Viige mind Scania Eesti .
Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.
Eesti

valige oma müügipiirkond

Select production unit visit our global site

müügipiirkond
Production units

Ülevaade Scaniast

PILGUHEIT SCANIASSE

Scania on ülemaailmne ettevõte, mis pakub müüki ja teenindust rohkem kui 100 riigis. Pakume ka paljudel turgudel finantsteenuseid, omades tootmisüksusi Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aasias.

45,000 töötajat

18 400 müügi- ja hooldustöötajaga kogu maailmas on Scania meie klientide tegemistesse strateegiliselt paigutatud 100-s riigis üle maailma. Meie peakontor Södertäljes.

UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖ

Meie eesmärk on uurimis- ja arendusvaldkonnas töötava 3500 inimesega arendada kõrgkvaliteedilisi tooteid ja lahendusi kindla kliendi nõudluse puhul lühikese täitmisajaga ideest teostuseni.

ÜLEMAAILMSED TEENUSED

Scania ostutegevust juhitakse ühtselt Södertäljest ja kontorid asuvad Ladina-Ameerikas, Indias, Venemaal ja Hiinas. Varuosade tarnimise rajatised paiknevad Opglabbeekis, Belgias, Singapuris ja Brasiilias Vinhedos.

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

Scania edu põhineb suuresti meie põhiväärtustel ja töömeetoditel, eriti pühendumi­sel pidevale parendamisele ning meie juhtimissüsteemidele. Koos moodustavad need väärtused Scania viisi ning Scania ettevõttekultuuri vundamendi. See annab Scaniale tugeva juhtpositsiooni maailmas, kus vajatakse aina enam turvalist, säästlikku ja tõhusat transpordisüsteemi.

Klient ennekõike Oleme edukad ainult siis, kui meie kliendid on edukad. Klientide äritegevuse mõistmine võimaldab meil pakkuda personaalseid lahendusi, mille abil saavad nad kuuluda säästlikus transpordisüsteemis võitjate leeri. Kliendi äritegevus ja tõhusus on meie väärtusahelas kesksel kohal alates uurimis- ja arendustööst, läbi hankimise ja tootmise kuni sõidukite, mootorite või teenuste müügi, tarnimise ning rahastamiseni välja.

Austa indiviidi Kohtleme teisi nii, nagu soovime, et meid koheldaks. Me kuulame ja mõistame. Üksikisik, alates meie veo­kite juhtidest kuni kõikide töötajateni ning ühiskond tervikuna, on kõigi meie tege­vuste keskmes. Me püüame raken­dada igaühe teadmisi, kogemusi ja soove oma tegevuste pideval paren­damisel.

Kadude kõrvaldamine Pidev parendamine on terves meie ettevõttes tähelepanu keskmes. Sellega tagame ohutu ja kvaliteetse tule­muse igas valdkonnas. Kõrvalekalded eesmärkidest ja normidest aitavad meil tuvastada ja vältida kadusid. Püüame kõikides ettevõttesisestes ja -välistes tegevustes optimeerida oma töövooge ning ressursse, ühtlasi vähendame oma ökoloogilist jalajälge.

Meelekindlus Oleme täielikult pühendunud ja moti­veeritud jõudma järgmisest tasemest veelgi kaugemale. Tunneme uhkust selle üle, et astume väljakutsetele vastu uuenduslike lahendustega ning õpime alati oma kogemustest. Detailide mõistmine ja samas tervikpildist arusaamine loob väärtust nii meile endile kui ka meie klientidele.

Meeskonnavaim Oma valdkonnas liidripositsiooni saavutamiseks ühendame jõud ja teeme ühise eesmärgi nimel avatult piiriülest koostööd. Suhtume eri­nevustesse ja mitmekesisusse kui võimalusse ning innustame üksteist ennast arendama. Ühine arusaam ühtsest suunast annab kollektiivse jõu ja grupikuuluvustunde.

Ausus Tunneme endal ühiskondlikku vastutust ja püüame alati teha õigeid asju õigesti. Tegutseme vastavalt oma kultuurile, põhiväärtustele ja põhimõtetele. Järgime kõiki õigus-ja vastavusnorme. Usaldus on aluseks kliendisuhetele, äripartnerlusele ja ühiskonnale tervikuna ning seetõttu on see meie üks olulisemaid varasid. Täidame alati oma lubadused ja vastutame oma tegude eest.

KOHANDATUD LAHENDUSED

Scania unikaalne modulaarne tootesüsteem, mis on välja töötatud mitme aastakümne jooksul, on üks meie kõige olulisem edu tegur. See on meie paindlikkuse lähenemises lahutamatu ja meie ärimudeli kesksel kohal.

Lisateave