Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Údaje které zpracováváme

To, které osobní údaje shromažďujeme, závisí na vašem vztahu se společností Scania. Prostřednictvím níže uvedených tabulek máte přístup k podrobným informacímNíže uvedené části poskytují podrobné informace o osobních údajích, které pro různé účely shromažďujeme.

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li zákazníkem?

Jestliže zastupujete svůj podnik, existuje na naší straně potřeba zpracovávat vaše osobní údaje k účelům, které jsou obsaženy v níže uvedeném výčtu. Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou, veškeré údaje o vašem podniku, které zpracováváme, se stávají vašimi osobními údaji.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Abychom mohli vytvářet databázi potenciálních zákazníků, např. za použití údajů pocházejících od třetích stran

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

Abychom mohli poskytovat plnění vyplývající z uzavřené smlouvy

 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom mohli poskytovat služby a podporu a sledovat plnění smluvních povinností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních, stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Smluvní povinnost

Abychom vás mohli informovat o aktualizacích, výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být zajímavé

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Profese
 • Působnost na trhu
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze a provozní hodiny
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, operačním systému, typu zařízení, názvu a verzi aplikace, názvu a verzi prohlížeče a vaše odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů

Oprávněný zájem

 

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

 

 

Abychom mohli analyzovat kvalitu našich výrobků a služeb i naší organizace za účelem jejího dalšího zvyšování a za účelem dalšího vývoje výrobků a služeb 

 

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Registrační čísla přidělená společností Scania
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů 

Oprávněný zájem 

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů 

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace  

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Údaje o geografické poloze
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů 
 • Pozice osoby, podpis

Oprávněný zájem/rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tžní prostředí v jednotlivých zemích

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li řidičem / osobou obsluhující stroj?

 

Jste řidičem vozidla Scania nebo osobou obsluhující stroj vybavený komponentou značky Scania

Shromažďujeme různé druhy údajů o provozu vozidla, motoru, přívěsu, nástaveb i dalších produktů, jakými jsou například spotřeba paliva, způsob jízdy, geografická poloha, chybové kódy atd. Všechny tyto údaje se stávají osobními údaji, můžeme-li zjistit totožnost osoby, která řídí vozidlo nebo obsluhuje stroj.

Tyto údaje pak zpracováváme např. proto, abychom

 

 • poskytovali služby vyžádané zákazníkem – další informace o zpracování údajů lze nalézt v popisech příslušných služeb
 • na přání poskytovali zábavní služby ve vozidle
 • prováděli dálkovou diagnostiku společně s plánováním oprav a údržby
 • poskytovali podporu
 • plnili smluvní povinnosti
 • prováděli výzkum a analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace
 • plnili zákonné povinnosti a oprávněné požadavky úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů
 • vás informovali o relevantních aktualizacích

 

Údaje, které shromažďujeme jsou buď poskytovány vaším zaměstnavatelem, získávány z vozidla, motoru, přívěsu, nástavby či jiných produktů nebo vytvářeny v našich IT systémech, které využíváte.

 

Účastníte se soutěže řidičů pořádané společností Scania

Rozhodnete-li se stát se účastníkem soutěže řidičů pořádané společností Scania, budeme potřebovat shromáždit některé z vašich osobních údajů, například vaše jméno a vaše kontaktní informace, abychom mohli zpracovat vaši registraci, která je pro účast v soutěži nezbytná. Tyto osobní údaje jsou poskytovány přímo vámi samotnými.

 

Během cesty jste se dostali do nouzové situace a voláte silniční asistenční službu společnosti Scania

Pokud se během cesty dostanete do nouzové situace a rozhodnete se nás kontaktovat za účelem vyžádání silniční asistenční služby, potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom zjistili vaši totožnost, seznámili se s konkrétní nouzovou situací, poskytli vám pomoc a zpětně vás kontaktovali, což je nezbytné pro umožnění průběžné vzájemné výměny informací týkající se pomoci poskytované v souvislosti s vaším případem.

