Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van uw relatie met Scania. In de onderstaande gedeelten kunt u meer informatie vinden over de persoonsgegevens die wij voor verschillende doeleinden verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als klant?

Wanneer u en/of uw werknemers een product en/of dienst bestellen, verwerken wij uw contactgegevens om met u te communiceren en de aangevraagde producten en diensten te leveren. Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, worden alle gegevens die we over uw bedrijf verwerken, beschouwd als persoonsgegevens.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

 

Om een ​​database van potentiële klanten te creëren, bijvoorbeeld door gegevens van derden te gebruiken. 

 

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
Gerechtvaardigd belang  

Om een offerte te doen

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken wij financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om een contract na te komen

 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes 

 

 

 

Contractuele verplichting

Om diensten en ondersteuning te bieden en om contractuele verplichtingen op te volgen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

Contractuele verplichting

Om u te informeren over updates, producten en diensten waarvan we denken dat die interessant voor u zijn

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Beroep
 • Marktlocatie
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes

 

Gereguleerd door de marketingwetten per land

Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • IP-adres, besturingssysteem, toesteltype, app-naam en -versie, browser-naam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen

 

Gerechtvaardigd belang

Corrigerende maatregelen nemen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

 

Gerechtvaardigd belang of contractuele verplichting

Het analyseren, verbeteren van de kwaliteit en het ontwikkelen van producten, diensten en onze organisatie

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Door Scania toegewezen registratienummers
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, zoals kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, maar ook contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
 • Antwoorden op onderzoeksvragen 

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens, evenals contractgerelateerde gegevens zoals contract-, bestel- en factuurnummers.
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie en rijtijden
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld de voertuigidentificatienummers, IP-nummer, MAC-adres, chauffeurs-ID, gebruikers-ID van het IT-systeem
 • Prestatiegegevens van het voertuig, waaronder informatie m.b.t. voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remmen, schakelen, accuverbruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
 • Functie van de persoon, handtekening 

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Geolocatie
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen

 

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als chauffeur/bestuurder?

 

Er zijn drie belangrijke manieren waarop u met Scania als chauffeur te maken hebt.

 

U bestuurt een Scania-voertuig of u bedient een machine met een Scania-onderdeel

 

Wij verzamelen verschillende soorten operationele gegevens van het voertuig, de motor, de aanhangwagen, de opbouw en andere producten die wij verkopen, zoals brandstofverbruik, rijpatronen, geolocatie, foutcodes enz. Sommige van deze gegevens worden persoonsgegevens omdat we ermee kunnen vaststellen wie het voertuig bestuurt of de machine bedient.

 

We verwerken deze gegevens om, bijvoorbeeld: 

 • de door de klant gevraagde diensten te leveren
 • op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren
 • diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen
 • ondersteuning te bieden
 • contractuele verplichtingen na te komen
 • de kwaliteit te analyseren en te verbeteren en bestaande alsmede nieuwe producten, diensten alsook onze organisatie te ontwikkelen.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.
 • u informeren over relevante updates 


De gegevens die wij verzamelen worden ofwel door uw werkgever verstrekt, ofwel uit het voertuig, de motor, de aanhangwagen, de bovenbouw of andere producten gehaald, ofwel aangemaakt in onze IT-systemen die u gebruikt.

 

U neemt deel aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd

Wanneer u wilt deelnemen aan een door Scania georganiseerde chauffeurswedstrijd, moeten we een aantal persoonsgegevens van u verzamelen (zoals uw naam en uw contactgegevens) om uw registratie en uw deelname aan de wedstrijd te verwerken. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks door u aangeleverd.

 

U hebt pech onderweg en u neemt contact op met Scania Assistance

Wanneer u pech onderweg hebt en u wilt contact met ons opnemen voor pechhulp, moeten we uw persoonsgegevens verwerken om u te kunnen identificeren, uw pechgeval te begrijpen, hulp te bieden en contact met u op te nemen om doorlopend met u over uw hulpvraag te kunnen communiceren.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en voor hoelang? 
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder:

 • het leveren van de door de klant/uw werkgever gevraagde diensten
 • op verzoek entertainmentdiensten in het voertuig te leveren
 • diagnostiek op afstand uit te voeren en reparatie en onderhoud te plannen
 • ondersteuning te bieden
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang
Het opvolging van contractuele verplichtingen van de klant
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang
Om uw deelname aan een door ons georganiseerde rijwedstrijd te verwerken
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Uw leeftijd
 • Uw taalvoorkeur
 • Bedrijfsnaam van uw werkgever
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
Toestemming
Om pechhulp onderweg te bieden
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Registratienummer (kenteken)
 • Beschrijving van de noodsituatie met inbegrip van beschrijving van eventueel lichamelijk letsel en behoefte aan medische hulp
 • Geografische positie
 • Voertuiggegevens voor diagnose op afstand
 • Opnames van audio- of videogesprekken
Gerechtvaardigd belang
Corrigerende maatregelen nemen
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang of contractuele verplichting
Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Gevallen van pechhulp
 • Antwoorden op onderzoeksvragen
 • Locatie
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Gerechtvaardigd belang
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Bezorgadres
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Systeemlogboeken van onze IT-systemen
Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang
Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • Geolocatie
Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

