Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

Nutikam, ohutum ja parem veoauto juhtimise kogemus

VAATA

Scania rikkumistest teatamise süsteem

Ausus, vastavus seadustele ja määrustele ning Scania tegevusjuhendis, Scania tarnijate toimimisjuhendis ning Scania sõltumatu edasimüüja toimimisjuhendis sätestatud põhimõtted on meie ettevõtte kultuuri peamised prioriteedid.

Nende väärtuste täitmiseks ja rikkumistest tulenevate võimalike riskide vältimiseks või minimeerimiseks on väga oluline, et töötajate või välispartnerite võimalikud regulatiivsed rikkumised tuvastatakse varakult, peatatakse ning vajadusel rakendatakse distsiplinaarmeetmeid.

 

Rääkimiskultuuri soodustamiseks ja võimalike rikkumiste tuvastamiseks on TRATON GROUPis ülemaailmne sõltumatu, erapooletu ja konfidentsiaalne rikkumistest teatamise süsteem, mida haldavad koostöös Scania juurdlusbüroo ja TRATONi uurimisbüroo. Rikkumisest teavitajale on Scania juurdlusbüroo esimene kontaktpunkt, kuid TRATON Groupi kaubamärkide keskse kontaktpunktina on võimalik pöörduda ka TRATONi uurimisbüroosse.

 

Scania rikkumistest teatamise süsteemi ja sisejuurdluste läbiviimise protseduure reguleerib Scania grupipoliitika 20. Meie rikkumistest teatamise süsteem põhineb sellistel aluspõhimõtetel nagu rikkumisest teatajate ja uurimist toetavate isikute kaitse; me austame rikkumistest teataja õigust konfidentsiaalsusele ning toetame süütuse presumptsiooni ja uurimise õiglust asjaomaste isikute suhtes. Rikkumistest teatamise süsteemi kaudu saadud teave vaadatakse üle õiglaselt, viivitamatult ja tundlikul viisil ning seda käsitletakse kõrgeima konfidentsiaalsuse tasemega.

 

Anonüümsete rikkumistest teatajate tuvastamiseks midagi ette ei võeta. Meil on nulltolerants rikkumistest teatajate vastu suunatud kättemaksu suhtes. Siiski käsitletakse kõiki pahauskseid aruandeid tõsiste eeskirjade rikkumistena.

 

Uurimist toetavad Scania sihtotstarbelised funktsioonid juhtimise, riskide ja vastavuse, turvalisuse, auditi, juriidilises ning inimeste ja kultuuri valdkonnas. Uurimine algatatakse alles pärast asjaolude hoolikat väljaselgitamist ja õigusnormide rikkumise põhjendatud kahtlust. Scania osakonnad, mis on seotud rikkumistest teatamise ja sisejuurdlustega, teevad tihedat koostööd kolleegidega TRATONi uurimisbüroost, eriti seoses võimalike tõsiste eeskirjade rikkumistega.

 

 

Meie rikkumistest teatamise kanalid

Meie rikkumistest teatamise süsteem pakub töötajate või välispartnerite toime pandud võimalikest rikkumistest teatamiseks järgmisi kanaleid, et võimaldada meie ettevõttel kiiret uurimist ja reageerimist. See aga ei piira seadusega kaitstud õigusi asjaomaste asutustega ühendust võtta.

 

Sisemised ja välised rikkumistest teatajad saavad igal ajal ja kõigis keeltes teatada võimalikest regulatiivsetest rikkumistest või inimõiguste või keskkonnakohustustega seotud riskidest otse ja konfidentsiaalselt kolleegidele Scania ettevõtte uurimisbüroost või TRATONi uurimisbüroost:

 

Scania CV AB

Scania ettevõtte juurdlusbüroo keskus

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Rootsi

E-post: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Juurdlusbüroo

Dachauer Strasse 641

80995 München, Saksamaa

E-post: investigation-office@traton.com

 

 

Vastavad meeskonnad suhtlevad teiega isiklikult, telefoni või e-posti teel.

