Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Bussystem

SKALBARA LÖSNINGAR

Scanias bussystem bygger på 100 års erfarenhet av bussverksamhet och hjälper till att lösa dagens mobilitetsutmaningar i stadsmiljö. Scania erbjuder kostnadseffektiva och hållbara lösningar som ger städer den flexibilitet och kontroll som behövs för att skala upp offentliga transporter efter behoven.

BYGGSTENARNA

BRT-EXPERTIS OCH FINANSIERING

Vår expertis inom trafikplanering och infrastruktur gör att vi kan erbjuda våra kunder konsulttjänster i form av analys och optimering av bussystemen. Vi kan hjälpa till att fastställa biljettsystem och ge råd om koncept och leverantörer. Vi erbjuder också finansieringslösningar som passar din verksamhet.

ALTERNATIVA BRÄNSLEN

Vi erbjuder motorer för alla förnybara bränslen och konventionella bränslen samt rådgivning och expertis. Från förstudie till införande. Här ingår hållbarhetsutvärdering, bränsleinfrastruktur och partner för bränsleleverans samt rådgivning om lagstiftningen.

TJÄNSTER OCH RESERVDELAR

Heltäckande underhållsplaner, skadereparation och tillgänglighetsgaranti bidrar till maximal produktivitet och minimala kostnader. Våra experter håller koll på data från din verksamhet för att hitta orsakerna till oplanerade stopp, så att du kan lösa grundproblemen och förbättra tillgängligheten hos din fordonspark. Scania erbjuder dessutom förarutbildning och coachning samt flexibla underhållsplaner.

EN LÖSNING FÖR DINA BEHOV

Ingen fordonsspecifikation passar alla bussystem. Att ta fram rätt fordonsflotta för just er stad handlar om att komma fram till rätt kombination. Bussarna kundanpassas för bästa möjliga lösning i fråga om passagerarkapacitet, invändigt design och andra nyckelkriterier. Och tillsammans med olika partners utvecklar vi unika lösningar för biljettkontroll, spårning i realtid och planering av infrastruktur för att nämna några.

Hektisk pendlingstrafik. Mindre bussar möjliggör mer frekventa avgångar, så att pendlarna aldrig behöver vänta alltför länge. De bidrar också till lägre kostnader utanför rusningstid.

Uppfyll kraven under högtrafik. Större modeller gör det möjligt att möta efterfrågan under perioder med högtrafik. Sittande passagerare är nöjda passagerare på längre resor.

Färre trafikstockningar. Långt ifrån alla städer byggdes med busstrafik i åtanke. Titta uppåt för att hitta lösningen. Med tvåvåningsbussar kan du fördubbla kapaciteten utan att skapa trafikstockningar.

Längre modeller. Ge dig hög kapacitet när du behöver en buss som kan ta lika många passagerare som ett tåg.

Gynnar alla