Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

ECOLUTION

MÕTLEMINE PAAGIST KAUGEMALE

Kütusesäästu revolutsioon

Scania Ecolution on meie kõige täiuslikum ja võimsam lahendus teie kütuse kokkuhoiuks. Meie täielik arusaamine teie tööst võimaldab meil optimeerida teie sõidukit, koolitada juhte ja võtta kasutusele laiendatud hooldusprogramme. Tulemuseks on väiksem kütusekulu ja vähem CO₂-heitmeid.

ANALÜÜS

Teie praeguse sõiduki tööandmed ütlevad meile, kuidas teie kütusekulu ja heitmeid vähendada.

LAHENDUS

Teeme teie tehniliste näitajate, sõitmise ja hooldamise optimeerimiseks teile parima lahenduse.

TULEMUS

Scania Ecolution pakub keskmiselt 10% kütusesäästu ja vähendab ka CO₂-heitmeid.

PAREM ÄRI LAIEMAS PERSPEKTIIVIS

ANALÜÜS

Scania Ecolution kasvab välja teie töö spetsiifikast. Iga otsus on kohandatud teie vajadustele sobivaks. Nende vajaduste mõistmiseks analüüsime teie töös paljusid asju.

TEIE TRANSPORT

Teie töövaldkonna spetsiifiliste vajaduste arvestamine on enesestmõistetav.

TEIE KOOREM

Teie veose kaal on üks olulistest näitajatest sobivaima veosüsteemi valikul.

TEIE TEED

Arvestatakse nii marsruutide topograafiat, kiirust kui ka liiklusolusid.

TEIE JUHID

Analüüsime viisi, kuidas teie juhid sõidukit kasutavad, et aidata neil kütusesäästlikkust suurendada kui ka kulumist vähendada.

LAHENDUS

Meie analüüsi tulemused aitavad kujundada meie ühise eesmärgi. Töötame kütusekulu eesmärgi suunas, tehes samme järgmistes valdkondades.

SÕIDUK
SÕITMINE
HOOLDUS
PARTNERLUS
JÕUÜLEKANNE
ÕHUSUUNAJAD
ALTERNATIIVKÜTUSED
KÄIGUKAST

Optimaalne veok

Sõiduki tehnilised näitajad valitakse nii, et kütusekulu oleks väiksem, mõjutamata samas efektiivsust. Protsess hõlmab nt mootori, käigukasti, õhusuunajate ja tugisüsteemide valikut ning võimalikku alternatiivkütuste, nt biogaasi, etanooli või biodiislikütuse kasutamist.

Jõuülekanne

Optimeeritud jõuülekanne tähendab, et mootor koos käigukasti ja tagateljega sobitatakse tõhusaimaks tööks nii kütusetõhususe kui ka eeldatava töökoormuse osas.

OPTIMAALNE SPETSIFIKATSIOON

Sõiduki tehnilised näitajad valitakse nii, et kütusekulu oleks väiksem, mõjutamata samas efektiivsust. Protsess hõlmab nt mootori, käigukasti, õhusuunajate ja tugisüsteemide valikut ning võimalikku alternatiivkütuste, nt biogaasi, etanooli või biodiislikütuse kasutamist.

Õhusuunajad

Õhusuunajad parandavad märgatavalt sõiduki aerodünaamikat ja vähendavad õhutakistust. Nii katuse kui ka külgede jaoks on saadaval eri mõõtudes õhusuunajaid ja suunaja valik oleneb konkreetsest transporditööst.

OPTIMAALNE SPETSIFIKATSIOON

Sõiduki tehnilised näitajad valitakse nii, et kütusekulu oleks väiksem, mõjutamata samas efektiivsust. Protsess hõlmab nt mootori, käigukasti, õhusuunajate ja tugisüsteemide valikut ning võimalikku alternatiivkütuste, nt biogaasi, etanooli või biodiislikütuse kasutamist.

ALTERNATIIVKÜTUSED

Üks viis CO2 emissioone veelgi vähendada on alternatiivkütuste kasutamine. Näiteks biodiislikütus, gaas, RME ja etanool on hästi toimivad alternatiivid ja Scania töötab pühendunult nende kasutuse suurendamise kallal, olenevalt kliendi vajadustest.

