Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Údaje které zpracováváme

To, které osobní údaje shromažďujeme, závisí na vašem vztahu se společností Scania. Prostřednictvím níže uvedených tabulek máte přístup k podrobným informacím o osobních údajích, které pro různé účely shromažďujeme.

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li zákazníkem?

Jestliže zastupujete svůj podnik, existuje na naší straně potřeba zpracovávat vaše osobní údaje k účelům, které jsou obsaženy v níže uvedeném výčtu. Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou, veškeré údaje o vašem podniku, které zpracováváme, se stávají vašimi osobními údaji.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Abychom mohli vytvářet databázi potenciálních zákazníků, např. za použití údajů pocházejících od třetích stran

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

Abychom mohli poskytovat plnění vyplývající z uzavřené smlouvy

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom mohli poskytovat služby a podporu a sledovat plnění smluvních povinností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních, stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom vás mohli informovat o aktualizacích, výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být zajímavé

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Profese
 • Působnost na trhu
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze a provozní hodiny
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, operačním systému, typu zařízení, názvu a verzi aplikace, názvu a verzi prohlížeče a vaše odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů

Oprávněný zájem

 

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

 

 

Abychom mohli analyzovat kvalitu našich výrobků a služeb i naší organizace za účelem jejího dalšího zvyšování a za účelem dalšího vývoje výrobků a služeb 

 

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Registrační čísla přidělená společností Scania
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů 

Oprávněný zájem 

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů 

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace  

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Údaje o geografické poloze
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů 
 • Pozice osoby, podpis

Oprávněný zájem/rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tžní prostředí v jednotlivých zemích

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li řidičem / osobou obsluhující stroj?

 

Jste řidičem vozidla Scania nebo osobou obsluhující stroj vybavený komponentou značky Scania

Shromažďujeme různé druhy údajů o provozu vozidla, motoru, přívěsu, nástaveb i dalších produktů, jakými jsou například spotřeba paliva, způsob jízdy, geografická poloha, chybové kódy atd. Všechny tyto údaje se stávají osobními údaji, můžeme-li zjistit totožnost osoby, která řídí vozidlo nebo obsluhuje stroj.

Tyto údaje pak zpracováváme např. proto, abychom

 

 • poskytovali služby vyžádané zákazníkem – další informace o zpracování údajů lze nalézt v popisech příslušných služeb
 • na přání poskytovali zábavní služby ve vozidle
 • prováděli dálkovou diagnostiku společně s plánováním oprav a údržby
 • poskytovali podporu
 • plnili smluvní povinnosti
 • prováděli výzkum a analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace
 • plnili zákonné povinnosti a oprávněné požadavky úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů
 • vás informovali o relevantních aktualizacích

 

Údaje, které shromažďujeme jsou buď poskytovány vaším zaměstnavatelem, získávány z vozidla, motoru, přívěsu, nástavby či jiných produktů nebo vytvářeny v našich IT systémech, které využíváte.

 

Účastníte se soutěže řidičů pořádané společností Scania

Rozhodnete-li se stát se účastníkem soutěže řidičů pořádané společností Scania, budeme potřebovat shromáždit některé z vašich osobních údajů, například vaše jméno a vaše kontaktní informace, abychom mohli zpracovat vaši registraci, která je pro účast v soutěži nezbytná. Tyto osobní údaje jsou poskytovány přímo vámi samotnými.

 

Během cesty jste se dostali do nouzové situace a voláte silniční asistenční službu společnosti Scania

Pokud se během cesty dostanete do nouzové situace a rozhodnete se nás kontaktovat za účelem vyžádání silniční asistenční služby, potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom zjistili vaši totožnost, seznámili se s konkrétní nouzovou situací, poskytli vám pomoc a zpětně vás kontaktovali, což je nezbytné pro umožnění průběžné vzájemné výměny informací týkající se pomoci poskytované v souvislosti s vaším případem.