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom mohli plnit své smluvní povinnosti, jako například:

 • poskytování služeb vyžádaných zákazníkem / vaším zaměstnavatelem
 • poskytování zábavních služeb ve vozidle na přání
 • provádění dálkové diagnostiky společně s plánováním oprav a údržby
 • poskytovali podporu
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět následné sledování plnění smluvních povinností ze strany zákazníka

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, jako například identifikační čísla vozidel, identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem    

Abychom mohli zpracovat informace potřebné pro vaši účast v námi pořádaných soutěžích řidičů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Váš věk
 • Vaše upřednostňované jazykové nastavení
 • Název společnosti vašeho zaměstnavatele
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Souhlas

Abychom mohli poskytovat silniční asistenční služby

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Registrační číslo (vozidla)
 • Popis nouzové situace, včetně popisu jakýchkoli tělesných zranění a potřeby poskytnutí lékařského ošetření
 • Geografická poloha
 • Údaje o vozidle, které jsou potřebné pro dálkovou diagnostiku
 • Záznamy hlasových hovorů nebo videohovorů

Oprávněný zájem

Abychom mohli přijímat nápravná opatření

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem / smluvní povinnost

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Případy zahrnující poskytnutí asistenční služby v nouzových situacích
 • Odpovědi na otázky pokládané v rámci průzkumů
 • Umístění
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Dodací adresa
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru, chybové kódy 
 • Systémové protokoly jako výstupy z našich IT systémů

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem 

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy
 • Údaje o geografické poloze

Oprávněný zájem /rozsah zěchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jendotlivých zemích

Abychom mohli sledovat funkčnost našich výrobků a služeb a vaši spokojenost s nimi, včetně sledování prostřednictvím vaší účasti v průzkumech

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Přednostně používané kontaktní údaje
 • Nákupy a transakce
 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy, údaje o IP adrese, 

Oprávněný zájem

Abychom mohli předkládat cenové nabídky zákazníkovi / vašemu zaměstnavateli

 • Chování při jízdě, jako například návyky spojené se způsobem řízení, údaje o geografické poloze, provozní hodiny a přednostně používaná nastavení
 • Identifikační údaje, například identifikační číslo vozidla, přívěsu, nástavby nebo motoru, jakož i identifikační údaje řidičů, číslo IP, adresa MAC, ID systému IT a jeho uživatelů
 • Výkonnostní údaje vozidla, přívěsu, nástavby, motoru a dalších produktů, například informace získávané z jednotlivých komponent vozidla, spotřeba paliva, používání brzd, řazení rychlostních stupňů, využití akumulátorů, údaje motoru a chybové kódy

Oprávněný zájem

 

 

Ke sledování zabezpečení vozidel za účelem identifikovat a případně zasáhnout při útocích a narušení bezpečnosti.

 

 

 • Identifikátory vozidel a identifikátory elektronických řídicích jednotek
Zákonná povinnost

Abychom mohli monitorovat zabezpečení vozidel a byli schopni identifikovat útoky či narušení zabezpečení a přijímat odpovídající opatření.

 • Identifikátory vozidel a identifikátory elektronických řídicích jednotek

Zákonná povinnost

Které osobní údaje o vás coby uchazeči a zájemci o zaměstnání společnost Scania zpracovává?

 

Podáte-li žádost o zaměstnání u společnosti Scania, požádáme vás, abyste nám poskytli některé ze svých osobních údajů, které budou potřebné pro zpracování vaší žádosti, a – pokud budete přijati – pro přípravu vaší pracovní smlouvy. 

