Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Sti­mu­le­rings­re­ge­ling LNG/Bio-LNG wordt de­fi­ni­tief ingevoerd

11 DECEMBER 2019

11 december jl. is de stimuleringsregeling voor LNG/Bio-LNG in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is de invoering per 1 januari 2020 definitief vastgesteld. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het wegtransport. De sector kan op deze manier direct een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities en tevens komt de stap naar Bio-LNG hierdoor dichterbij. Scania levert met 280, 340 en 410 pk gasmotoren oplossingen om nú al stappen te kunnen zetten met het verduurzamen van het transport.

Hoe gaat de regeling werken

 

De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,7 eurocent per kilogram. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

 

Aanleiding van de regeling

 

Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de accijns teruggave regeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de opmars van LNG in de transportsector. De sector zou mogelijk gaan krimpen waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond kwam. Om de positieve bijdrage van LNG/Bio-LNG te stimuleren, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggave regeling te komen. De nieuwe LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. LNG/Bio-LNG zal een significante bijdrage leveren in het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

 

LNG-motoren: minder CO₂-uitstoot en stiller

 

LNG-motoren bieden belangrijke milieuvoordelen ten opzichte van de meest moderne diesel motoren. Het besluit van de overheid om LNG te blijven stimuleren, is dan ook logisch. Recente tests van TNO hebben laten zien dat met een LNG-motor een aanzienlijke CO₂-reductie gerealiseerd kan worden. Met de overstap naar Bio-LNG is zelfs een reductie van 80 tot 100% mogelijk. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller.

 

Internationaal

 

LNG is een belangrijke transitiebrandstof die internationaal sterk in belangstelling is gestegen. Duitsland heft geen Maut over LNG-trucks om het gebruik van deze brandstof te stimuleren en ook België kent een accijnsvrijstelling. Daarnaast kennen beide landen een subsidieregeling voor de stimulering van LNG.