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom mohli plnit své smluvní povinnosti, jako například:

 • poskytování služeb vyžádaných zákazníkem / vaším zaměstnavatelem
 • poskytování zábavních služeb ve vozidle na přání
 • provádění dálkové diagnostiky společně s plánováním oprav a údržby
 • poskytovali podporu
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět následné sledování plnění smluvních povinností ze strany zákazníka

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem    

Abychom mohli zpracovat informace potřebné pro vaši účast v námi pořádaných soutěžích řidičů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Váš věk
 • Vaše upřednostňované jazykové nastavení
 • Název společnosti vašeho zaměstnavatele
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Souhlas

Abychom mohli poskytovat silniční asistenční služby

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Registrační číslo (vozidla)
 • Popis nouzové situace, včetně popisu jakýchkoli tělesných zranění a potřeby poskytnutí lékařského ošetření
 • Geografická poloha
 • Údaje o vozidle, které jsou potřebné pro dálkovou diagnostiku
 • Záznamy hlasových hovorů nebo videohovorů

Oprávněný zájem

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Případy zahrnující poskytnutí asistenční služby v nouzových situacích
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů
 • Umístění
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem 

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Údaje o geografické poloze

Oprávněný zájem /rozsah zěchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jendotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, 

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky zákazníkovi / vašemu zaměstnavateli

 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

 

 

Ke sledování zabezpečení vozidel za účelem identifikovat a případně zasáhnout při útocích a narušení bezpečnosti.

 

 

 • Identifikátory vozidel a identifikátory elektronických řídicích jednotek
Zákonná povinnost

Abychom mohli monitorovat zabezpečení vozidel a byli schopni identifikovat útoky či narušení zabezpečení a přijímat odpovídající opatření.

 • Identifikátory vozidel a identifikátory elektronických řídicích jednotek

Zákonná povinnost

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání?

 

Jako zaměstnavatel bude společnost Scania zpracovávat osobní údaje jednotlivců, jejichž zájem chce získat, uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, poradců a bývalých zaměstnanců. 

 

Podáte-li žádost o zaměstnání u společnosti Scania, požádáme vás, abyste nám poskytli některé ze svých osobních údajů, které budou potřebné pro zpracování vaší žádosti, a – pokud budete přijati – pro přípravu vaší pracovní smlouvy. 

Během vašeho zaměstnání u společnosti Scania zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli:

 • spravovat váš zaměstnanecký poměr,
 • plnit své zákonné povinnosti jako zaměstnavatel,
 • jednat ve svém oprávněném zájmu, např.:
  • řídit, plánovat a hodnotit práci,
  • chránit zaměstnance a majetek podniku,
  • kontaktovat a informovat zaměstnance,
  • počínat si transparentně vůči majitelům podniku i široké veřejnosti.

 

Poté, co ukončíte zaměstnanecký poměr v naší společnosti, budeme zpracovávat omezená množství osobních údajů, které jsou potřebné k plnění našich zákonných povinností, například osobních údajů, ze kterých vyplývá doba trvání vašeho zaměstnání.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a po jakou dobu je uchováváme?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

 

Budování pověsti vyhledávaného zaměstnavatele (například kontaktování osob s odbornou způsobilostí a dovednostmi, které jsou pro společnost Scania lákavé, zasíláním informací o pořádaných akcích o příležitostech profesního rozvoje, organizováním soutěží, nabízením programů pracovních stáží a vytvářením profilů cílových skupin.)

 

Všechny osobní údaje jsou uchovávány do skončení akce. Osobní údaje potřebné pro kontaktování za účelem dalších pozvánek nebo průzkumů budou uchovávány po dobu maximálně 4 let.

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Dřívější vztah se společností Scania (jako například letní pracovní brigáda, pracovní stáž, předchozí zaměstnání)
 • Údaje o vzdělání (jako například druh vzdělání, název školy / univerzity)
 • Údaje o zaměstnání pro účely pracovní stáže (jako například datum zahájení / ukončení, velikost obuvi a oděvu, druh smlouvy, dělnické / administrativní pracovní zařazení, mzda, zaměstnanecké číslo, oddělení, přímý nadřízený)
 • Alergie
 • Údaje získané z odpovědí na otázky pokládané v rámci průzkumů (jako například stupeň vzdělání, pracovní zařazení, věk, pohlaví, zájmy, jméno, e-mailová adresa) 

Souhlas nebo

oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích 

 

Nábor zaměstnanců

 

Osobní údaje v souvislosti s náborem zaměstnanců jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních pracovněprávních předpisů. Osobní údaje potřebné pro vytvoření pracovní smlouvy jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru. 

