Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Elbusslösningar

Stadens kraft

Vi på Scania älskar kraften hos våra städer. Pulsen, den dagliga pendlingen och alla som förlitar sig på att stadens kollektivtrafik ska fungera smidigt – och vara hållbar.

Städer är levande väsen med ett blodomlopp fullt av människor, och våra batteridrivna elbussar förkroppsligar nästan bokstavligen kraften hos städernas kollektiva rörelsemönster. Men vi erbjuder så mycket mer än bara fordon: en helhetslösning med produkter och tjänster anpassade för dina behov. Vi säkerställer även att bussarna fungerar optimalt. Vi hjälper dig helt enkelt att se till att dina bussar är där de behöver vara, när de behöver vara där. 

En komplett lösning från Scania

Våra bussar utgör en del av en komplett e-mobilitetslösning som omfattar fordon, tjänster och system. Allt är integrerat och skräddarsytt för att passa de lokala behoven och efterfrågan på transporter. Och vi på Scania tar fullt ansvar för varje del av din lösning.

Täcker alla behov

Behöver du hjälp med att planera din laddinfrastruktur? Behöver du hitta och få kontakt med en grön energipartner? Behöver du stöd i planeringen av din verksamhet? Behöver du hjälp med finansieringen av dina fordon, och kanske även din laddinfrastruktur? Har du redan reparations- och underhållspersonal tillgänglig eller skulle du behöva en Scaniaverkstad i dina lokaler? Vi hjälper dig – med allt du behöver.

Optimerad total ägandekostnad

Den fullständiga lösningen är dessutom avgörande för driftekonomin. Om du väger in varje liten detalj på lång sikt i stället för att bara fokusera på enskilda faktorer på kort sikt blir det tydligt att Scanias fokus på energieffektivitet, pålitlighet och smarta digitala tjänster samverkar för att ge dig högsta möjliga avkastning på dina investeringar.

Fordon, system och tjänster – en lösning i tre delar

Vi tar fram en lösning som omfattar tre övergripande delar – var och en bestående av flera delar eller komponenter.

Fordon System Service

– Portfölj med fordonsalternativ

– Driftanalys

– Tillgänglighetstjänster

– Komponentuppdateringar

– Energianalys för anläggning

– Transportledningstjänster

– Laddningsanslutningar

– Hårdvara och mjukvara för laddning

– Förarutbildning

– Produktfinansiering

– Installation, driftsättning och support

– Ekosystemtjänster

– m.m.

– m.m.

– m.m.

Vilken lösning passar invånarna i din stad bäst?

Den bästa lösningen för dina behov tar avstamp i förutsättningarna och kraven i anbudsprocessen. Vi rätar gärna ut eventuella frågetecken och hjälper dig att styra processen mot bästa möjliga lösning. 

Vår plattform för batteridrivna elbussar

Hållbara batterier – upp till 520 kWh och över 500 km räckvidd

Batteripacken i våra bussar har hög kapacitet. Välj mellan 4-pack (416 kWh) eller 5-pack (520 kWh) som möjliggör en räckvidd på över 500 km under optimala förhållanden. Batterierna har hög energilagringskapacitet per kilo och battericellerna utvecklas i samarbete med Northvolt. Det resulterar i marknadens mest hållbara batterier – ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv – för tunga nyttofordon.

För städer över hela världen

Elbussen med lågt insteg finns tillgänglig med två olika chassibredder – 2 500 och 2 550 mm. Den passar utmärkt för både verksamheter med medelhög och tung trafik, och i både klass I och klass II, över hela världen. De två olika axelutväxlingarna ger dessutom tillgång till utväxlingsalternativ som passar även områden med mycket utmanande topografi.