 

 

 

Rikkumistest teatajatel on alati võimalus pöörduda oma muredega järgmiste sisemiste funktsioonide poole:

  • Otsene juht
  • Inimeste ja kultuuri/inimressursside funktsioon (kohalik või keskne)
  • Grupi siseaudit
  • Ettevõtte turvalisus
  • Grupi vastavus
  • Kohalik või piirkondlik kontaktisik enamike meie EL-is asuvate juriidiliste isikute jaoks. 

 

Vastuvõttev funktsioon edastab seejärel teabe spetsiaalsetele rikkumistest teatamise funktsioonidele, nagu on sätestatud meie sisemistes protseduurides.

 

 

 

Rikkumistest teatajad kogu maailmas saavad kasutada TRATON Speak up! tööriista, mis on ööpäevaringselt saadaval mitmes keeles, et anda vihjeid võimalike valgekraeliste rikkumiste kohta, nagu korruptsioon või monopolivastane seadus, andmekaitseküsimused, samuti inimõiguste ja keskkonnakohustustega seotud riskid ja rikkumised või muud sisemised ja seadusega ette nähtud määrused.

 

Rikkumistest teatajad võivad registreeruda saidil Speak up! oma nimega või jääda anonüümseks. Kõiki vihjeid käsitletakse konfidentsiaalsena. Isegi kui teatamiskanalis nende eelistatud keelt ei pakuta, võivad rikkumistest teatajad kasutada oma teate esitamiseks mis tahes keelt. Meie rikkumistest teatamise portaali haldab kolmas osapool, kes majutab portaali välistes sertifitseeritud serverites (asuvad Saksamaal), võimaldades rikkumisest teatajatel saata meile vihjeid anonüümsel ja mittejälgitaval alusel.

 

Speak up! on juurdepääsetav igast Interneti-toega arvutist. Klõpsake siia.

 

 

 

Õigusnormide rikkumistest saab teatada ka Volkswagen AG ööpäevaringse rikkumistest teatajate vihjetelefoni kaudu. Vihjetelefon on saadaval ööpäevaringselt ja võtab vastu vihjeid kõigilt Volkswageni grupi kaubamärkidelt – soovi korral ka anonüümselt. Kõik vihjed meie ettevõtte kohta, mis on saadud vihjeliini kaudu, edastatakse otse TRATONi uurimisbüroole.


Rikkumistest teatajate vihjeliinile jõuate järgmiselt:

 

+ 800 444 46300  rahvusvaheline tasuta number. Olenevalt riigist, kust helistate, on võimalik, et rahvusvaheline tasuta vihjeliin ei ole saadaval, kuna mõned telefonivõrgu pakkujad seda teenust ei toeta. Kui jah, siis kasutage pakutavat tasulist numbrit või oma riigipõhist numbrit. 

 

+ 49 5361 946300  tasuline number, kui teie kohalik telefoniteenuse pakkuja ei toeta tasuta teenust. 

 

 

 

Riik

 

Tasuta number

 

Kohalik telefoninumber

 

Brasiilia 0800-5912743 021-23911381
Mehhiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakkia 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Lõuna-Aafrika 0800-994983 021-1003533
Malaisia 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Saksamaa 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG on volitanud kaks välist juristi (ombudsmani), kes saavad abistada või tagada vihjete edastamise TRATONi uurimisbüroole – taotluse alusel ka anonüümselt.

 

Siit leiate teavet Volkswagen AG ombudsmanide kohta.

 

 


Soovitame rikkumistest teavitada ülalkirjeldatud sisemiste teavituskanalite kaudu. EL-i rikkumistest teatamise direktiivi silmas pidades on EL-i liikmesriigid aga määratlenud (või peagi määratlevad) määratud asutused, kes võtavad vastu ka rikkumiste teateid väliste teavituskanalitena. Kontrollige järgmisi riike, millest teatate, järgmiselt lingilt.  

 

 

Kuidas me Teie teavitust töötleme?