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště)
 • Údaje o vzdělání (jako například druh vzdělání, název školy nebo univerzity, dosažený stupeň vzdělání)
 • Odborná způsobilost, praxe a dovednosti (jako například profese a profesní historie, posudky a doporučení, výsledky testu pracovní výkonnosti)
 • Kontrola souvisejících okolností (shromažďované údaje se týkají uchazeče o určité pracovní místo, který postoupil do závěrečného kola výběrového řízení)

Oprávněný zájem nebo

souhlas nebo

zákonné povinnosti  

Správa personálu a mezd

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních právních předpisů.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy atd.)
 • Pracovní volno a pracovní doba (jako například délka dovolené, přesčasová práce, délka pracovních směn, pracovní neschopnost, nabídka předem proplácené dovolené, právní nárok na dovolenou)

Smluvní povinnost nebo

zákonná povinnost

Správa pracovních cest

 

Osobní údaje jsou uchovávány do proplacení výdajů a po dobu nezbytnou ke splnění vnitrostátních právních předpisů.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo)
 • Osobní identifikační číslo
 • Informace o organizaci (jako například oddělení, nákladové středisko atd.)
 • Osobní identifikační číslo
 • Jazyk
 • Národnost
 • Alergie
 • Informace o pracovních cestách (jako například počáteční a cílové místo cesty)

Oprávněný zájem

Plnění zákonných povinností (např. oznamování nezákonného jednání správním orgánům, ...), počínání si ve shodě s kolektivní smlouvou (např. vyplácení sjednaných důchodů a pojištění) a poskytování odpovědí na dotazy ze strany institucí, jako například bank a pojišťovacích společností. 

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních právních předpisů.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (jako například datum zahájení a ukončení, zaměstnávající společnost)
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)
 • Pracovní doba a pracovní volno
 • Členství v odborové organizaci (k plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy je podle potřeby prováděno shromažďování osobních údajů)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamery 
 • Pozice osoby a podpis

Zákonná povinnost nebo

oprávněný zájem 

 

Pracovní prostředí (např. provádění zákonem stanovených lékařských prohlídek, dokumentování nehod a mimořádných událostí, dokumentování stavu pracovního prostředí) a rehabilitace

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních právních předpisů.

 

 • Kontaktní údaje a údaje o zaměstnání (jako například jméno, kontaktní informace, zaměstnanecké číslo)
 • Organizační údaje (jako například oddělení, jméno a kontaktní informace přímého nadřízeného)
 • Údaje o zdravotním stavu (jako například vystavení účinkům nebezpečných látek, současný zdravotní stav a prognóza zdravotního stavu)
 • Údaje o nehodách a mimořádných událostech (jako například místo a datum výskytu, popis a důsledky případu)
 • Údaje o rehabilitaci (jako například opatření k návratu do práce a hodnocení pracovní výkonnosti)

Zákonná povinnost

 

Plánování a následné sledování (např. plánování pracovních sil, určování kvalifikačních požadavků a předpokladů, plánování nástupnictví, následné sledování prováděné odbornými poradci)

 

Osobní údaje jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru a po dobu dalších maximálně 10 let. Osobní údaje, které je třeba uchovávat podle vnitrostátních právních předpisů, jsou uchovávány po takovou dobu, jakou tyto předpisy vyžadují.

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu)
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, doba zaměstnání, datum zahájení a ukončení)
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Hodnocení pracovní výkonnosti
 • Informace o vzdělání a odborné způsobilosti (jako například druh vzdělání, absolvovaná školení, odborná praxe, zvláštní dovednosti)
 • Údaje o pracovní výkonnosti a chování
 • Pracovní volno a pracovní doba (jako například dovolená, rodičovská dovolená, pracovní směny, přesčasová práce)
 • Osobní údaje uložené v systémech, které vyžadují aktualizaci, zdokonalení nebo výměnu

Oprávněný zájem nebo

zákonné povinnosti

 

Vzdělávání a osobní rozvoj (např. rozvíjení schopností a odborné způsobilosti, plánování osobního rozvoje, střídání talentovaných zaměstnanců na různých pracovištích, vzdělávací kurzy a školení)

 

Osobní údaje týkající se vzdělávání a školení jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru. Osobní údaje týkající se výkonnosti a rozvoje jsou uchovávány po dobu maximálně 3 let.

