Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Bussar och turistbussar

För varje mil och varje resa

Scania har målsättningen att vara en ledande kraft inom hållbar mobilitet. Vi vet dessutom att det krävs en hel del omsorg om detaljerna för att kunna skapa en ansvarsfull helhet. Vår över hundra år långa verksamhet har gett oss en djup förståelse och en kunskapsbas som gör att vi kan utveckla de bussar, turistbussar och tjänster som krävs för att möjliggöra en hållbar mobilitet – överallt. 

Vi på Scania tar oss an utmaningen från en mängd olika angreppssätt för att kunna erbjuda ett brett urval effektiva fordon av hög kvalitet och smarta tjänster som kombinerar hållbarhet och driftekonomi på bästa möjliga sätt. Vi anser att detta är det bästa sättet att skapa verklig förändring.

Skräddarsydda fordon

Fordon som är avsedda för särskilda ändamål eller uppfyller mycket strikta krav. Scania erbjuder ett brett urval av bussar som uppfyller dessa speciella krav på funktionssäkerhet, tillförlitlighet och prestanda över hela världen.