 

Poznámka: Pokud je níže uvedeno „Osobní identifikační údaje“, znamená to, že je použit jeden nebo několik datových prvků identifikujících osobu. Mezi ně patří osobní identifikační číslo, jméno, digitální podpis nebo podpis na papíře, číslo řidičského průkazu, ID číslo zaměstnance a číslo průkazu zaměstnance, profesní a soukromé telefonní číslo, profesní a soukromá e-mailová adresa a ID uživatele. 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Uložení

Budování pověsti zaměstnavatele

Za účelem získání budoucích odborníků a zvýšení angažovanosti stávajících zaměstnanců se osobní údaje používají k řízení různých akcí, jako jsou události, případy, soutěže a návštěvy

 • Údaje o prohlížení webových stránek
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Souhlas

Maximálně 2 roky po události

Pro studentský program Scania Student Intro Program za účelem vyhledávání budoucích zaměstnanců, šíření pozitivního image společnosti Scania coby atraktivního zaměstnavatele a vytváření ambasadorů skupiny Scania

 • Číslo bankovního účtu
 • Velikost oblečení
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Vzdělání a dovednosti
 • Fotografie

Oprávněný zájem  

Do ukončení programu
Nábor zaměstnanců

Správa databáze uchazečů za účelem přiřazení uchazečů k pracovním pozicím ve skupině Scania, včetně vytvoření žádosti o pracovní místo, inzerce, výběru uchazečů z přihlášek i ze skupin vhodných uchazečů, hodnocení, pohovorů a nabídky 

 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Etnická příslušnost, pokud je podle zákona povinná
 • Věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Údaje o trestné činnosti / právní údaje
 • Finanční údaje
 • Zdravotní zprávy a zdravotní testy
 • Preferovaná země pro práci
 • Odborná praxe
 • Účet na sociálních sítích
 • Fotografie

Oprávněný zájem 

V souladu s místními zákony a předpisy právnické osoby Scania provádějící nábor

Provádění prověrek uchazečů o zaměstnání

 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe

Souhlas

14 dnů

 

Provádění testů u uchazečů o zaměstnání 

 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
Souhlas Maximálně 30 dnů od ukončení uživatelského účtu nebo 24 měsíců od poslední aktivity uživatele v systému

Použití pro budoucí nábor

 • Osobní identifikační údaje
 •  Adresa bydliště
 • Preferovaná země
 • Údaje o zaměstnání
 • Odborná praxe
 • Vzdělání a dovednosti
 • Účet na sociálních sítích
 • Fotografie

Souhlas

Maximálně 24 měsíců od poslední úpravy osobních údajů

 

Příprava a uzavírání pracovních smluv

 • Vzdělání a dovednost
 • Údaje o zaměstnán
 • Finanční údaje
 • Absence, dovolená a pracovní db
 • Osobní identifikační údaj
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
 • Oslovení, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Nouzový kontakt
Souhlas

Maximálně 10 let

Příprava zaškolení pro úspěšné kandidáty 

 • Finanční údaje
 • Oslovení, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Nouzový kontakt a závislé osoby
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Absence, dovolená a pracovní dob  
 • Fotografie
 • Údaje o využívání IT
Smluvní souhlas Maximálně 90 dnů od dokončení zaškolení

Příprava letních stáží ve společnosti Scania 

 • Velikost oblečení a obuvi
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaj
 • Profesní organizace
 • Adresa bydliště
 • Mzda
 • Fotografie

Oprávněný zájem

Až do ukončení smlouvy.

E-mailová adresa je uchovávána až do ukončení vzdělávání účastníků.

 

Využívání statistik týkajících se lidských zdrojů pro následné činnosti a jako podklad pro rozhodnutí týkající se lidských zdrojů

 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační úda
 • Údaje o zaměstnání
 • Údaje o rehabilitaci a pracovních úrazech, zraněních atd.
 • Věk, datum narození a pohlaví
 • Adresa bydliš
 • Profesní organizace
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Finanční údaje
 • Příchod a odchod z prostor společnosti Scania
 • Odborná praxe

Oprávněný zájem

 
       

Které vaše osobní údaje zpracováváme, jste-li naším obchodním partnerem / dodavatelem?

