Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Reparationer och underhåll

Maximera din tillgänglighet

Planerade stillestånd, maximal tillgänglighet

Det finns inte två verksamheter som är lika. Olika rutter, körstilar och miljöer påverkar slitaget på dina fordon. Vi skräddarsyr underhållsplaner som passar din verksamhet, säkrar maximal tillgänglighet, ökar produktiviteten och minskar störningarna i din dagliga verksamhet. 

Den optimala servicelösningen

Den exakta kunskapen om hur dina fordon har körts, hur de presterar och möjligheten att utnyttja fordonens alla smarta sensorer utgör den bästa grunden för att avgöra när du behöver börja planera underhållet av varje fordon. Det här är ett mycket bättre alternativ än att utföra service och underhåll efter fasta tidsperioder eller körsträckor.

 

Genom att optimera de olika modulerna i serviceplanen individuellt kan vi planera stilleståndstiden och se till att den bara inträffar när det är absolut nödvändigt.

Kontakta din återförsäljare

Kontakta oss om du har några frågor om våra produkter, tjänster eller andra aktiviteter inom Scanias organisation.

Ring oss
E-posta till oss
scania.dealerLocator.dealerpage.emailUsWorkshop
Visa återförsäljarens webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTED CREDIT CARDS