Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van uw relatie met Scania. In de onderstaande tabbladen kunt u meer informatie vinden over de persoonsgegevens die wij voor verschillende doeleinden verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als klant?

Wanneer u en/of uw werknemers een product en/of dienst bestellen, verwerken wij uw contactgegevens om met u te communiceren en de aangevraagde producten en diensten te leveren. Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, worden alle gegevens die we over uw bedrijf verwerken, beschouwd als persoonsgegevens.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

 

Om een ​​database van potentiële klanten te creëren, bijvoorbeeld door gegevens van derden te gebruiken. 

 

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
Gerechtvaardigd belang  

Om een offerte te doen

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken wij financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om een contract na te komen

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes 

 

 

 

Contractuele verplichting

Om diensten en ondersteuning te bieden en om contractuele verplichtingen op te volgen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

Contractuele verplichting

Om u te informeren over updates, producten en diensten waarvan we denken dat die interessant voor u zijn

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Beroep
 • Marktlocatie
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

Gereguleerd door de marketingwetten per land

Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • IP-adres, besturingssysteem, toesteltype, app-naam en -versie, browser-naam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen

 

Gerechtvaardigd belang

Corrigerende maatregelen nemen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

 

Gerechtvaardigd belang of contractuele verplichting

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Door Scania toegewezen registratienummers
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, zoals kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, maar ook contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
 • Antwoorden op onderzoeksvragen 

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers.
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
 • Functie van de persoon, handtekening 

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Geolocatie
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als chauffeur/bestuurder?

 

Er zijn drie belangrijke manieren waarop u met Scania als chauffeur te maken hebt.

 

U bestuurt een Scania-voertuig of u bedient een machine met een Scania-onderdeel

 

Wij verzamelen verschillende soorten operationele gegevens van het voertuig, de motor, de aanhangwagen, de opbouw en andere producten die wij verkopen, zoals brandstofverbruik, rijpatronen, geolocatie, foutcodes enz. Al deze gegevens worden persoonsgegevens wanneer we kunnen vaststellen wie het voertuig bestuurt of de machine bedient.

We verwerken deze gegevens om, bijvoorbeeld:

 

 • de door de klant gevraagde diensten te leveren
 • op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren
 • diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen
 • ondersteuning te bieden
 • contractuele verplichtingen na te komen
 • de kwaliteit te analyseren en te verbeteren en bestaande alsmede nieuwe producten, diensten alsook onze organisatie te ontwikkelen.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.
 • u informeren over relevante updates 

 

De gegevens die wij verzamelen worden ofwel door uw werkgever verstrekt, ofwel uit het voertuig, de motor, de aanhangwagen, de bovenbouw of andere producten gehaald, ofwel aangemaakt in onze IT-systemen die u gebruikt.

 

U neemt deel aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd

Wanneer u wilt deelnemen aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd, moeten we een aantal persoonsgegevens van u verzamelen (zoals uw naam en uw contactgegevens) om uw registratie en uw deelname aan de wedstrijd te verwerken. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks door u aangeleverd.

 

U hebt pech onderweg en u neemt contact op met Scania Assistance

Wanneer u pech onderweg hebt en u wilt contact met ons opnemen voor pechhulp, moeten we uw persoonsgegevens verwerken om u te kunnen identificeren, uw pechgeval te begrijpen, hulp te bieden en contact met u op te nemen om doorlopend met u over uw hulpvraag te kunnen communiceren.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en voor hoelang? 
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder:

 • het leveren van de door de klant/uw werkgever gevraagde diensten
 • op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren
 • diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen
 • ondersteuning te bieden
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang 

Het opvolging van contractuele verplichtingen van de klant

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om uw deelname aan een door ons georganiseerde rijwedstrijd te verwerken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Uw leeftijd
 • Uw taalvoorkeur
 • Bedrijfsnaam van uw werkgever
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

 

Toestemming

Om pechhulp onderweg te bieden

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Registratienummer (kenteken)
 • Beschrijving van de noodsituatie met inbegrip van beschrijving van eventueel lichamelijk letsel en behoefte aan medische hulp
 • Geografische positie
 • Voertuiggegevens voor diagnose op afstand
 • Opnames van audio- of videogesprekken

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Corrigerende maatregelen nemen
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang of contractuele verplichting

Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Gevallen van pechhulp
 • Antwoorden op onderzoeksvragen
 • Locatie
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

 

 

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Geolocatie

 

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

 

 

Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • IP-adres, besturingssysteem, apparaattype, app-naam en -versie, browsernaam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen

 

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om een ​​offerte te verstrekken aan de klant/uw werkgever
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
Gerechtvaardigd belang
Om de beveiliging van voertuigen te controleren om zo aanvallen en beveiligingsinbreuken te kunnen identificeren en actie te kunnen ondernemen.
 • Voertuigidentificatienummers en identificatienummers van elektronische controle-eenheden
Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als werknemer?