 

 

Om te bepalen hoe tevreden u bent over onze prestaties en met onze producten en diensten, met inbegrip van uw deelname aan onderzoeken

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Contactvoorkeuren
 • Aankopen en transacties
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
 • IP-adres, besturingssysteem, apparaattype, app-naam en -versie, browsernaam en -versie en uw antwoorden op onderzoeksvragen

 

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om een ​​offerte te verstrekken aan de klant/uw werkgever
 • Rijgedrag, zoals rijpatroon, geolocatie, rijtijden en voorkeursinstellingen
 • Identificatiegegevens, bijvoorbeeld het identificatienummer van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw of de motor, en de ID van de bestuurder, het IP-nummer, het MAC-adres, het IT-systeem en de gebruikers-ID
 • Prestatiegegevens van het voertuig, de aanhangwagen, de opbouw, de motor en andere producten, bijvoorbeeld informatie van voertuigonderdelen, brandstofverbruik, remgebruik, schakelen, batterijgebruik, motorgegevens en foutcodes
Gerechtvaardigd belang
Om de beveiliging van voertuigen te controleren om zo aanvallen en beveiligingsinbreuken te kunnen identificeren en actie te kunnen ondernemen.
 • Voertuigidentificatienummers en identificatienummers van elektronische controle-eenheden
Wettelijke verplichting (voorbeeld: UNECE R.155)
Om de veiligheid te verbeteren en te voldoen aan de wetgeving inzake voertuigveiligheid.
 • Prestatie- en gedragsgegevens van voertuigen en chauffeurs
 • Bewaking, opnames en afbeeldingen
Wettelijke verplichting (voorbeeld: GSR 2, EU-verordening 2019/2144)

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als werknemer?

 

Als werkgever verwerkt Scania persoonlijke gegevens van sollicitanten, werknemers, consultants en voormalige werknemers.

 

Gedurende uw diensttijd bij Scania worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor administratieve doeleinden,
 • voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als werkgever
 • voor het realiseren van ons gerechtvaardigd belang om:

                        - het werk te sturen, te evalueren en te plannen

                        - medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen

                        - medewerkers te contacteren en te informeren

                        - transparant te zijn tegenover onze eigenaren en het publiek

 

Nadat u ons bedrijf hebt verlaten, worden er nog beperkte hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld persoonsgegevens die aangeven hoelang u bij ons in dienst bent geweest.

 

Opmerking: Bij vermelding van “Persoonlijk identificeerbare gegevens” hieronder, worden een of meer gegevenselementen verwerkt die een persoon identificeren. Dit omvat een persoonlijk identificatienummer, naam, digitale handtekening of handtekening op papier, bestuurders-ID en bestuurders-kaartnummer, werknemers-ID-nummer en werknemers-ID-kaart, professioneel en privé telefoonnummer, professioneel en privé-e-mailadres en gebruikers-ID. 

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis
Retentie
Employer branding
     

Om Scania te marketen onder huidige medewerkers

 • Gegevens over websurfen/internetgebruik
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie

Toestemming

Maximaal twee jaar na het evenement

 

Om een fictief profiel te creëren, om toekomstige competenties beter te begrijpen en aan te trekken

 • Leeftijd, geslacht, nationaliteit
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Tot het einde van de sollicitatiegesprekperiode, maximaal drie maanden

Werving
     

Om de kandidatendatabase te beheren, om kandidaten te koppelen aan functies binnen de Scania Group, inclusief het creëren van een vacature, reclame, het screenen van kandidaten uit zowel sollicitaties als kandidatenpools, beoordeling, sollicitatiegesprekken en aanbiedingen 

 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Etniciteit wanneer en waar dit wettelijk verplicht is
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Strafrechtelijke/juridische gegevens
 • Financiële gegevens
 • Gezondheidsrapporten en gezondheidstests
 • Voorkeursland om te werken
 • Professionele ervaring
 • Sociale media-account
 • Foto

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang 

 

In overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van de wervende Scania-rechtspersoon

Om achtergrondcontroles op sollicitanten uit te voeren

 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties

 

Toestemming

14 dagen

Om tests op sollicitanten uit te voeren 

 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties

 

 