 

Pracujete-li jako zástupce dodavatele, který společnosti Scania poskytuje výrobky a služby, zpracováváme v omezených množstvích vaše osobní údaje, např. vaše kontaktní a identifikační informace. Toto zpracování údajů slouží k vyhodnocování vašich nabídek, ke správě smluv a k tomu, aby vám byl umožněn přístup k relevantním IT systémům.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom mohli vyhodnocovat nabídky, které obdržíme od vás nebo od vašeho zaměstnavatele, nebo posuzovat nové obchodní partnery, včetně kontrol souvisejících okolností

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti a číslo telefonu)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti a ceny
 • Informace o souvisejících okolnostech (jako například personální nebo profesionální podmínky a charakteristiky, finanční údaje, vazby na státní zaměstnance a – pokud je to podle zákona přípustné – případné 

Oprávněný zájem

Abychom mohli plnit povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa a telefonní číslo společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby

Smluvní povinnost nebo oprávněný zájem

Umožnění přístupu k našim IT systémům

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • ID uživatele
 • Jazyková nastavení v systémech
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako obchodního partnera / dodavatele společnosti Scania

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)

Oprávněný zájem

Abychom mohli komunikovat s vámi nebo vaším zaměstnavatelem

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)

Oprávněný zájem

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jste-li samostatně výdělečně činná osoba, zpracováváme také finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémů

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Finanční údaje, jako například hodnocení úvěruschopnosti, bankovní účty a platby, jakož i údaje související se smlouvou, jako například číslo smlouvy, číslo objednávky, faktury
 • Státní občanství
 • Datum narození
 • Registrace licencí
 • ·Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb
 • Pozice osoby, podpis

Zákonné povinnosti nebo oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícícmi tržní prostředí v jednotlivých zemích

Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)

Smluvní povinnosti  

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li návštěvníkem?

 

Navštěvujete-li naše provozní objekty a účastníte-li se námi pořádaných akcí, provádíme zpracování vašich osobních údajů proto, abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy a zajistili její úspěšný a bezpečný průběh. Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní údaje a číslo řidičského průkazu, jakož i přání či požadavky týkající se stravy a informace o spolucestujících osobách. 

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a po jakou dobu je uchováváme

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom umožnili splnění účelu vaší návštěvy u společnosti Scania

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení návštěvy

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Přání nebo požadavky týkající se stravy
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz

Oprávněný zájem

Zajištění ochrany našich návštěvníků a majetku našeho podniku

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb,
 • Sledování pomocí kamer
 • Zprávy o mimořádných událostech souvisejících se zabezpečením

Oprávněný zájem

 

 

 

Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících, jakož vyvíjením nových výrobků a služeb a rovněž s optimalizací provozu naší organizace

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Oprávněný zájem

K plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Informace o spolucestující osobě (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa, věk)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk
 • Podrobné informace o cestování a ubytování
 • Řidičský průkaz
 • Podrobné informace o hostiteli

Zákonná povinnost nebo oprávněný zájem

Abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace, služby a aktualizace, včetně přímých webových přenosů a výročních zpráv

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Organizační údaje (jako například název společnosti, země, adresa společnosti, číslo telefonu a číslo obchodní organizace)
 • Jazyk

Oprávněný zájem / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Při vaší návštěvě našich webových stránek nám váš webový prohlížeč poskytuje některé informace, které nám pomáhají lépe porozumět způsobu, jakým naše webové stránky používáte, například informace o tom, zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, z které oblasti světa k našim stránkám přistupujete a který prohlížeč používáte. Tyto údaje nám pak usnadňují přizpůsobování našich webových stránek způsobu, jakým uživatelé tyto stránky procházejí. Používáme omezený počet souborů cookie, které nám pomáhají zjišťovat, jakým naše webové stránky používáte; více informací o tom, jak tyto soubory cookie používáme, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Vyhodnocování používání našich webových stránek a zdokonalování obsahu a funkcí těchto stránek

 • IP adresa
 • Nastavení prohlížeče
 • Typ zařízení použitého pro přístup ke stránkám
 • Oblasti zájmu 

Oprávněný zájem              

Usnadnění procházení stránek

 • IP adresa
 • Údaje o geografické poloze
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro přesměrování

Oprávněný zájem

K tomu, abychom vám mohli poskytovat bezprostředně zaměřené informace a upozornění na kampaně

 • IP adresa
 • Údaje o geografické poloze
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Datum a čas vaší návštěvy
 • Adresa URL stránek obsahujících odkaz pro přesměrování
 • Země prohlížení

Oprávněný zájem nebo souhlas / rozsah těchto údajů je upravován zákony regulujícími tržní prostředí v jednotlivých zemích

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li běžným občanem?