 

Als werkgever verwerkt Scania persoonlijke gegevens van mensen die wij willen werven, sollicitanten, werknemers, consultants en voormalige werknemers.

 

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Scania, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken om uw sollicitatie te verwerken en, indien u wordt aangenomen, uw arbeidsovereenkomst op te stellen. 

Gedurende uw diensttijd bij Scania worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor administratieve doeleinden,
 • voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als werkgever
 • voor het realiseren van ons gerechtvaardigd belang om:

                        - het werk te sturen, te evalueren en te plannen

                        - medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen

                        - medewerkers te contacteren en te informeren

                        - transparant te zijn tegenover onze eigenaren en het publiek

 

Nadat u ons bedrijf hebt verlaten, worden er nog beperkte hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld persoonsgegevens die aangeven hoelang u bij ons in dienst bent geweest.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en voor hoelang?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Employer branding (bijv. contact leggen met mensen met voor Scania aantrekkelijke vaardigheden en competenties door informatie over evenementen en carrièremogelijkheden te sturen, wedstrijden en stageprogramma's te organiseren en profielen van doelgroepen op te stellen).

 

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van het evenement. Persoonsgegevens die nodig zijn voor contact voor verdere uitnodigingen of enquêtes zullen maximaal 4 jaar worden bewaard.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer)
 • Eerdere relatie met Scania (zoals vakantiebaan, stageplaats, vorige dienstverbanden)
 • Opleidingsgegevens (zoals onderwijs, naam van school/universiteit)
 • Werkgelegenheidsgegevens voor stage (zoals begin/einddatum, schoen- en kledingmaat, soort contract, arbeider/kantoor, salaris, werknummer, afdeling, manager)
 • Allergieën
 • Onderzoeksgegevens (zoals diploma, functie, leeftijd, geslacht, interesses, naam, e-mailadres) 

Toestemming of

rechtmatig belang/Gereglementeerd door marketingwetten per land 

Werving

 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden zo lang bewaard als nodig is om aan de nationale arbeidswetgeving te voldoen. Persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst worden opgeslagen tot het einde van het dienstverband.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, privé-adres)
 • Opleidingsgegevens (zoals opleiding, naam van school of universiteit, cijfers)
 • Bekwaamheden, ervaringen en vaardigheden (zoals beroep en beroepsgeschiedenis, referenties en aanbevelingen, prestatietest)
 • Antecedentenonderzoek (de gegevens worden verzameld over de uiteindelijke kandidaat voor een bepaalde functie)

Gerechtvaardigd belang of

toestemming of

wettelijke verplichtingen

Personeels- en salarisadministratie

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de nationale wetgeving te voldoen. 

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto's)
 • Financiële gegevens (zoals salaris, belastingen, onkosten, urenstaten, enz.)
 • Verlof en werktijden (zoals vakantie, overwerk, ploegendienst, ziekteverlof, aanbod tot vervroegde vakantie, vakantierechten)

 

 

Contractuele verplichting of

wettelijke verplichting

Reisbeheer

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de onkosten zijn vergoed en zolang als nodig is om aan de nationale wetgeving te voldoen.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer)
 • Persoonlijk identificatienummer
 • Organisatie-informatie (zoals afdeling, kostenplaats, enz.)
 • Persoonlijk identificatienummer
 • Taal
 • Nationaliteit
 • Allergieën
 • Reisinformatie (zoals start en bestemming)
Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. melden aan de autoriteiten, klokkenluiden), om cao’s na te leven (bijv. betalen van toegezegde verzekeringen en pensioenen) en om verzoeken van instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen te beantwoorden.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de nationale wetgeving te voldoen.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Dienstverbandgegevens (zoals datum indienst- en uitdiensttreding, bedrijf)
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Licentieregistratie
 • Financiële gegevens (zoals salaris, belastingen, onkosten, urenstaten, bankrekeningnummer, etc.)
 • Werktijden en verlof
 • Vakbondslidmaatschap (om te voldoen aan de collectieve overeenkomst worden de gegevens verzameld indien nodig)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking en -beelden
 • Functie van de persoon, handtekening

 

 

 

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd

belang

Werkomgeving (bijv. wettelijk verplichte medische onderzoeken, documenteren van incidenten en voorvallen, documenteren van werkomgeving) en werkhervatting.

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan de nationale wetgeving te voldoen.