Toestemming

Maximaal 30 dagen na beëindiging van het gebruikersaccount of 24 maanden na de laatste activiteit van de gebruiker in het systeem

Om te gebruiken voor toekomstige werving
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Thuisadres
 • Voorkeursland
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele ervaring
 • Opleiding en vaardigheden
 • Sociale media-account
 • Foto

 

 

 

Toestemming

Maximaal 24 maanden vanaf de laatste bewerking van persoonlijke informatie

Om arbeidsovereenkomsten voor te bereiden en aan te gaan

 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Verlof, vakantie en werktijden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
 • Aanhef, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Contactpersoon voor noodgevallen

 

 

Toestemming

Maximaal 10 jaar

Om de onboarding van succesvolle kandidaten voor te bereiden

 • Financiële gegevens
 • Aanhef, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Contactpersoon voor noodgevallen en afhankelijke personen
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Foto
 • Gegevens over IT-gebruik

Contractuele verplichting

Maximaal 90 dagen nadat onboarding is voltooid

Om het delen van ervaringen tussen Scania-stagiairs via het TRATON Trainee Network mogelijk te maken

 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie

Gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie jaar na het beëindigen van het traineeprogramma

 

Beheer van personeel en dienstbetrekkingen
     

Om wereldwijde ondersteuning te bieden aan HR-systemen

 • Geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Professionele ervaring

Gerechtvaardigd belang

Maximaal 2 jaar na gesloten support case of 90 dagen na beëindiging van het dienstverband
Om het HR Service Centre in staat te stellen vragen van HR-managers, managers, werknemers en externe autoriteiten met betrekking tot werknemers te ontvangen en te beantwoorden
 • Geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Professionele ervaring 
Gerechtvaardigd belang Maximaal 2 jaar na het sluiten van een ondersteuningszaak of 30 dagen na het einde van het dienstverband
Om nieuwe werknemers te registreren en wijzigingen gedurende het dienstverband administratief te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Gezondheidscertificaat
 • Positiegegevens
 • Contactpersoon voor noodgevallen
 • Foto's
 • Professionele ervaring
 • Verlof, vakantie en werkuren
Contract 24 maanden na beëindiging van het dienstverband
Om HR-gerelateerde documenten te archiveren
 • Geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Professionele ervaring
Wettelijke verplichting Maximaal 10 jaar na beëindiging van het dienstverband
Om bedrijfsauto’s af te handelen en op te volgen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang 10 jaar vanaf betaald salaris
Om het gebruik van elektrische fietsen te beheren en op te volgen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Geopositie van de fiets
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 dagen
Om elektronisch rijgegevens van bedrijfsauto's af te handelen en op te volgen
 • Rijtijd
 • Kilometrage
 • Voertuigidentificatienummers
 • Geopositie van bedrijfswagen
Gerechtvaardigd belang Maximaal 90 dagen
Om boekingen te beheren in Scania-trainingsfaciliteiten
 • Geboortedatum
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Foto
Contract  
Om personeelsvervoer van Scania te boeken, te beheren en op te volgen 
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Ophaal- en vertrekplaatsen
Gerechtvaardigd belang 1 maand en 1 week
Om Scania-accommodatie te beheren
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Thuisadres
 • Gegevens over gedrag en prestaties
Contract Vanaf de laatste dag van het contract worden de persoonsgegevens één jaar bewaard. Persoonsgegevens over expats worden vijf jaar bewaard. In het geval dat de huurder een huurschuld heeft aan Scania, worden de persoonsgegevens bewaard totdat de schuldsituatie is opgelost
Om Scania-postpakketten te beheren 
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Gerechtvaardigd belang  
Om betalingen en facturering van betalingen van Scania aan restaurants te beheren en af te stemmen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang

De gegevens worden na 12 maanden van inactiviteit geanonimiseerd

Om programma's te beheren voor topmanagers en andere belangrijke functies 
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Burgerlijke status en naam van partner
 • Contactpersoon voor noodgevallen en afhankelijke personen
 • Sociale media-account
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 jaar
Om de levenscyclus van het dienstverband te beheren om werknemers en managers te ondersteunen 
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Aanhef, leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Burgerlijke status en naam van partner
 • Contactpersoon voor noodgevallen en afhankelijke personen
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring 
Gerechtvaardigd belang 60 maanden na beëindiging van het dienstverband of volgens lokale wettelijke vereisten
Wettelijke verplichtingen nakomen
     