 

 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, historie zaměstnání u společnosti Scania)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Informace o vzdělání a odborné způsobilosti (jako například druh vzdělání, absolvovaná školení, zvláštní dovednosti)
 • Odborná praxe
 • Údaje o pracovní výkonnosti
 • Plány rozvoje

Oprávněný zájem nebo

zákonná povinnost

Vystěhování ze země

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení příslušné pracovní činnosti.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Údaje o zaměstnání (jako například počáteční a konečné datum určitého pracovního zařazení)
 • Organizační informace (jako například domovská a hostitelská organizace, jméno přímého nadřízeného, nákladové středisko)
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)
 • Oborná způsobilost a praxe
 • Údaje o rodinném stavu (jako například rodinní příslušníci a jejich státní občanství, data narození)

Smluvní povinnost

Umožnění přístupu k našim IT systémům a aktualizace, zdokonalování a/nebo výměna těchto systémů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, ID uživatele)
 • Nastavení systémů, která jsou upřednostňována uživateli

Oprávněný zájem

Bezpečnost v případě vzniku nouzové situace

 

Osobní údaje jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 •  Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo)
 • Organizační údaje (jako například jméno přímého nadřízeného, oddělení, pracoviště)
 • Jméno a kontaktní informace styčné osoby pro nouzové situace
 • Státní občanství
Hájení oprávněných zájmů nebo ochrana vašich životně důležitých zájmů

 

Zajištění ochrany našich zaměstnanců a majetku našeho podniku

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 2 let. Osobní údaje z bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně 30 dnů.

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamer
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících se zabezpečením
Oprávněný zájem

Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako zaměstnance společnosti Scania a umožnění plnění vašich pracovních povinností

 

Osobní údaje jsou uchovávány až do ukončení pracovního poměru.

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, ID uživatele)
 • Registrace licencí
 • Osobní údaje obsažené ve smlouvách
 • Obrazové, filmové a zvukové záznamy
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, ID uživatele)
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb
Oprávněný zájem
Abychom mohli analyzovat, zlepšovat a vyvíjet stávající a nové produkty a služby.
 • Kontaktní údaje (například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (například číslo zaměstnání, ID uživatele)
 • Státní občanství 
 • Datum narození 
 • Číslo občanského průkazu
 • Organizační údaje (místo výkonu práce, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Záznamy o přístupu z IT-systémů a vstupních systémů
 • IT přístupy z aplikací a síťových služeb
Oprávněný zájem
K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace  
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
Oprávněný zájem
Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy
 • Kontaktní informace přispívatelů (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
Smluvní povinnost  

Ukončení zaměstnání

 

Osobní údaje jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru nebo po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních pracovněprávních předpisů.

 • Doba zaměstnání
 • Věk
 • Odborná způsobilost
 • Oznámení o ukončení zaměstnání
 • Důvod ukončení (jako například oznámená porušení povinností, údaje o rehabilitaci, hodnocení pracovní výkonnosti, opatření podle zákoníku práce, akční plány, odborná způsobilost a dovednosti)
 • Nabídka přesídlení
 • Dohoda o ukončení pracovního poměru
 • Pracovní a platové zařazení
Zákonná povinnost

Které vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším obchodním partnerem / dodavatelem?

