Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Datadrivna tjänster

Gör din verksamhet smartare

Varje Scania vi tillverkar är full av smart teknik, avancerade sensorer och trådlösa anslutningsmöjligheter. Det innebär att vi i dag har hundratusentals konstant uppkopplade fordon och motorer i drift över hela världen. De ger oss tillgång till data som inte bara hjälper oss att förbättra vårt utvecklingsarbete utan även gör det möjligt att skapa tjänster som levererar direkt affärsvärde.

 

Det kan handla om allt från att sänka bränsleförbrukningen till att minska slitaget och underhållsbehoven eller att automatisera omständligt administrativt arbete. Det spelar ingen roll om din fordonspark bara innehåller fordon från Scania eller fordon från flera tillverkare. Vi fokuserar helt och hållet på dina data – för att ge dig möjlighet att fokusera på din verksamhet.

Våra datadrivna tjänster

Låt oss fokusera på dina data så att du kan fokusera på vägen. Vi har delat in våra datadrivna tjänster i tre kategorier. Det gör det enklare för dig att hitta de tjänster som kan passa din organisation och verksamhet bäst. 

Grundläggande

Ju mer du vet, desto mer förstår du. Den nödvändiga förutsättningen för smart beslutsfattande är tillgången till grundläggande information och nödvändiga data. Målet med dessa tjänster är att tillhandahålla just detta. Grundläggande information som ger dig översikter ur ett fordonsparksperspektiv eller information per fordon samt smidiga funktioner för att till exempel se till att nödvändiga färdskrivardata integreras automatiskt i ditt dagliga arbetsflöde. För dig som använder ett transportledningssystem från en annan leverantör kan vi även tillhandahålla fullständiga API-anslutningar till fordonsparkens data, för att ge systemet insikt i dina Scaniafordon.

 

Exempel på tjänster: dataåtkomst, övervakningsrapporter och färdskrivartjänster.

Insikt

Arbetet med att förvandla information till insikter kräver en del analyser. Du kan själv placera en del av informationen i ett sammanhang i din verksamhet, men smarta algoritmer som skapats av Scanias ingenjörer och logistiker med expertkunskaper kan verkligen visa hur du kan skapa eller lägga till affärsvärde med dina fordons- eller förardata som grund. Vårt arbete med transportverksamheter i över ett århundrade har hjälpt oss att inse vad som utgör kärnan i både det kort- och långsiktiga perspektivet. All information presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. Tanken är att dina data ska hjälpa dig att förbättra din verksamhet – inte störa den. 

 

Exempel på tjänster: Scania Fleet Management-tjänster och fordonsparksapp.

Åtgärd

Om du har tillgång till pålitliga insikter finns det en hel del du själv kan göra för att effektivisera din verksamhet. Det finns dock grundläggande aspekter där vi kan försäkra dig att vi kan hjälpa dig att skapa ett mycket högre affärsvärde med hjälp av dessa insikter. Våra kunskaper och vår erfarenhet baseras inte bara på över ett århundrade av transport- och logistikverksamhet. De baseras dessutom på verkliga fordonsdata från hundratals miljoner körtimmar. Kombinationen av dessa erfarenheter har gett oss unika kvalifikationer som gör att vi kan hjälpa dig optimera din verksamhet.  Vi kan faktiskt till och med hjälpa dina allra bästa förare att optimera användningen av dina Scaniafordon för att maximera bränsleeffektiviteten, minska slitaget och underhållsbehoven och se till att alla dina Scaniafordon utnyttjas maximalt i din verksamhet. Både på kort och lång sikt. 

 

Exempel på tjänster: förarutbildning.

 

Kontakta din återförsäljare

Kontakta oss om du har några frågor om våra produkter, tjänster eller andra aktiviteter inom Scanias organisation.

Hitta din närmaste återförsäljare här
Ring oss
E-posta till oss
scania.dealerLocator.dealerpage.emailUsWorkshop
Visa återförsäljarens webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTED CREDIT CARDS