Om vragen van autoriteiten of andere instellingen zoals het Zweedse Sociale Verzekeringsagentschap, de handhavingsautoriteit, banken, AFA, politie, nalatenschappen enz. te kunnen beantwoorden.
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Positiegegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang  Totdat de vraag is beantwoord
Om kwesties rond achterblijvende prestaties te beheren
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd, geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gezondheidsrapporten en medische certificaten
 • Geïdentificeerde ziekte en psychologische toestand
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Financiële gegevens
 • Andere speciale categoriegegevens (advies, etniciteit, enz.)
Wettelijke verplichting Tot beëindiging van het dienstverband en tijdens verjaringstermijn in lokale arbeidswetgeving
Om individuele kwesties met betrekking tot wangedrag te beheren
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over websurfen/internetgebruik
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Drugtests en gezondheidsrapporten
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Controle Scania-terreinen
 • Gegevens bewakingscamera
 • Sociale media-account
 • Professionele ervaring
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting Tot beëindiging van het dienstverband en tijdens verjaringstermijn in lokale arbeidswetgeving
Om met vakbonden te onderhandelen over arbeidskwesties en bedrijfskwesties
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
Wettelijke verplichting  
Om het herplaatsingsproces voor personen te beheren vanwege medische, gedrags-, prestatie- of organisatorische redenen
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Medisch certificaat
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting Totdat het proces is afgesloten en verplichtingen in het kader van wettelijke en contractuele verplichtingen zijn nagekomen.
Om individuele revalidatiekwesties te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd
 • Professionele organisatie
 • Allergieën, geïdentificeerde ziekte en psychologische aandoening
 • Drugtests en gezondheidstests
 • Medische certificaten en gezondheidsrapporten
 • Ergonomische gegevens
 • Revalidatiegegevens
 • Arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Beschrijvende lichaamsgegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting Twee jaar nadat revalidatie is afgesloten
Personeels- en salarisadministratie      
Om salarisbeoordelingen en salarisherzieningen voor werknemers uit te voeren
 • Leeftijd en geslacht
 • Professionele organisatie
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Financiële gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting 10 jaar na betaald salaris
Om het kernproces voor salarisadministratie bij Scania te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Financiële gegevens
 • Geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Lidmaatschap van een vakbond 
Contract 10 jaar na betaald salaris
Om ondersteuning voor salarisadministratiesystemen te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Financiële gegevens
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Lidmaatschap van een vakbond
Gerechtvaardigd belang

10 jaar na betaald salaris

Om jaarlijkse vergoedingsbeoordelingen uit te voeren

 • Leeftijd en geslacht
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Lidmaatschap van een vakbond
Gerechtvaardigd belang

10 jaar na salarisverhoging

Om individuele pensioenen en uitkeringen te verstrekken en te beheren
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
Gerechtvaardigd belang

Maximaal 24 maanden, behalve het arbeidsnummer en PID-nummer, die tijdens het dienstverband worden opgeslagen

Om individuele pensioenen en uitkeringen voor leidinggevenden en expats te verstrekken en te beheren
 • Financiële gegevens
 • Burgerlijke status en naam van partner
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Gezondheidsrapport
 • Professionele ervaring 
Contract

Totdat het dienstverband eindigt en zolang de verzekering/het pensioen van de betrokkene wordt betaald, inclusief betalingen aan begunstigden

Om facturering en rapportage van pensioenen en uitkeringen te beheren
 • Financiële gegevens
 • Burgerlijke status
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Wettelijke verplichting 10 jaar nadat de betrokkene is overleden. Als er begunstigden zijn, worden de gegevens opgeslagen tot 10 jaar nadat de begunstigden zijn overleden 
Om beurzen te verstrekken en te beheren
 • Arbeidsgegevens
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring 
Toestemming De sollicitatie wordt twee maanden bewaard. Beslissing over toegekende studiebeurs wordt twee jaar bewaard
Om de Scania-resultaatbonus te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Thuisadres
 • Financiële gegevens
Gerechtvaardigd belang 10 jaar vanaf uitbetaling 
Werkomgeving en gezondheid
     
Om medische onderzoeken uit te voeren met betrekking tot werknemers en verwante personen voor expatmissies
 • Allergieën, geïdentificeerde ziekte
 • Gezondheidsincidenten
 • Gezondheidsrapporten en medische rapporten
 • Gezondheidstests
 • Voorschriften
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke status, naam van partner en namen van kinderen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Contract

