Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

ERINEVAD KÜTUSED

Vähendage ökoloogilist jalajälge

Scania ühe taastuva alternatiivina kvalifitseerumiseks peab kütuse tüüp läbima kolm olulist kriteeriumi: see peab vähendama CO2 heiteid, olema kaubandusvõrgus saadaval ja õige hinnaga.

HVO

Hüdrogeenitud taimeõli – HVO – on uusaegne moodus kõrge kvaliteediga bioressursipõhiste diislikütuste tootmiseks, ohustamata kütuse logistikat, mootoreid, heitgaaside järeltöötluse seadmeid ja heitgaaside emissiooni.

HVO-d saab teha erinevatest allikatest, näiteks kasutatud õlist, rapsiõlist, palmiõlist ja loomsest rasvast. Nende energiaallikate kasutamisel on kasvuhoonegaaside vähendamisele oluline mõju. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

Biodiisel

Biodiislit (või FAME ehk Fatty Acid Methyl Esther (rasvhappe metüülester)) saab teha erinevatest allikatest, näiteks rapsiõlist, taimedest ja toiduõli jäätmetest. Biodiisli eeliseks on see, et see on vedelik, olles saadaval suurtes kogustes.

Jätkusuutliku biodiisli varusid kasutatakse peamiselt diislikütusega segamiseks või puhtal 100% kujul. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 66%.

Biogaas

Biogaasi saab toota paljudest allikatest, kuid kõige kuluefektiivsem ja jätkusuutlikum meetod on kohaliku reovee või jäätmete kasutamine. Biogaas koosneb samast molekulist kui looduslik gaas, kuid biogaas on taastuv ja looduslik gaas fossiilne. Mõlemaid võib kasutada paralleelselt.

Looduslik veeldatud gaas / veeldatud biogaas on vedelale olekule jahutatud metaangaas. Selle mahuline energiasisaldus LNG-s on diisliga võrreldes 1 : 1,7. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

Looduslik gaas

Looduslik gaas on metaangaas, mida leidub maakoore taskutes. Seda ekstraheeritakse eraldi gaasimaardlatest või seoses nafta ekstraheerimisega. Looduslik gaas on fossiilne kütus, kuid kuna metaani molekul sisaldab ainult üht süsinikuaatomit, on eraldunud CO2 hulk põlemisel standardse diiselmootoriga võrreldes väiksem.

Looduslikku gaasi ja biogaasi võib kasutada paralleelselt. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 20%.

Bioetanool

Bioetanool on tänapäeva transpordis kõige laialdasemalt kasutatav biokütus. See on ka kütus, mis suudab tõenäoliselt tulevikus varustada nii suuri kui ka jätkusuutlikke koguseid. Suur eelis on see, et see on vedelik ja on kogu maailmas saadaval suurtes kogustes.

Seda saab toota paljudest toormaterjalidest, nagu suhkruroost, nisust ja maisist. Kasutada saab ka tärklise- või suhkrurikkaid jäätmeid, nagu tselluloosi või leiba. Peale selle on bioetanooli võrdlemisi lihtne toota, seda ka väikeses mahus. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 90%.

Hübriid

Hübriid töötab elektrienergiaga, koos biokütusega. See vähendab märgatavalt kütusekulu, mis omakorda vähendab heitmeid. See vähendab ka müra, andes hübriidsõidukile erilised eelised, nagu õiguse tarnida kaupu linnades varahommikul, hilja õhtul või öösel.

Tipptunnivälised tarned pakuvad mitmeid eeliseid, nagu sõiduaja, kütusekulu ja CO2 heitmete vähenemine. Samuti suurendab see sõiduki kasutusaega. Tavalise diisliga võrreldes võib CO2 heidete kogus väheneda kuni 92%.