 • Contact- en personeelsgegevens (zoals naam, contactgegevens, personeelsnummer)
 • Organisatorische gegevens (zoals afdeling, naam en contactgegevens van manager)
 • Gezondheidsgegevens (zoals gegevens over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, gezondheidstoestand en prognose van de gezondheidstoestand)
 • Gegevens over incidenten en voorvallen (zoals waar, wanneer, beschrijving en gevolg van voorvallen,
 • Gegevens over de herintreding (zoals maatregelen voor de terugkeer naar het werk en prestatie-evaluaties)
Wettelijke verplichting

Planning en follow-up (bijv. personeelsplanning, inventaris van competenties, opvolgingsplanning, follow-up van adviseurs) en het maken van statistieken en analyses om de organisatie, de processen en de IT-systemen te verbeteren en te ontwikkelen.

 

Persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het dienstverband en voor een extra maximum van 10 jaar. Persoonsgegevens die op grond van nationale wetgeving moeten worden bewaard, worden bewaard zolang dat op grond van die wetgeving nodig is.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, arbeidsperiode, datum indienst- en uitdiensttreding)
 • Organisatorische informatie (werkplek, kostenplaats, leidinggevende, etc.)
 • Prestatie-evaluaties
 • Gegevens over opleidingen en competenties (zoals opleidingen, trainingen, beroepservaringen, vaardigheden)
 • Gegevens over prestaties en gedrag
 • Verlof en werkuren (zoals vakantie, ouderschapsverlof, diensten, overuren)
 • Persoonsgegevens in systemen die moeten worden bijgewerkt, verbeterd of uitgewisseld

 

Gerechtvaardigd belang of

wettelijke verplichtingen

Leren en ontwikkeling (bijv. competentieontwikkeling, P&D, cross-talent, opleiding en trainingen)

Persoonsgegevens over onderwijs en trainingen worden bewaard tot het einde van het dienstverband.

 

Persoonsgegevens over prestaties en ontwikkeling worden maximaal 3 jaar bewaard.

 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, geschiedenis bij Scania)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer)
 • Gegevens over opleidingen en competenties (zoals opleidingen, trainingen, vaardigheden)
 • Professionele ervaringen
 • Prestatiegegevens
 • Ontwikkelingsplannen

Gerechtvaardigd belang of

wettelijke verplichting

Uitzending

 

Persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van de opdracht.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, adres)
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Dienstverbandgegevens (zoals start- en einddatum van de functie)
 • Organisatorische informatie (zoals de organisatie in het thuisland en het gastland, naam van de manager, kostenplaats)
 • Financiële gegevens (zoals salaris, belastingen, onkosten, urenstaten, bankrekeningnummer, etc.)
 • Competenties en professionele ervaringen
 • Familiegegevens (zoals familieleden en hun staatsburgerschap, geboortegegevens)
Contractuele verplichting

Om toegang te verlenen tot onze IT-systemen en om onze systemen bij te werken, te verbeteren en/of uit te wisselen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID)
 • Gebruikersvoorkeursinstellingen in systemen
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

 

Gerechtvaardigd belang

Veiligheid in noodgevallen

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van het dienstverband.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer)
 • Organisatorische gegevens (zoals naam van manager, afdeling, werkplek)
 • Naam en contactgegevens van contactpersoon voor noodgevallen
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum

 

Gerechtvaardigd belang of bescherming van uw vitaal belang

Om medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen

 

Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Persoonsgegevens van bewakingscamera’s worden maximaal 30 dagen bewaard.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto's)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking
 • Beveiligingsincidentrapporten
 • Meldingen van gevallen van wangedrag

 

 

Gerechtvaardigd belang

Overdracht van persoonsgegevens aan derden om u te identificeren als Scania-werknemer en om u in staat te stellen uw werkzaamheden uit te voeren

 

Gegevens worden opgeslagen tot het einde van het dienstverband.       

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID)
 • Licentieregistratie
 • Persoonsgegevens van contracten
 • Afbeeldingen, film en audio

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van nieuwe producten en diensten te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID)
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Licentieregistratie
 • Organisatorische informatie (werkplek, kostenplaats, leidinggevende, etc.)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkservices

Gerechtvaardigd belang

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

 

Gerechtvaardigd belang

Naleven van licenties van open-source programma's 
 • Contactinformatie van de bijdragers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
Contractuele verplichting 

Beëindiging van het dienstverband

 

Persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het dienstverband en zolang als nodig is om te voldoen aan het nationale arbeidsrecht.

 • Dienstverbandtijd
 • Leeftijd.
 • Competentie
 • Opmerking over beëindiging dienstverband
 • Reden voor beëindiging (zoals rapporten over wangedrag, gegevens over herintegratie, prestatie-evaluaties, arbeidsrechtelijke maatregelen, actieplannen, bekwaamheid en vaardigheden)
 • Aanbod tot overplaatsing
 • Overeenkomst inzake beëindiging
 • Werkniveau
Wettelijke verplichting

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als zakenpartner/leverancier?

