Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

Meie põhiväärtused

Kuus põhiväärtust viivad Scania tulevikku

Scania edu põhineb suuresti meie põhiväärtustel ja töömeetoditel, eriti pühendumi­sel pidevale parendamisele ning meie juhtimissüsteemidele. Koos moodustavad need väärtused Scania viisi ning Scania ettevõttekultuuri vundamendi. See annab Scaniale tugeva juhtpositsiooni maailmas, kus vajatakse aina enam turvalist, säästlikku ja tõhusat transpordisüsteemi.

KLIENt ennekõike

Oleme edukad ainult siis, kui meie kliendid on edukad. Klientide äritegevuse mõistmine võimaldab meil pakkuda personaalseid lahendusi, mille abil saavad nad kuuluda säästlikus transpordisüsteemis võitjate leeri. Kliendi äritegevus ja tõhusus on meie väärtusahelas kesksel kohal alates uurimis- ja arendustööst, läbi hankimise ja tootmise kuni sõidukite, mootorite või teenuste müügi, tarnimise ning rahastamiseni välja.

Austa indiviidi

Kohtleme teisi nii, nagu soovime, et meid koheldaks. Me kuulame ja mõistame. Üksikisik, alates meie veo­kite juhtidest kuni kõikide töötajateni ning ühiskond tervikuna, on kõigi meie tege­vuste keskmes. Me püüame raken­dada igaühe teadmisi, kogemusi ja soove oma tegevuste pideval paren­damisel.

Kadude kõrvaldamine 

Pidev parendamine on terves meie ettevõttes tähelepanu keskmes. Sellega tagame ohutu ja kvaliteetse tule­muse igas valdkonnas. Kõrvalekalded eesmärkidest ja normidest aitavad meil tuvastada ja vältida kadusid. Püüame kõikides ettevõttesisestes ja -välistes tegevustes optimeerida oma töövooge ning ressursse, ühtlasi vähendame oma ökoloogilist jalajälge. 

Meelekindlus

Oleme täielikult pühendunud ja moti­veeritud jõudma järgmisest tasemest veelgi kaugemale. Tunneme uhkust selle üle, et astume väljakutsetele vastu uuenduslike lahendustega ning õpime alati oma kogemustest. Detailide mõistmine ja samas tervikpildist arusaamine loob väärtust nii meile endile kui ka meie klientidele.

MEESKONNAVAIM

Oma valdkonnas liidripositsiooni saavutamiseks ühendame jõud ja teeme ühise eesmärgi nimel avatult piiriülest koostööd. Suhtume eri­nevustesse ja mitmekesisusse kui võimalusse ning innustame üksteist ennast arendama. Ühine arusaam ühtsest suunast annab kollektiivse jõu ja grupikuuluvustunde.

Ausus

Tunneme endal ühiskondlikku vastutust ja püüame alati teha õigeid asju õigesti. Tegutseme vastavalt oma kultuurile, põhiväärtustele ja põhimõtetele. Järgime kõiki õigus-ja vastavusnorme. Usaldus on aluseks kliendisuhetele, äripartnerlusele ja ühiskonnale tervikuna ning seetõttu on see meie üks olulisemaid varasid. Täidame alati oma lubadused ja vastutame oma tegude eest.