Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Údaje které zpracováváme

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li zákazníkem?

Jestliže zastupujete svůj podnik, existuje na naší straně potřeba zpracovávat vaše osobní údaje k účelům, které jsou obsaženy v níže uvedeném výčtu. Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou, veškeré údaje o vašem podniku, které zpracováváme, se stávají vašimi osobními údaji.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Abychom mohli vytvářet databázi potenciálních zákazníků, např. za použití údajů pocházejících od třetích stran

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

Abychom mohli poskytovat plnění vyplývající z uzavřené smlouvy

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom mohli poskytovat služby a podporu a sledovat plnění smluvních povinností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních, stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom vás mohli informovat o aktualizacích, výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být zajímavé

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze a provozní hodiny
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, operačním systému, typu zařízení, názvu a verzi aplikace, názvu a verzi prohlížeče a vaše odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů

Oprávněný zájem

 

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

 

 

Abychom mohli analyzovat kvalitu našich výrobků a služeb i naší organizace za účelem jejího dalšího zvyšování a za účelem dalšího vývoje výrobků a služeb 

 

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů 

Oprávněný zájem 

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy a protokoly z našich IT systémů

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace  

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Údaje o geografické poloze
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy a protokoly z našich IT systémů

Oprávněný zájem/rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tžní prostředí v jednotlivých zemích

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li řidičem?

 

Jste řidičem vozidla Scania nebo osobou obsluhující stroj vybavený komponentou značky Scania

Shromažďujeme různé druhy údajů o provozu vozidla, motoru, přívěsu, nástaveb i dalších produktů, jakými jsou například spotřeba paliva, způsob jízdy, geografická poloha, chybové kódy atd. Všechny tyto údaje se stávají osobními údaji, můžeme-li zjistit totožnost osoby, která řídí vozidlo nebo obsluhuje stroj.

Tyto údaje pak zpracováváme např. proto, abychom

 

·        poskytovali služby vyžádané zákazníkem – další informace o zpracování údajů lze nalézt v popisech příslušných služeb

·        na přání poskytovali zábavní služby ve vozidle

·        prováděli dálkovou diagnostiku společně s plánováním oprav a údržby

·        poskytovali podporu

·        plnili smluvní povinnosti

·        prováděli výzkum a analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

·        plnili zákonné povinnosti a oprávněné požadavky úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

·        vás informovali o relevantních aktualizacích

 

Údaje, které shromažďujeme, jsou buď poskytovány vaším zaměstnavatelem, získávány z vozidla, motoru, přívěsu, nástavby či jiných produktů nebo vytvářeny v našich IT systémech, které využíváte.

 

Účastníte se soutěže řidičů pořádané společností Scania

Rozhodnete-li se stát se účastníkem soutěže řidičů pořádané společností Scania, budeme potřebovat shromáždit některé z vašich osobních údajů, například vaše jméno a vaše kontaktní informace, abychom mohli zpracovat vaši registraci, která je pro účast v soutěži nezbytná. Tyto údaje jsou poskytovány přímo vámi samotnými.

 

Během cesty jste se dostali do nouzové situace a voláte silniční asistenční službu společnosti Scania

Pokud se během cesty dostanete do nouzové situace a rozhodnete se nás kontaktovat za účelem vyžádání silniční asistenční služby, potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom zjistili vaši totožnost, seznámili se s konkrétní nouzovou situací, poskytli vám pomoc a zpětně vás kontaktovali, což je nezbytné pro umožnění průběžné vzájemné výměny informací týkající se pomoci poskytované v souvislosti s vaším případem.

 

Abychom mohli plnit své smluvní povinnosti, jako například:

 • poskytování služeb vyžádaných zákazníkem / vaším zaměstnavatelem
 • poskytování zábavních služeb ve vozidle na přání
 • provádění dálkové diagnostiky společně s plánováním oprav a údržby
 • poskytovali podporu
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy a protokoly z našich IT systémů

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět následné sledování plnění smluvních povinností ze strany zákazníka

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem    

Abychom mohli zpracovat informace potřebné pro vaši účast v námi pořádaných soutěžích řidičů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Váš věk
 • Vaše upřednostňované jazykové nastavení
 • Název společnosti vašeho zaměstnavatele
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Souhlas

Abychom mohli poskytovat silniční asistenční služby

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Registrační číslo (vozidla)
 • Popis nouzové situace, včetně popisu jakýchkoli tělesných zranění a potřeby poskytnutí lékařského ošetření
 • Geografická poloha
 • Údaje o vozidle, které jsou potřebné pro dálkovou diagnostiku
 • Záznamy hlasových hovorů nebo videohovorů

Oprávněný zájem

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy a protokoly z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Případy zahrnující poskytnutí asistenční služby v nouzových situacích
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů
 • Umístění
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy a protokoly z našich IT systémů

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem 

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Údaje o geografické poloze

Oprávněný zájem /rozsah zěchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jendotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, 

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky zákazníkovi / vašemu zaměstnavateli

 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání?

 

Podáte-li žádost o zaměstnání u společnosti Scania, požádáme vás, abyste nám poskytli některé ze svých osobních údajů, které budou potřebné pro zpracování vaší žádosti, například kontaktní informace a doporučující informace, mezi které patří vaše předchozí zaměstnání, vzdělání nebo získaná osvědčení.

