Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Tahhograafi vahetus

Üleminek SMART2 tahhograafile

VAATA

Jätkusuutlikkus Scanias

 

Kliendi kasumlikkuse suurendamine jätkusuutlike lahenduste abil ja vastutustundliku äritegevuse tagamine on täiendavad pikaajalised väljavaated jätkuvalt kasumlikuks ettevõtteks olemise jätkamiseks. Kuigi meie panus ühiskonda on jätkusuutlike transpordilahenduste pakkumine, ei tähenda see, et meie vastutus sellega lõppeks.

Scania on globaalne ettevõte, mis töötab viiel kontinendil ja mille kliendid asuvad rohkem kui 100 riigis. Iga päev mõjutavad meie tegevused ja tooted nii otseselt kui ka kaudselt miljoneid inimesi. Scania jaoks tähendab vastutustundlikuks ettevõtteks olemine nende mõjude mõistmist ja haldamist meie väärtusahela igas etapis, alates materjalide hankimisest kuni toodete eluea lõpp-etappi.

 

Scania ettevõtte jätkusuutlikkuse fookusalad järgmisel kümnendil on määratletud meie sotsiaalse ja keskkonnamõjuga ning dialoogis sidusrühmadega.

 

Osana Scania äristrateegiast oleme seadnud kolm prioriteetset valdkonda, kuhu peame jõudma, et tulevikus jätkusuutlikult tegutseda: süsinikuemissiooni vähendamine, ringäri ja inimeste jätkusuutlikkus.

 

Kliendi kasumlikkuse suurendamine jätkusuutlike lahenduste abil ja vastutustundliku äritegevuse tagamine on täiendavad pikaajalised väljavaated jätkuvalt kasumlikuks ettevõtteks olemise jätkamiseks. 

Jätkusuutlik transport

Säästev transport tähendab inimeste ja kaupade liikumist, aidates samal ajal kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, ohustamata inimeste tervist ja ohutust või ohustamata keskkonda.

 

Transpordisüsteemi jätkusuutlikuks muutmiseks pole ühte lahendust. Pigem on vaja terviklikku lähenemist, võttes arvesse konkreetseid transpordiülesandeid ning transpordi- ja logistikainfrastruktuuri küpsust maailma erinevates osades.

Vastutustundlik ettevõtlus

Scania lähenemine jätkusuutlikkusele on meie põhiväärtustesse ja meie tööviisi kindlalt juurdunud. Püüame tagada, et meie tegevus oleks kõigis aspektides jätkusuutlik ja et järgiksime kõrgeimaid sotsiaalseid, eetilisi ja keskkonnastandardeid.

 

Kõrgete standardite järgimine oma tegevuses ja väärtusahelas tugevdab meie võimet muuta transpordivaldkonda, luues kogemusi, teadmisi ja võimeid, mille saab tõlgendada toote- ja teenusearenduseks, ning annab meile turul vajaliku usaldusväärsuse.