OPTIMAALNE SPETSIFIKATSIOON

Sõiduki tehnilised näitajad valitakse nii, et kütusekulu oleks väiksem, mõjutamata samas efektiivsust. Protsess hõlmab nt mootori, käigukasti, õhusuunajate ja tugisüsteemide valikut ning võimalikku alternatiivkütuste, nt biogaasi, etanooli või biodiislikütuse kasutamist.

KÄIGUKAST

Õige käigukasti ja käikude suhtarvu valik optimeerib mootori pöörded teie transporditöö spetsiifika järgi. Scania Opticruise valib automaatselt kõige tõhusama käigu.

KOOLITUS ALGAB
VANAD SÕIDUHARJUMUSED
TAGASISIDE – KOHE JA KORD KUUS
TUGISÜSTEEMID

OPTIMEERITUD JUHTIMINE

Väljaõpe on pikaajaline investeering. Kuid juhikoolituse puhul on tulemused kohesed, edendades teie juhte ja äri moel, millest te ei pruugi olla teadlikud või mida te võimalikuks ei pea. Pidevat arengut näevad nii uued kui ka kogenud juhid.

KOOLITUS ALGAB

Peaaegu kohe pärast Scania juhikoolituse algust hakkab juht sõitma säästlikult, vähendades kütusekulu kuni 10%.

OPTIMEERITUD JUHTIMINE

Väljaõpe on pikaajaline investeering. Kuid juhikoolituse puhul on tulemused kohesed, edendades teie juhte ja äri moel, millest te ei pruugi olla teadlikud või mida te võimalikuks ei pea. Pidevat arengut näevad nii uued kui ka kogenud juhid.

VANAD SÕIDUHARJUMUSED

Pärast esmast juhikoolitust võib kergesti tagasi libiseda vanade sõiduharjumuste juurde, isegi kui alguses oli koolitusest palju kasu.

OPTIMEERITUD JUHTIMINE

Väljaõpe on pikaajaline investeering. Kuid juhikoolituse puhul on tulemused kohesed, edendades teie juhte ja äri moel, millest te ei pruugi olla teadlikud või mida te võimalikuks ei pea. Pidevat arengut näevad nii uued kui ka kogenud juhid.

TAGASISIDE – KOHE JA KORD KUUS

Juht saab oma tegevuse kohta vahetut tagasisidet. Üks kuu pärast esmast koolitust helistab juhile õpetaja, kes annab tagasisidet sõiduki telemaatikaplokist saadud teabe põhjal. Pidev igakuine tagasiside tagab pideva arengu ja vähendab kütusekulu.

OPTIMEERITUD JUHTIMINE

Väljaõpe on pikaajaline investeering. Kuid juhikoolituse puhul on tulemused kohesed, edendades teie juhte ja äri moel, millest te ei pruugi olla teadlikud või mida te võimalikuks ei pea. Pidevat arengut näevad nii uued kui ka kogenud juhid.

TUGISÜSTEEMID

Süsteemid, nagu Scania aktiivne prognoos ja Scania juhi tugisüsteem aitavad juhil sõidukit juhtida kõige kütusesäästlikumal viisil.

ÕHUSUUNAJATE REGULEERIMINE
REHVIDE SEISUND
TELGEDE REGULEERIMINE

OPTIMEERITUD HOOLDAMINE

Tagame sõiduki parima seisukorra spetsiaalselt koostatud lepinguga. Tavahoolduse kavale lisatakse kontrollimispunktid, mis hõlmavad rehvirõhu ja rehvide seisundi kontrollimist, sildade reguleerimist, õhusuunajate reguleerimist jms.

ÕHUSUUNAJATE REGULEERIMINE

Tuuletunneli ja kütusekulu katsed näitavad kõik, et sõiduki kütusekulu mõjutab oluliselt katuse õhusuunaja kõrgus kere suhtes. Õhusuunaja nurka optimeeritakse töökojas.

OPTIMEERITUD HOOLDAMINE

Tagame sõiduki parima seisukorra spetsiaalselt koostatud lepinguga. Tavahoolduse kavale lisatakse kontrollimispunktid, mis hõlmavad rehvirõhu ja rehvide seisundi kontrollimist, sildade reguleerimist, õhusuunajate reguleerimist jms.