 

Pracujete-li jako zástupce dodavatele, který společnosti Scania poskytuje výrobky a služby, zpracováváme v omezených množstvích vaše osobní údaje, např. vaše kontaktní a identifikační informace. Toto zpracování údajů slouží k vyhodnocování vašich nabídek, ke správě smluv a k tomu, aby vám byl umožněn přístup k relevantním IT systémům.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom mohli vyhodnocovat nabídky, které obdržíme od vás nebo od vašeho zaměstnavatele, nebo posuzovat nové obchodní partnery, včetně kontrol souvisejících okolností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti a ceny
 • Informace o souvisejících okolnostech (jako například personální nebo profesionální podmínky a charakteristiky, finanční údaje, vazby na státní zaměstnance a – pokud je to podle zákona přípustné – případné 

Oprávněný zájem

Abychom mohli plnit povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa a telefonní číslo společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby

Smluvní povinnost nebo oprávněný zájem

Umožnění přístupu k našim IT systémům

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • ID uživatele
 • Jazyková nastavení v systémech
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako obchodního partnera / dodavatele společnosti Scania

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)

Oprávněný zájem

Abychom mohli komunikovat s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • ·Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb
 • Pozice osoby, podpis

Zákonné povinnosti nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícícmi tržní prostředí v jednotlivých zemích

Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Smluvní povinnosti  

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li návštěvníkem?

 

Navštěvujete-li naše provozní objekty a účastníte-li se námi pořádaných akcí, provádíme zpracování vašich osobních údajů proto, abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy a zajistili její úspěšný a bezpečný průběh. Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní údaje a číslo řidičského průkazu, jakož i přání či požadavky týkající se stravy a informace o spolucestujících osobách. 

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a po jakou dobu je uchováváme? 

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy u společnosti Scania

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení návštěvy

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Přání nebo požadavky týkající se stravy
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz

Oprávněný zájem

Zajištění ochrany našich návštěvníků a majetku našeho podniku

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamer
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících se zabezpečením

Oprávněný zájem

 

 

 

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

Abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace, služby a aktualizace, včetně přímých webových přenosů a výročních zpráv

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Při vaší návštěvě našich webových stránek nám váš webový prohlížeč poskytuje některé informace, které nám pomáhají lépe porozumět způsobu, jakým naše webové stránky používáte, například informace o tom, zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, z které oblasti světa k našim stránkám přistupujete a který prohlížeč používáte. Tyto údaje nám pak usnadňují přizpůsobování našich webových stránek způsobu, jakým uživatelé tyto stránky procházejí. Používáme omezený počet souborů cookie, které nám pomáhají zjišťovat, jakým naše webové stránky používáte; více informací o tom, jak tyto soubory cookie používáme, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Vyhodnocování používání našich webových stránek a zdokonalování obsahu a funkcí těchto stránek

 • IP adresa
 • Nastavení prohlížeče
 • Typ zařízení použitého pro přístup ke stránkám
 • Oblasti zájmu 

Oprávněný zájem              

Usnadnění procházení stránek

 • IP adresa
 • Údaje o geografické poloze
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro přesměrování

Oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat bezprostředně zaměřené informace a upozornění na kampaně

 • IP adresa
 • Údaje o geografické poloze
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro přesměrování
 • Země prohlížení

Oprávněný zájem nebo souhlas / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li běžným občanem?

 

Společnost Scania vyvíjí jednak asistenční systémy pro řidiče a jednak autonomní vozidla, tedy vozidla bez řidiče. Součástí tohoto vývoje je i to, že naše vozidla jsou vybavována senzory, například v podobě kamer, které mohou zaznamenávat například snímek vaší osoby nebo vaší registrační značky, projíždějí-li tato vozidla ve vaší blízkosti. Údaje, které jsou takovými senzory zaznamenávány, nebudou používány k zjišťování vaší osobní totožnosti, nýbrž budou zpracovávány pouze k níže uvedeným účelům.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom umožnili upozorňování řidiče, vyhýbání se nehodám a zvyšování bezpečnosti silničního provozu.  

 • Videozáznamy prostředí okolo silnic, po kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo cokoli v dostatečné blízkosti vozidel.
 • Údaje o geografické poloze
 • Registrační značka
Oprávněný zájem

Abychom umožnili vývoj a ověřování softwaru pro autonomní řízení.

 • Videozáznamy prostředí okolo silnic, po kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo cokoli v dostatečné blízkosti vozidla.
 • Údaje o geografické poloze
 • Registrační značka
Oprávněný zájem