 

Společnost Scania vyvíjí jednak asistenční systémy pro řidiče a jednak autonomní vozidla, tedy vozidla bez řidiče. Součástí tohoto vývoje je i to, že naše vozidla jsou vybavována senzory, například v podobě kamer, které mohou zaznamenávat například snímek vaší osoby nebo vaší registrační značky, projíždějí-li tato vozidla ve vaší blízkosti. Údaje, které jsou takovými senzory zaznamenávány, nebudou používány k zjišťování vaší osobní totožnosti, nýbrž budou zpracovávány pouze k níže uvedeným účelům.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Abychom umožnili upozorňování řidiče, vyhýbání se nehodám a zvyšování bezpečnosti silničního provozu.  

 • Videozáznamy prostředí okolo silnic, po kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo cokoli v dostatečné blízkosti vozidel.
 • Údaje o geografické poloze
 • Registrační značka
Oprávněný zájem

Abychom umožnili vývoj a ověřování softwaru pro autonomní řízení.

 • Videozáznamy prostředí okolo silnic, po kterých naše vozidla cestují. Tyto záznamy zahrnují jiná vozidla, chodce a kohokoli nebo cokoli v dostatečné blízkosti vozidla.
 • Údaje o geografické poloze
 • Registrační značka
Oprávněný zájem

Které vaše osobní údaje společnost Scania zpracovává, jste-li naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání?

 

Jako zaměstnavatel bude společnost Scania zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, poradců a bývalých zaměstnanců. 

Během vašeho zaměstnání u společnosti Scania zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli:

 • spravovat váš zaměstnanecký poměr,
 • plnit své zákonné povinnosti jako zaměstnavatel,
 • jednat ve svém oprávněném zájmu, např.:
  • řídit, plánovat a hodnotit práci,
  • chránit zaměstnance a majetek podniku,
  • kontaktovat a informovat zaměstnance,
  • počínat si transparentně vůči majitelům podniku i široké veřejnosti.

 

Poté, co ukončíte zaměstnanecký poměr v naší společnosti, budeme zpracovávat omezená množství osobních údajů, které jsou potřebné k plnění našich zákonných povinností, například osobních údajů, ze kterých vyplývá doba trvání vašeho zaměstnání.

 

 

Poznámka: Pokud je níže uvedeno „Osobní identifikační údaje“, znamená to, že je zpracováván jeden nebo několik datových prvků identifikujících osobu. Mezi ně patří osobní identifikační číslo, jméno, digitální podpis nebo podpis na papíře, číslo řidičského průkazu, ID číslo zaměstnance a číslo průkazu zaměstnance, profesní a soukromé telefonní číslo, profesní a soukromá e-mailová adresa a ID uživatele. 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní podklad

Uložení

Budování pověsti zaměstnavatele

Marketing společnosti Scania směrem ke stávajícím zaměstnancům

 • Údaje o prohlížení webových stránek
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Souhlas

Maximálně 2 roky po události

Vytváření fiktivních profilů za účelem lepšího pochopení a přilákání budoucích talentů

 • Věk, pohlaví, národnost
 • Profesní organizace
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe 

Oprávněný zájem  

Do konce období konání pohovorů, maximálně 3 měsíce
Nábor zaměstnanců

Správa databáze uchazečů za účelem přiřazení uchazečů k pracovním pozicím ve skupině Scania, včetně vytvoření žádosti o pracovní místo, inzerce, výběru uchazečů z přihlášek i ze skupin vhodných uchazečů, hodnocení, pohovorů a nabídky 

 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Etnická příslušnost, pokud je podle zákona povinná
 • Věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Údaje o trestné činnosti / právní údaje
 • Finanční údaje
 • Zdravotní zprávy a zdravotní testy
 • Preferovaná země pro práci
 • Odborná praxe
 • Účet na sociálních sítích
 • Fotografie