Smarta, anslutna och framtidssäkra

Våra anslutna digitala lösningar förbättrar dina fordon genom att tillhandahålla allt från avancerade säkerhetsfunktioner och fjärrdiagnostik till realtidskartor och geofencingfunktioner. De smidiga, användarcentrerade och dynamiska lösningarna i Smart Dash hjälper dessutom förarna att snabbt ta till sig den nya tekniken genom att tillhandahålla det ultimata gränssnittet för säker eldrift i alla avseenden. De kontinuerliga trådlösa uppdateringarna och den fullständiga integrationen i dina verktyg för transportledning gör dig framtidssäker redan från start. 

Ännu säkrare – inifrån och ut

Våra avancerade toppmoderna förarstödsystem (ADAS) ger säkrast möjliga körning för såväl förarna, passagerarna och den omgivande trafiken – samtidigt som de naturligtvis uppfyller EU:s strikta säkerhetsföreskrifter för tunga kommersiella fordon.

Snabbare laddning

Våra uppdaterade batteripack och vårt batterihanteringssystem möjliggör snabbare laddning än någonsin – och placeringen av den nya laddningsporten ökar dessutom bekvämligheten.

Förbättrad elmotor

Vår nya elmotor är inte bara mer kraftfull – den har även ett nytt integrerat kylsystem och ett uppdaterat styrsystem som uppfyller de högsta kraven på cybersäkerhet.

4x2 BEV-chassi med lågt insteg

Teknisk information och specifikationer

Chassi

Lågentré

 

Hjulkonfiguration

4x2

 

Chassibredd

2 500 eller 2 550 mm

 

Elmotor för hybriddrift

300 kW toppeffekt, 250 kW kontinuerlig effekt

 

Batterikapacitet

416 kWh (4 batteripack)

520 kWh (5 batteripack)

 

Laddning

CCS typ 2

 

LE BEV 4x2 – 5 batteripack

Installerad kapacitet: 520 kWh

Räckvidd: > 500 km*

Laddningstid: ~ 170 min (200 A)

 

LE BEV 4x2 – 4 batteripack

Installerad kapacitet: 416 kWh                                                                                     

Räckvidd: > 400 km*                                                                              

Laddningstid: ~ 150 min (200 A)

 

 

*Beräknad räckvidd under optimala förhållanden

Ytterligare teknisk information finns på vår produktsida för chassier.

En ansvarsfull verksamhet kräver ansvarsfulla batterier

När det gäller eldrivna fordon ställs alltid den brännande frågan ”Men hur är det med batterierna?” Och vi håller med – det är definitivt en nyckelfråga.

 

Diskussionerna om batterier är relevanta både när det gäller räckvidd, kapacitet, batterihantering och laddningshastighet – men även när det gäller hur de tillverkas, varifrån råvarorna kommer och vad som händer med dem när de inte längre kan användas i fordonet.

 

Vi bygger själva våra batteripack, med battericeller som utvecklats i nära samarbete med Northvolt – en leverantör som matchar våra ambitioner när det gäller hållbart ledarskap. Tillsammans skapar vi batterier som inte bara har hög kapacitet och lång livslängd i tunga nyttofordon – de är dessutom klimatanpassade under sin hela livscykel, och anpassade för användning i ytterligare applikationer och materialåtervinning. 

Har du frågor om våra tekniska lösningar och möjligheter?

Kärnvärdet i form av skräddarsydda lösningar ger alla Scaniafordon en gedigen grund för påförlitliga, effektiva och mycket flexibla lösningar för såväl hårdvara som utbudet av tjänster. Vi berättar gärna mer om du funderar över hur du kan använda Scanias plattform för att bygga rätt buss för din verksamhet.

Laddnings- och e-mobilitetslösningar

Att hitta rätt laddningslösning för ett specifikt behov kan verka krävande, men vi finns tillgängliga för att guida dig genom hela processen – längs hela vägen.

Vi identifierar vilka sträckor som kan passa för elektrifiering, i vilken ordning de bör elektrifieras och skapar en grund för din elektrifieringsplan. 