10 jaar vanaf de laatste invoer in het patiëntendossier

Om te filmen en te fotograferen voor ergonomische risicobeoordelingen
 • Ergonomische gegevens
 • Foto- en videomateriaal
 • Professionele organisatie
Wettelijke verplichting Maximaal drie maanden bij het uitvoeren van risicobeoordelingen. Films die in trainingen worden gebruikt, worden opgeslagen zolang de training wordt gebruikt
Om medische onderzoeken met betrekking tot werknemers uit te voeren voorafgaand aan zakenreizen op korte termijn
 • Allergieën
 • Geïdentificeerde ziekte
 • Medische certificaten
 • Voorschriften
 • Geboortedatum
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Gerechtvaardigd belang 10 jaar vanaf de laatste invoer in het patiëntendossier
Om werkincidenten te rapporteren, te beheren en te analyseren
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Foto's
 • Positie op de werkplek
Wettelijke verplichting Bewaartijd is ingesteld voor persoonsgegevens volgens de lokale wetgeving voor werkomgevingen
Om het werkvermogen en de gezondheid van werknemers te beoordelen om maatregelen voor een betere gezondheidszorg te kunnen nemen
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Allergieën
 • Drugtests
 • Ergonomische gegevens
 • Gezondheidsincidenten en arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Medische certificaten
 • Voorschriften
 • Psychologische aandoeningen en psychologische counselinggegevens
 • Revalidatiegegevens
 • Lichaamsbeschrijving, lengte, gewicht en andere beschrijvende lichaamsgegevens
 • Burgerlijke status en naam van partner
 • Namen van kinderen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Foto's
 • Verlof, vakantie en werktijd
Gerechtvaardigd belang 10 jaar vanaf de laatste invoer in het patiëntendossier
Om nieuwe gezondheidsonderzoeken uit te voeren om uit te vinden of er medische obstakels zijn voor het uitvoeren van de functie waarop een kandidaat heeft gesolliciteerd
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Thuisadres
 • Drugtests en gezondheidstests
 • Geïdentificeerde ziekte
 • Voorschriften
 • Lengte en gewicht
Gerechtvaardigd belang Naam, e-mailadres, afdeling en manager worden één jaar bewaard. Medische gegevens worden 10 jaar na de laatste invoer in het patiëntendossier bewaard 
Om willekeurige drugtests uit te voeren onder werknemers en hen hulp te bieden in geval van verslaving
 • Geboortedatum
 • Professionele organisatie
 • Drugtests
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 jaar na laatste invoer in het patiëntendossier in geval van een positieve test. Maximaal zes maanden bij negatieve test
Planning en opvolging
     
Om een competentie-inventaris op te bouwen en bij te houden ter ondersteuning van de strategische personeelsplanning binnen de Scania Group
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 jaar of in overeenstemming met lokale wetgeving
Om carrièreplanning en beoordeling van vaardigheden mogelijk te maken om hiaten in vaardigheden en competenties vast te stellen door huidige en potentiële toekomstige functies te vergelijken
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang 60 maanden na beëindiging van het dienstverband of volgens lokale wettelijke vereisten
Om de barometer voor werknemerstevredenheid uit te voeren
 • Leeftijd en geslacht
 • Professionele organisatie
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
Gerechtvaardigd belang Totdat de gegevens zijn samengevoegd en geanonimiseerd, voordat rapportage plaatsvindt
Om aan HR gerelateerde statistieken uit te voeren voor opvolging en als basis voor aan HR gerelateerde beslissingen
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Financiële gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Gezondheids- en arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Revalidatiegegevens
 • Professionele ervaring
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Burgerlijke status
Gerechtvaardigd belang

Totdat de pensioentoezegging is nagekomen

Persoonsgegevens worden samengevoegd en geanonimiseerd voordat rapportage plaatsvindt

Om aan HR gerelateerde analyses uit te voeren, als basis voor aan HR gerelateerde beslissingen
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring
 • Revalidatie
 • Arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Doorgang Scania-terreinen
Gerechtvaardigd belang  
Om enquêtes uit te voeren om werknemers te kunnen behouden en aan te trekken
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Professionele organisatie
 • Arbeidsgegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring 
Gerechtvaardigd belang Persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de enquêtes zijn bijgewerkt en opnieuw worden gelanceerd, maximaal 10 jaar
Om talentoverschrijdend te identificeren en te ontwikkelen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Gegevens over gedrag en prestaties
Gerechtvaardigd belang Maximaal twee jaar na einde van proces
Om opvolgingsplanning en -beheer mogelijk te maken
 • Leeftijd, geslacht en nationaliteit
 • Professionele organisatie
 • Arbeidsgegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Professionele ervaring 
Gerechtvaardigd belang Maximaal 60 maanden na beëindiging van het dienstverband of volgens lokale wettelijke voorschriften
Leren en ontwikkeling
     