Oprávněný zájem 

V souladu s místními zákony a předpisy právnické osoby Scania provádějící nábor

Provádění prověrek uchazečů o zaměstnání

 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe

Souhlas

14 dnů

 

Provádění testů u uchazečů o zaměstnání 

 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
Souhlas Maximálně 30 dnů od ukončení uživatelského účtu nebo 24 měsíců od poslední aktivity uživatele v systému

Použití pro budoucí nábor

 • Osobní identifikační údaje
 •  Adresa bydliště
 • Preferovaná země
 • Údaje o zaměstnání
 • Odborná praxe
 • Vzdělání a dovednosti
 • Účet na sociálních sítích
 • Fotografie

Souhlas

Maximálně 24 měsíců od poslední úpravy osobních údajů

 

Příprava a uzavírání pracovních smluv

 • Vzdělání a dovednost
 • Údaje o zaměstnán
 • Finanční údaje
 • Absence, dovolená a pracovní db
 • Osobní identifikační údaj
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
 • Oslovení, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Nouzový kontakt
Souhlas

Maximálně 10 let

Příprava zaškolení pro úspěšné kandidáty 

 • Finanční údaje
 • Oslovení, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Nouzový kontakt a závislé osoby
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Absence, dovolená a pracovní dob  
 • Fotografie
 • Údaje o využívání IT
Smluvní souhlas Maximálně 90 dnů od dokončení zaškolení

Příprava letních stáží ve společnosti Scania 

 • Velikost oblečení a obuvi
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaj
 • Profesní organizace
 • Adresa bydliště
 • Mzda
 • Fotografie

Oprávněný zájem

Až do ukončení smlouvy.

E-mailová adresa je uchovávána až do ukončení vzdělávání účastníků.

 

Využívání statistik týkajících se lidských zdrojů pro následné činnosti a jako podklad pro rozhodnutí týkající se lidských zdrojů

 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační úda
 • Údaje o zaměstnání
 • Údaje o rehabilitaci a pracovních úrazech, zraněních atd.
 • Věk, datum narození a pohlaví
 • Adresa bydliš
 • Profesní organizace
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Finanční údaje
 • Příchod a odchod z prostor společnosti Scania
 • Odborná praxe

Oprávněný zájem

 
Registrace nových zaměstnanců a administrativní správa změn v průběhu pracovního poměru
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk, datum narození, pohlaví
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Zdravotní osvědčení
 • Údaje o poloze
 • Nouzový kontakt
 • Fotografie
 • Odborná praxe
 • Absence, dovolená a pracovní doba

Smlouva

24 měsíců od ukončení pracovního poměru
Archivace dokumentů týkajících se lidských zdrojů
 • Odborná praxe
 • Absence, dovolená a pracovní doba
Zákonná povinnost Maximálně 10 let od nástupu do zaměstnání
Správa a sledování používání služebních vozidel
 • Osobní identifikační údaje
 • Geografická poloha kola
Oprávněný zájem 10 let od vyplacení mzdy
Správa a sledování používání elektrokol
 • Osobní identifikační údaje
 • Geografická poloha kola
Oprávněný zájem Maximálně 10 dnů
Zpracovávání a správa elektronické evidence jízd služebních vozidel
 • Doba jízdy
 • Počet ujetých kilometrů
 • Identifikační čísla vozidel
 • Geografická poloha služebního vozidla
Oprávněný zájem Maximálně 90 dnů

Správa rezervací ve školicích zařízeních společnosti Scania

 • Datum narození
 • Osobní identifikační údaje
 • Fotografie

Smlouva

 
Rezervace, správa a sledování dopravy zaměstnanců společnosti Scania 
 • Osobní identifikační údaje
 • Místa nastoupení a vystoupení
Oprávněný zájem 1 měsíc a 1 týden
Správa ubytování zaměstnanců společnosti Scania
 • Finanční údaje
 • Osobní identifikační údaje
 • Adresa bydliště
 • Údaje o chování a výkonnosti
Smlouva

Nábor zaměstnanců

 

OsobníOd posledního dne smlouvy jsou osobní údaje v souvislosti s náborem zaměstnanců jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních pracovněprávních předpisů. jednoho roku. Osobní údaje potřebné pro vytvoření pracovní smlouvy jsou zaměstnanců vykonávajících práci v cizině se uchovávají po dobu pěti let. V případě, že má nájemce vůči společnosti Scania dluh na nájemném, jsou osobní údaje uchovávány až do ukončení pracovního poměru.

