Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania ziet uit naar invoering nieuwe LNG-sti­mu­le­rings­re­ge­ling

5 APRIL 2019

Breda – Onlangs presenteerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitgangspunten voor de nieuwe stimuleringsregeling (Bio-)LNG. Deze regeling omvat o.a. een subsidie voor de inzet van LNG als brandstof. Thans worden de uitgangspunten juridisch getoetst op de haalbaarheid. Scania legt veel nadruk op (Bio-)LNG als een volwaardige dieselvervanger en ziet uit naar de definitieve invoering van de nieuwe regeling. Deze zou met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 starten en heeft een looptijd t/m 2021. Naar de mening van Scania wordt op deze manier weer vertrouwen aan de markt gegeven om LNG als brandstof een serieuze kans te geven.

LNG is een belangrijke transitiebrandstof die internationaal sterk in belangstelling is gestegen. Duitsland besloot recent om de komende jaren geen Maut te heffen over LNG-trucks om het gebruik van deze brandstof te stimuleren en ook België kent een accijnsvrijstelling. Daarnaast kennen beide landen een subsidieregeling voor de stimulering van LNG.

 

Om nú al stappen te kunnen zetten naar duurzame transportoplossingen in het zware vervoer heeft Scania sterk geïnvesteerd in voertuigen die op de meest uiteenlopende (bio)brandstoffen kunnen lopen. (Bio-)LNG-trucks staan op het ogenblik het meest in de belangstelling vanwege de brede toepassingsmogelijkheden van deze trucks. Dit blijkt ook uit de interesse die transportbedrijven tonen wanneer zij willen investeren in een verduurzaming van hun wagenpark.

 

Het opschalen naar een nieuwe brandstof als LNG is een lang en moeizaam proces waarbij diverse spelers in de keten bij betrokken zijn. De sleutelwoorden in een dergelijke keten zijn ‘vertrouwen’ en lange termijn-visie. Naast transportbedrijven, truckfabrikanten en brandstofleveranciers maakt ook de (lokale) overheid deel uit van deze keten om het e.e.a. zowel operationeel als financieel te faciliteren. Door het besluit vorig jaar van de staatssecretaris van Financiën om de toentertijd bestaande regeling af te schaffen, ontstond er een vertrouwensbreuk die het hele proces dreigde te vertragen.

 

Scania hoopt dat de nieuwe regeling op korte termijn wordt geformaliseerd zodat het vertrouwen van de Nederlandse transporteur in de (Bio-)LNG weer naar het oude niveau terug stijgt.