Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Hållbarhet på Scania

 

Att driva kundernas lönsamhet genom hållbara lösningar och bedrivandet av en ansvarsfull verksamhet är kompletterande långsiktiga perspektiv för att förbli ett lönsamt företag. Även om kärnan i vårt bidrag till samhället är att leverera hållbara transportlösningar betyder det inte att vårt ansvar slutar där.

Scania är ett globalt företag med verksamhet på fem kontinenter och kunder i över 100 länder. Vår verksamhet och våra produkter påverkar miljontals människor varje dag – både direkt och indirekt. Att driva en ansvarsfull verksamhet innebär för Scania att förstå och hantera dessa effekter i alla steg av vår värdekedja – ända från inköpen av material till slutet av våra produkters livscykel.

 

Scanias fokusområden för verksamhetens hållbarhet under det kommande decenniet definieras av vår sociala och miljömässiga påverkan och i dialog med våra intressenter.

 

Som en del av vår affärsstrategi har vi på Scania definierat tre prioriterade områden där vi måste leverera för att kunna arbeta hållbart i framtiden – koldioxidminskning, cirkulär verksamhet och hållbara medarbetarlösningar.

 

Att driva kundernas lönsamhet genom hållbara lösningar och bedrivandet av en ansvarsfull verksamhet är kompletterande långsiktiga perspektiv för att förbli ett lönsamt företag. 

Hållbara transporter

Hållbara transporter handlar om att transportera människor och varor samtidigt som dessa transporter bidrar till ekonomisk och social utveckling utan att äventyra människors hälsa och säkerhet eller miljön.

 

Det finns ingen färdig lösning för att omvandla transportsystemet till att bli hållbart. Det krävs snarare en helhetssyn som är anpassad till det specifika transportuppdraget och transport- och logistikinfrastrukturens mognadsgrad i olika delar av världen.

Ansvarsfullt företagande

Scanias hållbarhetstrategi är starkt rotad i våra kärnvärden och vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter att bedriva en hållbar verksamhet ur alla aspekter och att följa högsta tänkbara sociala, etiska och miljömässiga standarder.

 

Strävandet efter att uppnå höga standarder i vår verksamhet och värdekedja stärker vår förmåga att förändra transportvärlden genom att skapa erfarenheter, kunskap och förmågor som kan överföras till produkt- och tjänstutveckling samt ge oss den trovärdighet som krävs på marknaden.