Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Tahhograafi vahetus

Üleminek SMART2 tahhograafile

VAATA

Ülevaade Scania elektriveokite kõige uuematest akudest

Scania elektrisõidukite akudes kohtuvad maailma kõige keskkonnasõbralikumad akuelemendid uute akupakkide ja -moodulitega, mis arendati rasketranspordi tööks ja energiavajadusteks. Vaatame lähemalt, mida uued akud sisaldavad.

Esimese põlvkonna elektriveokitele paigaldatud akupakid koosnesid akuelementidest, mis olid algselt tehtud sõiduautodele. Scania elektrisõidukite arendajad mõistsid, et pikas perspektiivis see ei toimi, sest rasketranspordi vajadused energia kasutamiseks ja laadimisele on palju suuremad ja täiesti teistsugused.

Nii hakkaski Scania uurimis- ja arendusosakond mõne aasta eest visandama mõtteid, kuidas ehitada raskeveokitele järgmise põlvkonna akusid.

 

„Üheskoos meie akude tootmispartneri Northvoltiga avanes võimalus alustada tühjalt lehelt, et töötada välja raskeveokitele sobivaim akuelement,” ütleb Viktor Regefalk, Scania akupakkide tootmisjuht.

Elektrisõidukite (Battery Electric Vehicle) akud.

"Akude elemendid saame Northvoltilt ja paneme need kokku mooduliteks. Seejärel paneme moodulid kokku akupakkideks ja integreerime neisse tarkvara, mille töötasime välja Scanias. Selle poolest on Scania lähenemine ainulaadne, et teeme kõik riist- ja tarkvaratööd ise. See annab meile eelise kontrollida täielikult akude arendamist, mis omakorda tähendab, et saame kohandada oma akudega elektrisõidukeid vastavalt klientide veoteenuste vajadustele."

 

Niisiis, millised on järgmise põlvkonna akud ja kuidas need mõjutavad meie kliente ja üleminekut säästvale transpordile?

 • Maailma säästvaimad akuelemendid. Scania pöörab koostöös akude tootmispartneri Northvoltiga suurt tähelepanu akude taaskasutamisele, et neid oleks võimalik pärast veokites töötamist võtta uuesti ringlusse. Meie akutootmise CO2 heitkogused vähenevad seetõttu märkimisväärselt ja tulevikus vähendame heitkoguseid veelgi, kasutades akude tootmises rohkem taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Töötame käsikäes Northvoltiga, et tagada jätkusuutlik väärtusahel kogu meie akupartnerlusele.
 • Raskeveokitele arendatud ja kohandatud. Tegime Scania klientidega palju veokite kasutamise juhtumianalüüse, mis andis meile põhjaliku ülevaate, kuidas nad oma veokitega igapäevaselt töötavad ja mis on nende vajadused. Analüüsi põhjal saime ehitada akusid nii, et need vastavad veotranspordi nõudmistele. Sealhulgas peame silmas aku eluiga, sõiduulatust, laadimisaega ja -kiirust. Seetõttu on Scania raskeveokite akusid võimalik laadida  ja kasutada  nende 1,5 miljonit kilomeetrit kestva eluea jooksul.
 • Modulaarne. Scania uue modulaarse akuplatvormi kasutuselevõtmisel saame arvestada klientide vajadustega. Nii saab kliendi elektriveokite kohandada vastavalt kliendi tema vajadustele veoki seadete, sõiduulatuse ja võimsuse osas.
 • Ohutus. Ohutus on Scania akude arendamisel kõige tähtsam, et vähendada ülekuumenemise, kõrgepinge ja liiklusavariide riske. Jätkame oma akude ulatuslikku testimist, et tagada nende vastavus Scania ja autotööstuse rangetele tooteohutusnõuetele.
 • Tulevikukindel laadimine. Meie akude laadimiskiirus on juba 375 kW: see on praegu veokiturul suurim võimalik laadimisvõimsus. Samuti valmistasime oma akud ette juba tulevase ülikiire 1000 kW ehk megavati võimsusega -laadimissüsteemi (MCS) jaoks. Meie akuelemendid, moodulid, akupakid ja ühenduskaablid on valmis töötama suurema vooluga, et rahuldada klientide laadimisvajadusi tulevikus. Kuna meie akud on välja töötatud ettevõttesiseselt, siis saame tagada, et akusid laetakse alati õigel temperatuuril, vastavalt veoettevõtete töö iseloomule ja vajadustele. See võimaldab vähendada laadimisaega ja pikendada samal ajal ka aku eluiga.

Elektrisõidukite akud – peamised faktid

 • Akuelement: liitiumioonaku põhiüksus, mis kasutab elektrienergiat aku laadimiseks. Ristküliku-kujulisse alumiiniumkorpusesse sisestatakse katood, anood, separaator ja elektrolüüt. Scania akuelemente toodab Rootsi ettevõte Northvolt, mille eesmärk on toota maailma keskkonnasäästlikumaid ja jätkusuutlikumaid akusid, valmistatud materjalidest, mis suures osas pärinevad taaskasutatud akudest.

 • Akumoodul: iga üksik akuelement on kokku pandud suuremaks komplektiks, mis sisaldab mitut akuelementi, mida nimetatakse akumooduliks.

 • Aku: koosneb moodulitest, jahutussüsteemist ja aku haldussüsteemist, mis jälgib nii aku juhtimis- kui ka kaitsesüsteeme. Tavaliselt on igal sõidukil 4-6 akut, mis on seadistatud vastavalt kliendi veoki ja transporditöö ülesannetele.

Scania akud – olulised faktid

 • Kooskõlas Scania taaskasutuse põhimõtetega koostasime akude ringlusstrateegia, mis tähendab, et meie akusid saab taaskasutada nii veokites kui ka uutel eesmärkidel ja erinevates valdkondades.

 • Scania veoautode akuelemendid toodab Rootsi ettevõte Northvolt, kelle eesmärk on toota maailma kõige keskkonnasäästlikumaid akusid, mis on valmistatud taaskasutatud akudest saadud materjalidest.

 • Scania ja Northvolt arendasid liitiumioonaku, mis tagab veokitele 1,5 miljonit sõidukilomeetrit – seega aku kestab veoki eluea.

 • Akuelemendid pannakse kokku mooduliteks, millest pannake kokku akupakid. Viimased ehitatakse vastavalt Scania modulaarse tootmise põhimõtetele, mis võimaldab kasutada akupakke erinevates veokites.

 • Alates 2023. aasta septembrist pannakse akumooduleid ja -pakke kokku Scania uues akude koostetehases Rootsis Södertäljes.

Tutvuge meie elektrilahendustega

Laadimine

Kiiretempoline üleminek elektrisõidukitele toob vedajaile uued keerulised väljakutsed. Teie erivajadusega sobiva laadimisvõimaluse leidmine võib tunduda keeruline ettevõtmine, kuid see ei pea nii olema. 

Akupõhine elektriveok

Meie jätkuv areng tähendab, et pakume nüüd rohkem šassii variante ja rattavalemeid, rohkem kabiinide valikuid, aga ka mitut e-masina valikut – optimeeritud kaalu ja energiatõhususe või pöördemomendi ja võimsuse jaoks.