 

doby splacení dluhu.

Správa poštovních zásilek společnosti Scania 
 • Osobní identifikační údaje
Oprávněný zájem  
Správa a ověřování faktur a plateb v restauracích Scania
 • Osobní identifikační údaje
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem Po 12 měsících nečinnosti jsou údaje anonymizovány

Správa personáluprogramů pro vrcholové manažery a mezd

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nutná ke splnění vnitrostátních právních předpisů.

další klíčové pozice 

 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mail, číslo telefonu, adresa)
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Osobní identifikační údaje
 • Vzdělání a dovednosti
 • Rodinný stav a jméno partnera
 • Nouzový kontakt a závislé osoby
 • Účet na sociálních sítích
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy atd.)
 • Pracovní volno a pracovní doba (jako například délka dovolené, přesčasová práce, délka pracovních směn, pracovní neschopnost, nabídka předem proplácené dovolené, právní nárok na dovolenou)Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
Oprávněný zájem Maximálně 10 let
Správa životního cyklu zaměstnání za účelem podpory zaměstnanců a vedoucích pracovníků 
 • Údaje o využívání IT
 • Oslovení, věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Rodinný stav a jméno partnera
 • Nouzový kontakt a závislé osoby
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo)
 • Osobní identifikační čísloúdaje
 • Informace o organizaci (jako například oddělení, nákladové středisko atd.)
 • Osobní identifikační číslo
 • Jazyk
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe 
Oprávněný zájem

60 měsíců od ukončení pracovního poměru nebo podle místních legislativních požadavků

Plnění zákonných povinností
 
Umožnění odpovídání na dotazy ze strany úřadů nebo jiných institucí, jako je správa sociálního zabezpečení, exekuční úřad, banka, pojišťovna, policie, katastrální úřad atd.
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání (jako například datum zahájení a ukončení, zaměstnávající společnost)
 • Státní občanství
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o poloze
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem Do doby zodpovězení otázky
Řízení případů nedostatečné výkonnosti
 • Údaje o rehabilitaci (jako například opatření k návratu do práce a hodnocení Údaje o využívání IT
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk, datum narození
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizac
 • Vzdělání a dovednosti
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Zdravotní zprávy a lékařská potvrzení
 • Zjištěná onemocnění a psychický stav
 • Údaje o chování a výkonnosti)
 • Odborná praxe
 • Finanční údaje
 • Další údaje zvláštní kategorie (názor, etnická příslušnost atd.)

Zákonná povinnost

 

Do doby ukončení pracovního poměru a po dobu promlčecí lhůty podle místních pracovněprávních předpisů
Řešení individuálních záležitostí týkajících se nevhodného chování
 • Údaje o využívání IT
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk
 • Profesní organizace
 • Údaje o prohlížení webových stránek
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Testy na drogy a zdravotní zprávy
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Kontrola prostor společnosti Scania
 • Data z bezpečnostních kamer
 • Účet na sociálních sítíc
 • Odborná praxe

Zákonná povinnost

Do doby ukončení pracovního poměru a po dobu promlčecí lhůty podle místních pracovněprávních předpisů
Jednání s odbory v otázkách týkajících se zaměstnanosti a podnikových záležitostí
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti

Zákonná povinnost

 
Řízení procesu přeřazování osob ze zdravotních důvodů, z důvodu chování, nedostatečné výkonnosti nebo z organizačních důvodů
 • Vzdělání a dovednost
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Lékařské potvrzení
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
 • Členství v odborech