Om werknemers in staat te stellen digitale certificaten te delen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
Gerechtvaardigd belang Zolang de werknemer de dienst gebruikt
Om prestatiebeoordelingen van werknemers uit te voeren
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Opleiding en vaardigheden
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Professionele ervaring
 • Arbeidsgegevens
 • Geslacht
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over IT-gebruik
Gerechtvaardigd belang Twee jaar na beoordeling, maar maximaal tot het einde van het dienstverband
Om werknemers in staat te stellen leeractiviteiten te delen en anderen te volgen op leerplatforms
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Foto's
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 jaar
Om trainingsactiviteiten te beheren en te coördineren
 • Allergieën
 • Opleiding en vaardigheden
 • Kleding- en schoenmaat
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
Gerechtvaardigd belang Maximaal 10 jaar
Om trainingsactiviteiten te implementeren en te evalueren
 • Gegevens over websurfen/internetgebruik
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Bewaking, opnames en afbeeldingen
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang Maximaal 1 jaar
Om ontwikkelingsplannen voor werknemers op te stellen en op te volgen
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang Eén jaar na beëindiging van het dienstverband
Om toekomstige leiders te trainen en hun netwerk te verbeteren
 • Allergieën
 • Geboortedatum en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Kleding en schoenmaat
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Foto's
 • Professionele ervaring 
Gerechtvaardigd belang Einde van dienstverband
Reisbeheer en expatriëring
     
Om het expatriëringsproces voor werknemers en verwante personen te beheren
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Financiële gegevens
 • Opleiding en vaardigheden
 • Contactpersonen voor noodgevallen
 • Burgerlijke status en naam van partner
 • Opleiding en vaardigheden
 • Medische certificaten
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring 

Contract

Maximaal 10 jaar
Om reisfacturen en het onkostenproces te beheren
 • Allergieën
 • Arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Positiegegevens
Gerechtvaardigd belang Zeven jaar in totaal
Om reisbeheeranalyses uit te voeren
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang Maximaal vijf jaar
Andere verwerking
     
Om toegang te verlenen tot onze IT-systemen en om onze systemen bij te werken, te verbeteren en/of uit te wisselen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang In overeenstemming met de lokale wetgeving
Om veiligheidsprocessen en -routines te volgen in geval van nood
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele organisatie
 • Naam en contactgegevens van contactpersoon voor noodgevallen
 • Staatsburgerschap
 • Nationaliteit
Gerechtvaardigd belang of bescherming van uw vitaal belang  
Om medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele organisatie
 • Foto's
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Gegevens over websurfen
 • Doorgangscontrole Scania-terreinen
 • Gegevens bewakingscamera
Gerechtvaardigd belang  
Om persoonsgegevens aan derden over te dragen om u te identificeren als een werknemer van Scania en om u in staat te stellen uw werkzaamheden uit te voeren
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele organisatie
 • Foto's, film en audio
Gerechtvaardigd belang  
Om de kwaliteit van nieuwe producten en diensten te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Staatsburgerschap
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over IT-gebruik
 • Doorgangscontrole Scania-terreinen
Gerechtvaardigd belang  
Om u de door u gevraagde informatie en relevante updates te verstrekken 
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
Gerechtvaardigd belang  
Om te voldoen aan licenties van open-source programma's 
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens van bijdragers
Contractuele verplichting   
Beëindiging van het dienstverband
     
Om HR en managers te ondersteunen met juridisch advies over beëindiging van het dienstverband
 • Leeftijd
 • Professionele organisatie
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting  
Om werknemers buiten dienst te stellen en een goed vertrek en een gestructureerde kennisoverdracht te garanderen 
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele organisatie
Gerechtvaardigd belang  
Om redundantie af te handelen volgens wettelijke voorschriften en gemeenschappelijke processen
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Professionele ervaring
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Financiële gegevens
 • Lidmaatschap van een vakbond
Wettelijke verplichting Maximaal twee jaar na beëindiging van het dienstverband. Gegevens over arbeidstijd worden bewaard tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt 

Welke persoonlijke gegevens verwerken we van u als zakenpartner/leverancier?

 

Wanneer u actief bent als vertegenwoordiger voor een leverancier die producten en diensten aan Scania levert, verwerken we beperkte hoeveelheden persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw contactgegevens en identificatie. Deze informatie wordt gebruikt om aanbiedingen te beoordelen, contracten te beheren en u toegang tot relevante IT-systemen te geven.

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om een voorstel van u of uw werkgever te evalueren, of om een nieuwe zakenpartner te evalueren, beide met inbegrip van antecedentenonderzoek

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen en prijzen
 • Achtergrondinformatie (zoals persoonlijke of professionele omstandigheden en kenmerken, financiële gegevens, relaties met overheidsfunctionarissen en - indien wettelijk toegestaan ​​- mogelijke strafbare feiten.

