Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SCANIA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZPĚTNÁ VAZBA / SERVIS

(„Poučení“)

 

 

Scania Czech Republic s.r.o., Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, Česká Republika („SCANIA“ nebo „my“), tímto poskytuje subjektu údajů („Vy“) informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s hodnocením služeb poskytovaných servisem SCANIA („Zpětná vazba“).

 

POPIS ZPRACOVÁNÍ

Vaše základní osobní údaje (jméno, příjmení, telefon) jsou získávány při příjmu vozidla do servisu pro účely efektivní komunikace při řešení zakázky, tyto údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám umožníte využít Vaše Osobní údaje pro Zpětnou vazbu – můžete odmítnout prostřednictvím příslušného zaškrtávacího pole umístěného na Zakázkovém listě –, bude Vám po předání opraveného vozidla zaslána SMS s výzvou k hodnocení našich služeb. V případě negativního hodnocení Vás můžeme také telefonicky kontaktovat pro zjištění podrobností.

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zajištění Zpětné vazby jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, obsah hodnocení („Osobní údaje“).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Účelem zpracování Osobních údajů je zlepšení úrovně našich služeb a zajištění péče o zákazníka.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro výše uvedené účely je udělován na dobu 5 let (doba uchování Zakázkového listu). Údaje získané v rámci jednotlivých hodnocení jsou zpracovány po dobu maximálně 12 měsíců.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům. Pro zajištění Zpětné vazby využíváme zpracovatele, společnost Kantar TNS, která provozuje systém pro odesílání SMS a evidenci odpovědí. Můžeme využít i další zpracovatele, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu. Vaše Osobní údaje mohou být pro organizační a provozní účely sdíleny v rámci skupiny podniků SCANIA. V zákonem stanovených případech jsme povinni některé Osobní údaje předat například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů můžete uplatnit právo: (i) na přístup k Osobním údajům; (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných Osobních údajů; (iii) na výmaz Osobních údajů; (iv) na omezení zpracování Osobních údajů; (v) na přenositelnost údajů; (vi) vznést námitku proti zpracování; (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Podrobnosti o tom, jak zpracováváme osobní údaje jsou zde. V případě dotazů souvisejících se zpracováním Osobních údajů kontaktuje odpovědnou osobu, která je dostupná prostřednictvím e-mailu: cer.dpo.cz@scania.com