 

Wanneer u actief bent als vertegenwoordiger voor een leverancier die producten en diensten aan Scania levert, verwerken we beperkte hoeveelheden persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw contactgegevens en identificatie. Deze informatie wordt gebruikt om aanbiedingen te beoordelen, contracten te beheren en u toegang tot relevante IT-systemen te geven.

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om een voorstel van u of uw werkgever te evalueren, of om een nieuwe zakenpartner te evalueren, beide met inbegrip van antecedentenonderzoek

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen en prijzen
 • Achtergrondinformatie (zoals persoonlijke of professionele omstandigheden en kenmerken, financiële gegevens, relaties met overheidsfunctionarissen en - indien wettelijk toegestaan ​​- mogelijke strafbare feiten.

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om contracten met u of uw werkgever ten uitvoer te brengen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens

 

 

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

Om u toegang tot onze IT-systemen te geven

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Gebruikers-ID
 • De taalinstellingen in onze systemen
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

 

Gerechtvaardigd belang

Overdracht van persoonsgegevens aan derden om u te identificeren als zakenpartner/leverancier van Scania
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto's)
Gerechtvaardigd belang

Om met u of uw werkgever te communiceren

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

 

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Licentieregistratie
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkservices
 • Functie van de persoon, handtekening

Wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigd belang

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

 

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Naleven van licenties van open-source programma's 
 • Contactinformatie van de bijdragers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
Contractuele verplichting 

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als bezoeker?

 

Wanneer u onze gebouwen en evenementen bezoekt, verwerken wij gegevens over u om te kunnen voldoen aan het doel van uw bezoek en om uw bezoek succesvol en veilig te maken. Deze kunnen onder meer bestaan uit contactgegevens en het nummer van het rijbewijs, maar ook uit voedingsvoorkeuren en informatie van medereizigers. 

 

Wanneer u onze websites bezoekt, geeft uw webbrowser ons bepaalde informatie die ons helpt te begrijpen hoe u onze websites gebruikt, bijvoorbeeld of u een mobiel apparaat of een pc gebruikt, welke browser u gebruikt en in welke regio van de wereld u zich bevindt. Deze gegevens helpen ons om onze website aan te passen en uw surfervaring te optimaliseren. Wij maken gebruik van een beperkt aantal cookies om ons te helpen begrijpen hoe u onze websites gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en voor hoelang?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis
Om uw surfervaring te optimaliseren
 • IP-adres
 • Geolocatie
 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • URL van de website die u hebt gebruikt om op onze site te komen
 • Land van waaruit de website wordt bezocht 
Gerechtvaardigd belang

Het analyseren van uw gebruik van onze website om onze site te verbeteren

 • IP-adres
 • Browserinstellingen
 • Het soort apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken
 • Interessegebieden 

Gerechtvaardigd belang

Om u gerichte informatie en acties te kunnen geven
 • IP-adres
 • Geolocatie
 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • URL van de website die u hebt gebruikt om op onze site te komen
 • Land van waaruit de website wordt bezocht
Gerechtvaardigd belang of toestemming/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Om te voldoen aan het doel van uw bezoek bij Scania.

 

Persoonsgegevens worden 5 jaar na het einde van het bezoek bewaard

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Taal
 • Voedselvoorkeuren
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs
 • Hostgegevens

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om onze bezoekers en onze bedrijfsmiddelen te beschermen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking
 • Beveiligingsincidentrapporten

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Taal
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Taal
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

Om u te voorzien van de gevraagde informatie, diensten en updates, waaronder webcasts, jaarverslagen.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land 

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als burger?

 

Scania ontwikkelt systemen om chauffeurs te assisteren en ook om voertuigen autonoom, zonder chauffeur, te laten rijden. Als onderdeel van het ontwikkelingswerk zijn onze voertuigen uitgerust met sensoren zoals camera's, die bijvoorbeeld uw gezicht of kenteken kunnen registreren wanneer u in de buurt komt. De gegevens die door dergelijke sensoren worden verzameld zullen niet worden gebruikt om u als individu te volgen of te identificeren, maar worden alleen verwerkt voor de hieronder gespecificeerde doeleinden.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om de chauffeur te waarschuwen, ongevallen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren

 • Video-opnames van de omgeving langs de wegen waarover onze voertuigen rijden. Dit omvat andere voertuigen, voetgangers en iedereen of iets dat dicht genoeg bij het voertuig is
 • Geolocatie
 • Kenteken

Gerechtvaardigd belang

Om software voor autonoom rijden te ontwikkelen en verifiëren

 • Video-opnames van de omgeving langs de wegen waarover onze voertuigen rijden. Dit omvat andere voertuigen, voetgangers en iedereen of iets dat dicht genoeg bij het voertuig is
 • Geolocatie
 • Kenteken

Gerechtvaardigd belang