Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

JUHIKOOLITUS

TEEKOND SUUREPÄRASTE SÕIDUVÕTETENI

Scania personaalne koolitus aitab juurutada sõiduharjumusi, mis säästavad sõidukit, juhi tervist, kütust ning keskkonda.

Hea väljaõppega autojuhid on veondusega seotud ettevõttes kulla hinnaga. Scania Eesti pakutavad juhikoolitused tagavad, et teie ettevõtte sõidukite roolis on parimad juhid.

Juhikoolitus uue sõiduki üle andmisel

Uue Scania sõiduki üleandmisel kliendile  saab juht  koolituse, mis koosneb kahest osast: teoreetiline osa, mis hõlmab sõiduki juhtimisseadmete tutvustamist, erinevate tugiteenuste kasutamist, sõidumeeriku kasutamist, säästlikku ning ohutut sõitu ja palju muud. Teooriale järgneb praktika – sõidutreening, sõiduolukordade lahendamine ning vastused juhi küsimustele.

Täpsema info leiate kõikide juhikoolituste pdf-brošüürist.

Autojuhi säästva sõidu nõustamine autojuhi tööpäeva käigus

Kõige lihtsam ning otsesem juhikoolituse mõõdetav kasu on kütusekulu vähenemine. Praktilise koolituse raames vaadatakse juhi tööpäeva käigus praktikas läbi tegurid, mis mõjutavad otseselt ja kaudselt kütusekulu: ökonoomne sõidustiil ja veoki säästlik kasutamine, veoki käitumine teel erinevates situatsioonides ja õiged juhtimisvõtted, kuidas tagada väiksem kütu­sekulu ning veoki pikem eluiga, veoki keskkonnasäästlik kasutamine jpm. Koolituse lõpus saab juht personaalse tagasiside koos nõuannetega ning loomulikult ka vastused kõikidele koolituse teemal tekkinud küsimustele.

Säästliku sõiduviisi koolitus

Ühepäevase säästliku sõiduviisi koolituse raames kus analüüsime auto juhtimisega kaasnevaid harjumusi ja pakume tehasepoolseid soovitusi. Koolitus hõlmab nii praktilist sõidutreeningut kui ka teooria osa. Sõit toimub juhi igapäevasele töökeskkonnale vastavalt kas linnaliikluses või maanteel.

Täiendkoolitused koostöös Positiivne OÜga

Scania Eesti AS ja Positiivne OÜ pakuvad kutselise transpordi alaseid koolitusi:

  • Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ameti- ja täiendkoolitus.
  • Autojuhtide sõidu- ja puhkeaja koolitus.
  • Sõidumeerikute kasutamise koolitus.
  • Säästliku sõidu koolitus.
  • Klienditeeninduskoolitus.

Koolitused toimuvad tellijale sobivas paigas. Kõik koolitajad on pikaajalise kogemusega oma ala professionaalid.

SUUREPÄRANE VIIS SÕITMISEKS

Juhid on Scanias kesksel kohal ja pingutame pidevalt positiivsete töötingimuste nimel. Scania juhikoolitusel õpetatavad tehnikad aitavad vähendada stressi ja suurendada mugavust, et juht oleks terve ja rõõmus.

SCANIA LÄHENEMINE

Scania personaalne koolitus on vastavalt ettevõtte vajadustele isikupärastatud ja kordumatu. Scania juhikoolitaja kasutab sõidukist alla laetud andmeid juhi sõidustiili kohta (nt vaba veeremise kasutamine, käigu valik, kiirendamine ja pidurdamine jpm) ning esitab põhjaliku analüüsi, mis aitab suurendada ohutust ja mugavust ning vähendada kütusekulu ja emissioone.

NAUTIGE SÕITU

Scania juhikoolitusel on juht kesksel kohal ning see aitab ettevõtte omanikul säästa kütust ja suurendada kestlikkust. Personaalne juhendamine aitab juurutada suurepäraseid sõiduharjumusi ja muuta sõidu eriti mugavaks.

SUUREPÄRASTE SÕIDUVÕTETE RAKENDAMINE

„Suurim väljakutse on õpitud uute sõiduvõtete pikaks ajaks säilitamine. Siin tuleb appi Scania juhikoolitus.”

Erling Petersen

Scania juhikoolituse haldur, Taani