REHVIDE SEISUND

Tühjavõitu või liiga täis pumbatud rehvid võivad osutuda kulukaks ja isegi ohtlikuks. Õige rehvirõhk tagab madala veeretakistuse ja väikseima kütusekulu ning ühtlasi rehvide pika kasutusea.

OPTIMEERITUD HOOLDAMINE

Tagame sõiduki parima seisukorra spetsiaalselt koostatud lepinguga. Tavahoolduse kavale lisatakse kontrollimispunktid, mis hõlmavad rehvirõhu ja rehvide seisundi kontrollimist, sildade reguleerimist, õhusuunajate reguleerimist jms.

TELGEDE REGULEERIMINE

Reguleerimata sillad suurendavad kütusekulu. Sildade ja rataste joonduse mõõtmine ning vajaduse korral reguleerimine vähendab kulumist ja pikas perspektiivis kulusid, kuna rehvide kasutusiga pikeneb. Üks kraad kõrvalekallet tähendab tavaliselt vähemalt 1% suuremat kütusekulu.

EESMÄRGI PÜSTITAMINE
IGAKUINE ARUANNE
TULEMUSTE LÄBIVAATAMISE KOOSOLEK

PIDEV JÄTKUTEGEVUS

Määratud eesmärgi saavutamisel on väga oluline mõlema poole ühine tihe meeskonnatöö. Scania võtab juhirolli kogu töös, mis nõuab teie panust, hoides teid kursis igakuiste edusammude aruannetega. Sellele järgnevad kohtumised igas kvartalis, et arutada mooduseid üldise jõudluse täiustamiseks.

EESMÄRGI PÜSTITAMINE

Teie praeguse tegutsemise põhjal saame lähte-kütusekulu. Seejärel saame analüüsi põhjal soovitatava kütusekulu eesmärgi, mis lepitakse ühiselt kokku. Kõige alus on koostöö ja Scania võtab järgnevas jõudluse täiustamise töös juhirolli.

PIDEV JÄTKUTEGEVUS

Määratud eesmärgi saavutamisel on väga oluline mõlema poole ühine tihe meeskonnatöö. Scania võtab juhirolli kogu töös, mis nõuab teie panust, hoides teid kursis igakuiste edusammude aruannetega. Sellele järgnevad kohtumised igas kvartalis, et arutada mooduseid üldise jõudluse täiustamiseks.

IGAKUINE ARUANNE

Kord kuus saate edusammude aruande, milles kasutatakse teie lähte-kütusekulu ja määratud kütusekulu eesmärki.

PIDEV JÄTKUTEGEVUS

Määratud eesmärgi saavutamisel on väga oluline mõlema poole ühine tihe meeskonnatöö. Scania võtab juhirolli kogu töös, mis nõuab teie panust, hoides teid kursis igakuiste edusammude aruannetega. Sellele järgnevad kohtumised igas kvartalis, et arutada mooduseid üldise jõudluse täiustamiseks.

TULEMUSTE LÄBIVAATAMISE KOOSOLEK

Iga kolme kuu tagant me kohtume ja vaatame läbi üldise jõudluse, arutades võimalikke täiustusi ja pannes paika tegevusi pidevaks arenguks.

TULEMUS

Scania Ecolution toob kasu nii teie ärile rahaliselt kui ka keskkonnale. Täiustused kajastavad kokkuhoidu kohe ja pikemas perspektiivis.

KÜTUSE SÄÄSTMINE

Scania Ecolution toimib. Praeguste Ecolutioni sõidukite kütusesääst on tavasõidukiga võrreldes üle 10%. Salvestate kohe ja kogu Ecolutioni programmi kestel.

HEITGAASIDE VÄHENDAMINE

Scania Ecolution vähendab oluliselt teie kulusid, samas kui kärbite samavõrra ka heitkoguseid. See on suur samm oma ökoloogilise jalajälje vähendamise suunas.

TEE EDUNI

„Ecolution on tõhus viis raha säästa ja teenida. Juhtide hulgas on parim kütusesäästu tulemus lausa 16%.”

Jesper Bundgaard Madsen

Vendelbo Spedition A/S tegevjuht, Taani