Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Transporter i stadstrafik

För varje mil och varje resa

Uppnå en hållbar mobilitet

Storstadsområden över hela världen påverkas av de ökade transportbehov som urbaniseringen medför. De ger upphov till utmaningar i form av trafikstockningar samt utsläpp och föroreringar som påverkar både människorna och miljön.

Ett effektivt sätt att hantera dessa problem är att minska antalet fordon och i stället pendla tillsammans, vilket kräver ett attraktivt kollektivtrafiksystem.

 

För att utsläppen ska kunna minskas ytterligare måste energieffektiva fordon som drivs med el eller förnybara bränslen användas i systemen, beroende på verksamhetens typ eller lokala förhållanden. Scanias bussar och tjänster kombinerar hållbarhet och driftekonomi på bästa möjliga sätt, vilket utgör en grundläggande förutsättning för hållbara transporter i stor skala.

Produkterbjudande

Vår portfölj innehåller ett brett urval produkter med många valmöjligheter, vilket gör det enkelt att skapa anpassade konfigurationer. Våra omfattande serviceerbjudanden kompletterar produkterna och skapar en helhet. Det gör att vi kan erbjuda lösningar som är anpassade till varje operatörs specifika utmaningar och behov.

 

FÖRBÄTTRAR DRIFTEKONOMIN

Operatörer som är verksamma i stadsmiljöer vet vikten av att minimera kostnaderna. Kundens lönsamhet utgör en viktig grund vid utvecklingen av Scanias produkter och tjänster – vi har alltid det mänskliga perspektivet i fokus.