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om contracten met u of uw werkgever ten uitvoer te brengen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens

 

 

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

Om u toegang tot onze IT-systemen te geven

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Gebruikers-ID
 • De taalinstellingen in onze systemen
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

 

Gerechtvaardigd belang

Overdracht van persoonsgegevens aan derden om u te identificeren als zakenpartner/leverancier van Scania
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Personeelsgegevens (zoals personeelsnummer, gebruikers-ID, foto's)
Gerechtvaardigd belang

Om met u of uw werkgever te communiceren

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

 

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens
 • Registratie van uw gebruik van onze systemen

Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, verwerken we ook financiële gegevens, waaronder kredietbeoordelingen, bankrekeningen en betalingsgegevens
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Licentieregistratie
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkservices
 • Functie van de persoon, handtekening

Wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigd belang

Om gevraagde informatie en relevante updates aan u te verstrekken.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)

 

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Naleven van licenties van open-source programma's 
 • Contactinformatie van de bijdragers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
Contractuele verplichting 

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als bezoeker?

 

Wanneer u onze gebouwen en evenementen bezoekt, verwerken wij gegevens over u om te kunnen voldoen aan het doel van uw bezoek en om uw bezoek succesvol en veilig te maken. Deze kunnen onder meer bestaan uit contactgegevens en het nummer van het rijbewijs, maar ook uit voedingsvoorkeuren en informatie van medereizigers. 

 

Wanneer u onze websites bezoekt, geeft uw webbrowser ons bepaalde informatie die ons helpt te begrijpen hoe u onze websites gebruikt, bijvoorbeeld of u een mobiel apparaat of een pc gebruikt, welke browser u gebruikt en in welke regio van de wereld u zich bevindt. Deze gegevens helpen ons om onze website aan te passen en uw surfervaring te optimaliseren. Wij maken gebruik van een beperkt aantal cookies om ons te helpen begrijpen hoe u onze websites gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens en voor hoelang?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis
Om uw surfervaring te optimaliseren
 • IP-adres
 • Geolocatie
 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • URL van de website die u hebt gebruikt om op onze site te komen
 • Land van waaruit de website wordt bezocht 
Gerechtvaardigd belang

Het analyseren van uw gebruik van onze website om onze site te verbeteren

 • IP-adres
 • Browserinstellingen
 • Het soort apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken
 • Interessegebieden 

Gerechtvaardigd belang

Om u gerichte informatie en acties te kunnen geven
 • IP-adres
 • Geolocatie
 • Type en versie van uw browser
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • URL van de website die u hebt gebruikt om op onze site te komen
 • Land van waaruit de website wordt bezocht
Gerechtvaardigd belang of toestemming/Gereguleerd door de marketingwetten per land

Om te voldoen aan het doel van uw bezoek bij Scania.

 

Persoonsgegevens worden 5 jaar na het einde van het bezoek bewaard

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf)
 • Taal
 • Voedselvoorkeuren
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs
 • Hostgegevens

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om onze bezoekers en onze bedrijfsmiddelen te beschermen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Toegangslogboeken van IT-systemen en invoersystemen,
 • IT-logboeken van applicaties en netwerkdiensten,
 • Camerabewaking
 • Beveiligingsincidentrapporten

 

 

Gerechtvaardigd belang

Om de kwaliteit van nieuwe producten, diensten en onze organisatie te analyseren, verbeteren en te ontwikkelen

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Taal
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Informatie van medereizigers (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres, leeftijd)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)
 • Taal
 • Reis- en verblijfgegevens
 • Rijbewijs

Wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang

Om u te voorzien van de gevraagde informatie, diensten en updates, waaronder webcasts, jaarverslagen.

 • Contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer, adres)
 • Organisatiegegevens (zoals de naam, het land, het adres en het telefoonnummer van uw bedrijf en het bedrijfsorganisatienummer)

Gerechtvaardigd belang/Gereguleerd door de marketingwetten per land 

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania van u als burger?

 

Scania ontwikkelt systemen om chauffeurs te assisteren en ook om voertuigen autonoom, zonder chauffeur, te laten rijden. Als onderdeel van het ontwikkelingswerk zijn onze voertuigen uitgerust met sensoren zoals camera's, die bijvoorbeeld uw gezicht of kenteken kunnen registreren wanneer u in de buurt komt. De gegevens die door dergelijke sensoren worden verzameld zullen niet worden gebruikt om u als individu te volgen of te identificeren, maar worden alleen verwerkt voor de hieronder gespecificeerde doeleinden.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis

Om de chauffeur te waarschuwen, ongevallen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. (om aan wetgeving te voldoen)

 • Bewaking, opnames en afbeeldingen
 • Prestatie- en gedragsgegevens van voertuigen en chauffeurs
 • Positiegegevens

Wettelijke verplichting

(voorbeeld: GSR 2, EU-verordening 2019/2144)

Om de chauffeur te waarschuwen, ongevallen te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. (om de veiligheid te verbeteren)

 • Bewaking, opnames en afbeeldingen
 • Prestatie- en gedragsgegevens van voertuigen en chauffeurs
 • Positiegegevens

Gerechtvaardigd belang

Het ontwikkelen en verifiëren van software voor autonoom rijden.
 • Bewaking, opnames en afbeeldingen
 • Prestatie- en gedragsgegevens van voertuigen en chauffeurs
 • Positiegegevens
Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens verwerkt Scania met betrekking tot u als kandidaat en sollicitant?