Během vašeho zaměstnání u společnosti Scania zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli:

 • spravovat váš zaměstnanecký poměr,
 • plnit své zákonné povinnosti jako zaměstnavatel,
 • jednat ve svém oprávněném zájmu, např.:

o    řídit, plánovat a hodnotit práci

o    chránit zaměstnance a majetek podniku

o    kontaktovat a informovat zaměstnance

o    počínat si transparentně vůči majitelům podniku i široké veřejnosti

 

Poté, co ukončíte zaměstnanecký poměr v našem podniku, budeme zpracovávat omezená množství údajů, které jsou potřebné k plnění našich zákonných povinností, například údajů, ze kterých vyplývá doba trvání vašeho zaměstnání.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Personální administrativa

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)

Smluvní povinnost

Plnění zákonných povinností (např. informování správních orgánů, oznamování nezákonného jednání, dokumentování zbavení obvinění, jednání ve shodě s kolektivními smlouvami, placení pojištění atd.) a jednání ve shodě s oprávněnými požadavky úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů 

 

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)
 • Členství v odborové organizaci (k plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy je podle potřeby prováděno shromažďování osobních údajů)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem         

Plánování a následné sledování plnění plánů 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Hodnocení pracovní výkonnosti
 • Plány rozvoje

Oprávněný zájem

Umožnění přístupu k našim IT systémům a zdokonalování těchto systémů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Nastavení systémů, která jsou upřednostňována uživateli
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Bezpečnost v případě vzniku nouzové situace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Nejbližší příbuzní
 • Státní občanství
 • Datum narození

Hájení oprávněných zájmů nebo ochrana vašich životně důležitých zájmů

Zajištění ochrany našich zaměstnanců a majetku našeho podniku

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamer
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících se zabezpečením
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících s úmyslným porušováním povinností

Oprávněný zájem

Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako zaměstnance společnosti Scania nebo umožnění plnění vašich pracovních povinností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Registrace licencí
 • Osobní údaje obsažené ve smlouvách
 • Obrazové, filmové a zvukové záznamy

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Státní občanství
 • ·Datum narození
 • Registrace licencí
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Hodnocení pracovní výkonnosti
 • Plány rozvoje

Oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace  

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem

Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Smluvní povinnosti  

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JSTE-LI NAŠÍM OBCHODNÍM PARTNEREM / DODAVATELEM?

 

Pracujete-li jako zástupce dodavatele, který společnosti Scania poskytuje výrobky a služby, zpracováváme v omezených množstvích vaše osobní údaje, např. vaše kontaktní a identifikační informace. Toto zpracování údajů slouží k vyhodnocování vašich nabídek, ke správě smluv a k tomu, aby vám byl umožněn přístup k relevantním IT systémům.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom mohli vyhodnocovat nabídky, které obdržíme od vás nebo od vašeho zaměstnavatele, nebo posuzovat nové obchodní partnery, včetně kontrol souvisejících okolností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti a ceny
 • Informace o souvisejících okolnostech (jako například personální nebo profesionální podmínky a charakteristiky, finanční údaje, vazby na státní zaměstnance a – pokud je to podle zákona přípustné – případné 

Oprávněný zájem

Abychom mohli plnit povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa a telefonní číslo společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby

Smluvní povinnost nebo oprávněný zájem

Umožnění přístupu k našim IT systémům

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • ID uživatele
 • Jazyková nastavení v systémech
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako obchodního partnera / dodavatele společnosti Scania

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)

Oprávněný zájem

Abychom mohli komunikovat s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • ·Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb

Zákonné povinnosti nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícícmi tržní prostředí v jednotlivých zemích

Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Smluvní povinnosti  

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JSTE-LI NAŠÍM NÁVŠTĚVNÍKEM?

 

Navštěvujete-li naše provozní objekty a účastníte-li námi pořádaných akcí, provádíme zpracování vašich osobních údajů proto, abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy a zajistili její úspěšný a bezpečný průběh. Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní údaje a číslo řidičského průkazu, jakož i přání či požadavky týkající se stravy a informace o spolucestujících osobách. 

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy u společnosti Scania

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Přání nebo požadavky týkající se stravy
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz

Oprávněný zájem

Zajištění ochrany našich návštěvníků a majetku našeho podniku

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamer
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících se zabezpečením

Oprávněný zájem

 

 

 

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

Abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace, služby a aktualizace, včetně přímých webových přenosů a výročních zpráv

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Při vaší návštěvě našich webových stránek nám váš webový prohlížeč poskytuje některé informace, které nám pomáhají lépe porozumět způsobu, jakým naše webové stránky používáte, například informace o tom, zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, z které oblasti světa k našim stránkám přistupujete a který prohlížeč používáte. Tyto údaje nám pak usnadňují přizpůsobování našich webových stránek způsobu, jakým uživatelé tyto stránky procházejí. Používáme omezený počet souborů cookie, které nám pomáhají zjišťovat, jakým naše webové stránky používáte; více informací o tom, jak tyto soubory cookie používáme, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Vyhodnocování používání našich webových stránek a zdokonalování obsahu a funkcí těchto stránek

 • IP adresa
 • Nastavení prohlížeče
 • Typ zařízení použitého pro přístup ke stránkám

Oprávněný zájem              

Usnadnění procházení stránek

 • IP adresa
 • Údaje o geografické poloze
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro přesměrování

Oprávněný zájem

Jaké osobní údaje o vás jakožto veřejnosti zpracováváme?

Scania vyvíjí systémy, které pomáhají řidičům a také umožňují autonomní řízení vozidel bez řidiče. V rámci vývoje jsou naše vozidla vybavena senzory, jako jsou kamery, které mohou zachytit například váš obrázek nebo registrační značku, když projíždějí kolem. Údaje shromážděné těmito senzory nebudou použity ke sledování nebo identifikaci vás jako jednotlivce, ale budou zpracovány pouze pro níže uvedené účely.