnet er å levere bærekraftige transportløsninger, tar vi ansvar for enda mer.

Scania er et globalt selskap med drift på fem kontinenter og kunder i over 100 land. Hver dag påvirker vi direkte og indirekte flere millioner mennesker gjennom driften og produktene våre. For Scania betyr det å være en ansvarsfull bedrift, samt å forstå og håndtere disse belastningene på tvers av alle ledd i verdikjeden vår, fra hvordan vi innhenter materialer og hele veien til avviklingen av våre produkter.

 

Scanias fokusområder for bærekraft det neste tiåret inkluderer det sosiale, miljøpåvirkning og dialog med våre interessenter.

 

Som en del av Scanias bedriftsstrategi har vi definert tre prioriterte områder vi må forbedre for å kunne drive bærekraftig i fremtiden: reduksjon av karbonutslipp, sirkulær virksomhet og menneskelig bærekraft.

 

Det å fremme kundelønnsomhet via bærekraftige løsninger og å jobbe mot ansvarlig drift er komplementære, langsiktige perspektiver som kan bidra til å fremme videre lønnsomhet for bedriften. 

Bærekraftig transport

Bærekraftig transport handler om å transportere mennesker og varer mens man bidrar til økonomisk og sosial utvikling, uten å risikere menneskers helse og sikkerhet eller sette miljøet i fare.

 

Det finnes ingen enkle løsninger for å gjøre transportsystemet bærekraftig. Det kreves snarere en helhetlig tilnærming som dekker både det bestemte transportoppdraget og utviklingen av transport-infrastruktur og logistikk i ulike deler av verden.

Ansvarlig drift

Scanias tilnærming til bærekraft har dype røtter i våre kjerneverdier og arbeidsmetoder. Vi strekker oss langt for å sikre at driften vår er bærekraftig i alle ledd, slik at vi overholder sosiale, etiske og miljømessige standarder.

 

Ved å strekke oss etter svært høye standarder for vår drift og verdikjede styrker vi våre muligheter til å endre transportsektoren. Vi innhenter erfaring, kunnskap og evner som også kan brukes innen produkt- og tjenesteutvikling. Dette håper vi i tillegg bidrar til å gi oss troverdighet på markedet.