Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Tahhograafi vahetus

Üleminek SMART2 tahhograafile

VAATA

Akude taaskasutamine ja ringlussevõtt annab neile uue elu

Eesmärgiga liikuda transporditööstuse laiemate jätkusuutlikkuse eesmärkideni suunab TRATON Group, sealhulgas selle oluline liige Scania, oma jõupingutusi ringmajandava mudeli poole, et vähendada oma süsiniku jalajälge. Strateegia keskendub vanemate veoautode ja busside akude eluea pikendamisele. Selleks võetakse akusid uuesti ringlusesse ja taaskasutatakse väärtuslikke tooraineid. 

Keskkonnavastutus ja ELi uued akusid käsitlevad õigusaktid

Ringmajanduse kontseptsioonist on saanud säästva majandamise keskne komponent. See lähenemine keskendub ressursside säilitamisele, kasutades tooraineid ja tooteid nii kaua kui võimalik enne nende esimese eluea lõpus ringlusesse võtmist. See toob endaga kaasa mitmeid ökoloogilisi ja majanduslikke eeliseid. Tänapäeva kõrgepingeakud sisaldavad arvukalt taaskasutatavaid ja väärtuslikke tooraineid, nagu näiteks koobalt, nikkel, liitium, vask ja alumiinium.

 

Oluline on märkida, et ka poliitilised jõud nõuavad jätkusuutlike meetmete kasutamist. ELi akumääruse muudatus, mis jõustus 17. augustil 2023 Euroopa rohelise kokkuleppe raames, seab eesmärgiks anda elektrisõidukitele veelgi suurem ökoloogiline eelis sisepõlemismootoritega sõidukite ees. Eesmärgiga edendada ringmajandust, otsitakse terviklikku ülevaadet akude keskkonnamõjust kogu nende elutsükli jooksul. Näiteks alates 2027. aastast peavad akude ja raskeveokite tootjad ringlusse võtma 90% nende kasutatavast niklist ja koobaltist, 2031. aastaks tõuseb protsent 95-ni. Liitiumi ringlussevõtu eesmärk on aastaks 2027 50% ja aastaks 2031 80%.

Elektriveoki või elektribussi aku eluea hindamine

Akude kogu elutsükkel hõlmab aku esimest ja teist eluiga ning ringlusessevõtu protsessi. Esimest eluiga iseloomustab aku tavapärane kasutamine sõidukis. Olenevalt aku seisukorrast ja esmase kasutamise järel säilinud mahust, on võimalik akut remontida ja uuesti kasutada mõnes teises sõidukis ning seejärel saab seda kasutada veel ka teisel otstarbel, näiteks energiasalvestina. Pärast neid etappe liiguvad kõrgepingeakud ringlussevõtu faasi.

 

Terviklik lähenemine ringmajandusele peab algama aku esimeses elueas, kui see on kasutusel peamiselt tarbesõidukites, nagu veoautod, bussid või kaubikud. Selles etapis peavad ettevõtted tagama, et nad sõidavad, laadivad ja kasutavad oma sõidukit akusõbralikul viisil. Nii saab aku kasutusiga oluliselt pikendada. Kui akupakett muutub defektseks või selle üksikud moodulid lakkavad töötamast, saab seda pärast remonti või taastamist mõnes teises sõidukis uuesti kasutada. Pärast oma teenistuse lõppu sõidukis, saab akule anda uue elu näiteks energiasalvestussüsteemis. Pärast teist elu suunatakse aku ringlussevõtu faasi, et tooraineid saaks kasutada uute akude tootmiseks.

 

Nii saavutab TRATON koostöös Volkswagen grupiga konkurentsieelise, sest loodusvarade säästlik ja tõhus kasutamine on kontserni üldise jätkusuutlikkuse strateegia alustala. „Iga aku, mida ei toodeta üksnes bussi või veoki varuosaks, säästab ressursse ja vähendab süsinikdioksiidi heitkoguseid,“ ütleb Scania akude ringlussevõtu äriarendusjuht Christer Killgren.

Aku testimine, parandamine ja taaskasutus

Enne taaskasutamist peavad kvalifitseeritud tehnikud ja insenerid akusid põhjalikult kontrollima, et määrata nende tervislik seisund. Hindamise käigus selgub, kas aku vastab sõiduki nõuetele või mitte.

 

Kahjustatud või vanemate akude hindamine on vajalik enne taaskasutusprotsessi algust, et teha kindlaks, kas neid saab parandada või asendada. Arvatakse, et kuni 85% TRATONi valduses olevatest akudest saab pärast remonti otsekohe uuesti kasutusele võtta või anda neile teine elu. Kui akud jõuavad ringlussevõtu staadiumisse, püütakse ringlusesse võtta toorelemendid, nagu nikkel, koobalt või liitium.

 

Töötades kuue ringlussevõtupartneriga Euroopas, viib TRATON grupp koos teiste kaubamärkidega läbi mehaanilise ringlussevõtu protsessi, millega kaasneb hüdrometallurgiline töötlemine.

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et pole kahtlustki, et TRATON grupp toetab aktiivselt ringmajandust, seda keskkonnateadlikul ja majanduslikult läbimõeldud viisil. TRATON ja selle kaubamärgid teevad tihedalt koostööd, et kõikehõlmava protsessi kaudu eesmärgid saavutada.Vanu ja defektseid akusid võimalusel taaskasutatakse ning vastutatakse iga aku eest, mida kasutatakse sõidukites pärast oma esimest eluiga. See on võimalik tänu mitmetele investeeringutele, mille eesmärk on edendada BEV-akudele keskenduvat ringmajandust.