Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

VAATA

AMETLIK TEADAANNE

 

Kui teil on meie juriidilise sisu kohta küsimusi, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtmast.

 

Tingimused: selle veebisaidi ning kui pole teisiti märgitud, siis ka kogu sisu, omanik on Scania CV AB (publ), edaspidi „Scania”.

Selle saidi avamise ja kasutamisega nõustute allpool esitatud tingimustega. Arvestage, et Scania võib tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Seepärast soovitab Scania neid regulaarselt üle vaadata.

 

Need nõuded ja tingimused vaadati viimati üle 01.10.2021.

Kui ükskõik milline neist tingimustest leitakse olevat seadusevastane, ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud tingimuste kehtivust ja mõju.

 

Kasuta

Selle lehekülje sisu võib kasutada litsentsi Creative Commons 3.0 alusel. See tähendab, et võite vaadata, kopeerida, trükkida ja levitada kõiki Scania siin avaldatud dokumente mittekaubanduslikul eesmärgil, eeldusel, et sellega seoses viidatakse alati Scaniale ning järgitakse sisus olevaid autoriõigusi ja omandit käsitlevaid märkusi.

Selle lehekülje sisu ei tohi muuta, edastada, litsentsida, üle kanda või müüa Scania eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

Kaubamärgid ja autoriõigus

Kõik kaubamärgid, logod, tekstid, pildid ja tarkvara sellel saidil on Scania või selle tütarettevõtete omand, kui pole vastupidist märgitud, ja on kaitstud intellektuaalse omandi kaitse seadustega.

Sellest tulenevalt on kaubamärkide, logode, tekstide, piltide ja tarkvara igasugune loata kasutus keelatud.

Sellel saidil oleva materjali volitamata kasutamine või levitamine võib olla kehtivate seaduste järgi karistatav tsiviil- või kriminaalkorras. Scania rakendab oma intellektuaalse omandi õigusi maksimaalsel määral.

 

Teabepoliitika

Teave selles serveris on esitatud „nagu on“, ilma mingisuguse garantiita, sellele ei kehti ükski väljendatud ega vihjatud kauplemise, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, rikkumise vältimise ega muu garantii.

Scania ei garanteeri sellel leheküljel sisalduva teabe täpsust ja täielikkust.

Scania ei kohustu sellel leheküljel antud teavet või materjale uuendama. Teabes võib igal ajal ette teatamata muudatusi teha ning need kaasatakse selle lehekülje uutes väljaannetes.

Scania ei vastuta mingil juhul otseste või kaudsete, rahaliselt hüvitatavate, juhuslike, spetsiaalsete, kaudsete või muude kahjude eest, mis tulenevad või on ükskõik mil viisil seotud lehekülje või selle sisu kasutamise või oskamatu kasutamisega, põhinegu see siis lepingul, õigusrikkumisel, rangel vastutusel või muul, isegi kui sellise kahju võimalikkusest on teatatud.

 

Teised saidid

See sait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte saitidele. Siiski on selline linkimine ainult külastajate mugavuse huvides ja Scania ei võta vastutust nende saitide sisu, teabe õigsuse või privaatsuse austamise osas.

 

Privaatsuspoliitika

Scania austab üksikisikute privaatsust ning ei kogu ega halda isikuandmeid, kui neid pole edastanud asjassepuutuv isik vabatahtlikult. Palun teatage, kui te ei soovi, et teie isiklikke andmeid kogutaks.

Scania järgib riiklikke andmekaitseseadusi, mis kontrollivad andmete kogumist ja kasutamist. Teie nimi, e-posti aadress ja postiaadress võidakse anda kolmandatele osapooltele, vastuseks nende päringutele. Muidu kasutatakse andmeid ainult müügi ja tootearenduse edendamiseks.

Andmeid ei müüda või jagata kolmandatele osapooltele kui seda pole ülal mainitud.

 

Kontaktandmed

Kui teil on tingimuste või eriti privaatsuspoliitika kohta küsimusi, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtmast: (klõpsake siin).