Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

Ehitusprotsess

Sujuv voog

Kohandatud igale etapile

Suured ehitus- ja taristuprojektid on keerulised ettevõtmised, kus sujuvad ja hästitoimivad logistikaahelad on suurema tulususe võtmeks.

Scania on teinud valdkonna kohta põhjalikke analüüse, et tõsta esile väljakutsed, millega transpordiettevõtted ja alltöövõtjad ehitusprojekti erinevates etappides silmitsi seisavad.

Scania omakorda saab pakkuda oma klientidele kohandatud lahendusi. Scania suhtumine on selline, et kõik selles valdkonnas tegutsevad ettevõtted mängivad olulist rolli sujuva ehitusprotsessi tagamisel.

Byggbild_for_korr_20170509

1. KAEVAMINE JA LÕHKAMINE

Kõigepealt tuleb plats ehitusprojekti jaoks ette valmistada. Kallurid eemaldavad väljakaevatud materjali ja toovad kohale uued seadmed. Masinate kohale ja minema transportimiseks kasutatakse sageli madelhaagisega vedukeid. Leiate ka selliseid masinaid nagu kallurid, ekskavaatorid, rataslaadurid, kivipurustid ja generaatorikomplektid, millest kõikidele saab paigaldada Scania mootori, mis on ehitatud moodulsüsteemi abil, kasutades piiratud arvu usaldusväärseid komponente. See annab osadele ja teenustele kiire ning kindla juurdepääsu. Suuremates projektides on sageli nõutav toetava taristu ja ajutiste teede rajamine.

2. KRUUSAKARJÄÄR

Karjäärides ja kruusakarjäärides toodetakse materjali, mida saab kasutada ehituspaigas. Need on muu hulgas liiv, kruus, purustatud kivi, räbu ja ümbertöödeldud purustatud betoon. Siin on tähtis osa kallurveokitel, aga ka liigendkalluritel, rataslaaduritel, generaatorikomplektidel ja kivipurustitel, millest kõikidele saab paigaldada Scania mootori.

3. BETOONITEHAS

Betoonitehas varustab ehituspaika ehitusprotsessis kasutatava materjaliga. See kasutab sisenditeks liiva, vett, materjali lähedalasuvast kruusakarjäärist, lendtuhka, potast ja tsementi või bituumenit. Siin saavad kallurveokid ja betoonisegurid tõestada oma vajalikkust väärtusahelas, transportides materjale nii betoonitehasesse kui ka ehitusplatsidele.

4. PRÜGILA

Suured taristuprojektid tekitavad sageli palju jääkmaterjali, nagu kivid, liiv ja purustatud betoon. See materjal töödeldakse tihtipeale ümber ja suunatakse teiste ehitusprojektide voogu, näiteks kruusakarjääri (vt punkti 2). Prügilas on vaja mitmesuguseid sõidukeid. Kallurveokid tarnivad materjali ehituspaigalt ära ja Scania mootoritega varustatud buldoosereid saab kasutada maastiku taastamiseks.

5. VUNDAMENT JA EHITUS

Siin hakkavad asjad kuju võtma. Kallurveokid toovad kohale vajaliku materjali, raskeveo veokid transpordivad ehitusplatsile rasked masinad ja ehitusmaterjali, külglaadurid ja konkslaadurid koguvad platsilt ehitusmaterjalide jääke, Scania mootoritega varustatud liikurkraanad teisaldavad ehitusdetaile, betoonisegurid viivad betooni ehitusplatsile, kus see pumbatakse betoonipumpade abil vajalikku kohta, ning Scania mootoritega kompressorid ja generaatorikomplektid annavad elektrit. Sellises intensiivses keskkonnas saab kasumlik olla ainult selline ehitusettevõte, kes suudab tagada logistikaahelas sujuva töövoo.

6. ÜHENDATUD TÖÖKOJAGA

Veokite liikumisel logistikavoos edastatakse sõidukiandmed operaatorile, kasutades Scania sõidukipargi halduse teenust. Seda kasutatakse sõidukite jälgimiseks, et kavandada ja optimeerida nende hooldust, juhi jälgimiseks, et täita seatud eesmärke, ning muudeks sõiduki ja juhiga seotud teenusteks. Hooldust ja varuosade tarnet korraldatakse Scania tugeva hooldusvõrgu kaudu, mis hõlmab ligikaudu 1700 hoolduspunkti kogu maailmas, teel olles teenuse Scania Hädaabi kaudu või tööplatsil Scania välitöökoja kaudu. Peale selle saab Scania töökojateenuseid kohandada pealisehitiste ja haagiste hooldamiseks ning remondiks.