Meie ettevõttes saavad töötajad, kliendid ja muud kolmandad osapooled edastada vihjeid võimalike regulatiivsete rikkumiste kohta erinevate kanalite kaudu, igal ajal ja mis tahes keeles. Seejärel saab vihjed Scania uurimisbüroo või TRATONi uurimisbüroo, mis tagavad, et uurimine on põhjalik, asjakohane ning viiakse läbi konfidentsiaalselt ja õigeaegselt.

 

Kvalifitseeritud ja kogenud kolleegid Scania juurdlusbüroost või TRATONi uurimisbüroost vaatavad põhjalikult läbi iga rikkumisest teavituse ja järgivad süstemaatiliselt protsessi vastavalt kehtivale grupi poliitikale. Esiteks saavad rikkumisest teatajad Scania Investigation Corporate Investigation Office'ilt või TRATONi uurimisbüroolt kinnituse teavituse kättesaamise kohta. Seejärel hinnatakse Teie teadet võimalike juriidiliste riskide suhtes. See hõlmab teatatud asja puudutavate küsimuste selgitamist ja kättesaadavate faktide kogumist, eriti rikkumistest teatajatelt. Kui see esialgne hindamine annab alust kahtlustada tõsist rikkumist, alustabs Scania spetsiaalne uurimisüksus juurdlust. Seejärel hindab TRATONi uurimisbüroo juurdluse tulemusi juriidiliselt ja soovitab vastavaid meetmeid. Kui vihje viitab vähem tõsisele eeskirjade rikkumisele, võidakse juhtum üle anda Scanias olevale sobivale kogule, et see ise uuriks ja hindaks, samas on võimalik Scania uurimisbüroolt selleks juhiseid saada. Rikkumistest teatajad või kaasatud töötajad võivad alati võtta ühendust Scania uurimisbürooga või TRATONi uurimisbürooga menetluse oleku ja tulemuste kohta. Tulemusi jagatakse nii palju, kui see on juriidiliselt võimalik, võttes arvesse teadmisvajaduse põhimõtet. Menetlusaeg erineb aga olenevalt protseduuri teemast.

 

Scania tarnijate toimimisjuhendi ja Scania sõltumatu turustaja toimimisjuhendi võimalikest rikkumistest tarnijate või muude kolmandate isikute poolt, sealhulgas inimõiguste ja keskkonnaalaste kohustustega seotud riskidest ja rikkumistest, võib samuti teatada Scania uurimisbüroole või TRATONi uurimisbüroole. Scania uurimisbüroo või TRATONi uurimisbüroo teavitab vastutavaid osakondi, kes teatatud juhtumit vastavalt menetlevad. See hõlmab eelkõige vajalike meetmete kasutuselevõttu rikkumiste ja/või riskide minimeerimiseks või lõpetamiseks.

 

 

Lisateavete TRATON GROUPi kaebuste menetlemise protseduurireeglite kohta leiate siit. Lisaks sellele on Scania avaldanud Inimõiguste poliitika, mis kirjeldab organisatsiooni ja tarnijate ootusi inimõiguste kaitsmisel ja austamisel.

 

 

Andmekaitse rikkumistest teatajatele

Scania kogub ja töötleb Teie esitatud isikuandmeid, et hinnata ja töödelda Teie poolt antud vihjet. Lisateavet andmekaitse ja õiguste kohta, millele Teil on õigus, leiate siit.

Kas Teil on meie toodete või teenuste osas muresid või tagasisidet?

Kui Teil on küsimusi või päringuid meie toodete või Teie sõiduki kohta, tagasisidet või kaebusi meie või meie äripartnerite (nt autoesindused või töökojad) pakutavate teenuste kohta, võtke ühendust meie klienditeeninduskeskustega.

Kas Teil on lisaküsimusi?

Kui Teil on rikkumistest teatamise süsteemiga seotud küsimusi või parendusettepanekuid, võite igal ajal ühendust võtta Scania uurimisbürooga. Saate meiega ühendust võtta aadressil whistleblower@scania.com.