Energianalysen studerar möjligheten att införa olika laddningsstrategier – hur och när fordonen bäst kan laddas.

De många olika typerna av och funktionerna hos hårdvaror för laddning ger otaliga kombinationsmöjligheter. Det är därför viktigt att välja rätt hårdvara för lösningen som helhet. 

Systemet för hantering av laddning (CMS) har till uppgift att utnyttja en så hög grad av kapaciteten i det tillgängliga elnätet och hårdvaran för laddning som möjligt. De mer avancerade systemen schemalägger dessutom inte bara laddningen på ett intelligent sätt för att minimera elkostnaderna – de kan även förkonditionera fordonen så att dessa är redo att köras när de behövs.  

Vi hittar även en lämplig partner för driftsättningen och utvärderar lämpliga platser för anläggningar. Vi utvärderar var laddarna ska placeras, var ledningar behöver installeras och om elnätets kapacitet behöver utökas. 

Som ett sista steg tar vi fram ett support-, reparations- och underhållsavtal som passar verksamheten – med flera nivåer av support och tillgänglighet, både på distans och på plats.

Vårt tjänsterbjudande

Batteridrivna elfordon ger upphov till nya utmaningar. En korrekt utbildning och användning av digitala tjänster är viktigare än någonsin för att kunna utnyttja fordonen fullt ut och optimera driften för maximal räckvidd och livslängd samt minimera den totala ägandekostnaden. Vårt mål är därför att göra den komplexa situationen enkel och säkerställa att våra kunder alltid har känslan av trygghet och rätt stöd i sin verksamhet. 

Finansiering och försäkring

Vi har tagit fram ett finansieringserbjudande som inte bara omfattar fordonskostnaderna, utan även investeringar i infrastrukturen för laddning samt försäkringar anpassade för elfordon. Vi erbjuder dessutom flera olika betalningsmodeller. 

Tillgänglighetstjänster

Ett välplanerat periodiskt underhåll och snabba, lättillgängliga reparationer finns tillgängliga via vårt klassledande globala servicenätverk med certifierade mekaniker för högspänningskomponenter. Vårt modulbaserade system gör det dessutom möjligt att erbjuda en stabil tillgång till reservdelar för reparationer.

Kontrollpaket för batteridrivna elfordon

Vårt BEV-anpassade paket med digitala tjänster ger dig tillgång till olika funktioner via My Scania:

  • Fordonsposition
  • Övervakningsrapport
  • Fordonsuppföljning och miljörapporter
  • Räckviddsstöd
  • Avfärdsplanering
  • Serviceplanering

Förartjänster

Förarnas beteende påverkar inte bara trafiksäkerheten och slitaget på fordonet. Det kan även påverka energiförbrukningen med upp till 15 procent, vilket i sin tur påverkar både räckvidden och energikostnaderna. Vår förarutbildning är inriktad på att leverera högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet, en lång livslängd för fordonen och fullt utnyttjande av hela räckvidden. Användningen av Smart Dash i fordonet ger dessutom tillgång till ytterligare funktioner för förarstöd. Den integrerade förarutvärderingen utvärderar kontinuerligt förarnas körbeteende och ger återkoppling på körstilen samt tips om optimering och förbättringar. 

Transportlednings- och ekosystemtjänster

My Scania ger fordonsparkchefer och administratörer enkel och bekväm åtkomst till våra digitala tjänster. Här finns allt från tjänster för ruttplanering, position och spårning, och planering av service- och underhåll, till förarutvärderingar och hantering av åtkomst till laddning.

Förarna får dessutom tillgång till appen Scania Driver som kan visa förarresultat och tips om ytterligare förbättring av körningen. Appen underlättar även arbetet med checklistor och hantering av felrapporter.

Sök efter närmaste återförsäljare

Kontakta våra auktoriserade återförsäljare om du har frågor angående våra produkter, tjänster eller aktiviteter nära dig. Kontakta oss i dag för att få hjälp och support från våra experter.