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Scania, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken om uw sollicitatie te verwerken en, indien u wordt aangenomen, uw arbeidsovereenkomst op te stellen.

 

Opmerking: Bij vermelding van “Persoonlijk identificeerbare gegevens” hieronder, worden een of meer gegevenselementen gebruikt die een persoon identificeren. Dit omvat een persoonlijk identificatienummer, naam, digitale handtekening of handtekening op papier, bestuurders-ID en bestuurders-kaartnummer, werknemers-ID-nummer en werknemers-ID-kaart, professioneel en privé telefoonnummer, professioneel en privé-e-mailadres en gebruikers-ID. 

 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we?
Wettelijke basis
Retentie
Employer branding
     

 

Om toekomstige competenties aan te trekken en huidige werknemers te betrekken, worden persoonsgegevens gebruikt om verschillende acties te beheren, zoals evenementen, casussen, wedstrijden en bezoeken

 

 • Gegevens over websurfen/internetgebruik
 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie

Toestemming

Maximaal twee jaar na het evenement

 

Verspreid, voor het Scania Student Intro-programma om toekomstige werknemers te vinden, een positief imago van Scania als aantrekkelijke werkgever en om ambassadeurs voor de Scania Group te creëren

 • Banknummer
 • Kledingmaat
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Opleiding en vaardigheden
 • Foto

 

 

Gerechtvaardigd belang

Tot het einde van het programma

Werving
     

Om de kandidatendatabase te beheren, om kandidaten te koppelen aan functies binnen de Scania Group, inclusief het creëren van een vacature, reclame, het screenen van kandidaten uit zowel sollicitaties als kandidatenpools, beoordeling, sollicitatiegesprekken en aanbiedingen 

 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Etniciteit wanneer en waar dit wettelijk verplicht is
 • Leeftijd, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Strafrechtelijke/juridische gegevens
 • Financiële gegevens
 • Gezondheidsrapporten en gezondheidstests
 • Voorkeursland om te werken
 • Professionele ervaring
 • Sociale media-account
 • Foto

 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang 

 

In overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van de wervende Scania-rechtspersoon

Om achtergrondcontroles op sollicitanten uit te voeren

 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Verlof, vakantie en werktijden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring

 

Toestemming

14 dagen

Om tests op sollicitanten uit te voeren 

 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Gegevens over gedrag en prestaties

 

 

Toestemming

Maximaal 30 dagen na beëindiging van het gebruikersaccount of 24 maanden na de laatste activiteit van de gebruiker in het 

Om te gebruiken voor toekomstige werving
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Thuisadres
 • Voorkeursland
 • Arbeidsgegevens
 • Professionele ervaring
 • Opleiding en vaardigheden
 • Sociale media-account
 • Foto

 

Toestemming

Maximaal 24 maanden vanaf de laatste bewerking van persoonlijke informatie

Om arbeidsovereenkomsten voor te bereiden en aan te gaan

 • Opleiding en vaardigheden
 • Arbeidsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Verlof, vakantie en werktijden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele ervaring
 • Professionele organisatie
 • Aanhef, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Contactpersoon voor noodgevallen

 

 

Toestemming

Maximaal 10 jaar

Om de onboarding van succesvolle kandidaten voor te bereiden

 • Financiële gegevens
 • Aanhef, geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Thuisadres
 • Contactpersoon voor noodgevallen en afhankelijke personen
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Verlof, vakantie en werkuren
 • Foto
 • Gegevens over IT-gebruik

Contractuele verplichting

Maximaal 90 dagen nadat onboarding is voltooid

Om Scania-zomerstages voor te bereiden 

 • Kleding- en schoenmaat
 • Arbeidsgegevens
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Professionele organisatie
 • Thuisadres
 • Salaris
 • Foto

Gerechtvaardigd belang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot het contract eindigt.

Het e-mailadres wordt bewaard totdat de deelnemers hun opleiding hebben voltooid

 

Om de aan HR gerelateerde statistieken te gebruiken voor opvolging en als basis voor het nemen van aan HR gerelateerde beslissingen

 • Opleiding en vaardigheden
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Gegevens over revalidatie en arbeidsongevallen, verwondingen enz.
 • Leeftijd, geboortedatum en geslacht
 • Thuisadres
 • Professionele organisatie
 • Gegevens over gedrag en prestaties
 • Financiële gegevens
 • Doorgang Scania-terreinen
 • Professionele ervaring

Gerechtvaardigd belang