Zákonná povinnost

Do uzavření procesu a splnění povinností vyplývajících ze zákonných a smluvních závazků
Řízení záležitostí týkajících se rehabilitace jednotlivců
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk
 • Profesní organizace
 • Alergie, zjištěná onemocnění a psychický stav
 • Testy na drogy a zdravotní testy
 • Lékařská potvrzení a zdravotní zprávy
 • Ergonomické údaje
 • Údaje o rehabilitaci
 • Pracovní úrazy, zranění atd.
 • Osobní identifikační údaje
 • Popisné údaje o těle
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Členství v odborech
Zákonná povinnost

Dva roky od ukončení rehabilitace

Správa personálu a mezd
 

Přezkoumávání mezd a revize platů zaměstnanců

 • Věk a pohlav
 • Profesní organizace
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Finanční údaje
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Členství v odborech

Zákonná povinnost

10 let od vyplacení mzdy

Řízení hlavních mzdových procesů ve společnosti Scania
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Finanční údaje
 • Datum narození
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Členství v odborech 
Smlouva

10 let od vyplacení mzdy

Řízení podpory mzdového systému
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Finanční údaje
 • Věk a datum narození
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Členství v odborech

Oprávněný zájem

10 let od vyplacení mzdy

Každoroční přezkoumávání odměn
 • Věk a pohlav
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Členství v odborech

Oprávněný zájem

10 let od zvýšení platu

 

Poskytování a správa individuálních důchodů a dávek

 • Věk, datum narození a pohla
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Absence, dovolená a pracovní doba

Oprávněný zájem

Maximálně 24 měsíců, kromě zaměstnaneckého čísla a čísla PID uchovávaných během doby trvání zaměstnání. 
Poskytování a správa individuálních důchodů a dávek pro vedoucí pracovníky a zaměstnance vykonávající práci v cizině 
 • Finanční údaje
 • Rodinný stav a jméno partnera
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Zdravotní zpráva
 • Odborná praxe 

Smlouva

Do ukončení pracovního poměru a po dobu, kdy je subjektu údajů vypláceno pojištění/důchod, včetně plateb oprávněným příjemcům
Správa fakturace a vykazování důchodů a dávek
 • Finanční údaje
 • Rodinný stav
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
Zákonná povinnost 10 let od úmrtí subjektu údajů. V případě existence oprávněných příjemců jsou údaje ukládány po dobu 10 let od jejich úmrtí. 
Poskytování a řízení stipendií
 • Údaje o zaměstnání
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe 

Souhlas

Žádost se uchovává po dobu dvou měsíců. Rozhodnutí o přiznaném stipendiu je uchovávána po dobu dvou let.

 

Správa programu Scania Resultatbonus
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Osobní identifikační údaje
 • Adresa bydliště
 • Finanční údaje
Oprávněný zájem 10 let od vyplacení. 
Pracovní prostředí a zdraví
Provádění lékařských prohlídek zaměstnanců a spřízněných osob pro vysílání pracovníků do ciziny
 • Alergie, zjištěná onemocnění
 • Incidenty ohrožující zdraví
 • Zdravotní záznamy a lékařské zprávy
 • Zdravotní testy
 • sty
 • Recepty
 • Datum narození
 • Rodinný stav, jméno partnera a jména dětí
 • Osobní identifikační údaje
Smlouva

10 let od posledního záznamu v kartě pacienta

 

Filmování a fotografování pro účely posouzení ergonomických rizik
 • Ergonomické údaje
 • Fotografie a videa
 • Profesní organizace
Zákonná povinnost Maximálně 3 měsíce při provádění hodnocení rizik. Filmy použité při školeních jsou uchovávány po dobu využívání školení
Provádění lékařských prohlídek zaměstnanců před krátkodobou pracovní cestou
 • Alergie
 • Zjištěná onemocnění
 • Lékařská potvrzení
 • Recepty
 • Datum narození
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Osobní identifikační údaje

Oprávněný zájem

10 let od posledního záznamu v kartě pacienta

Oznamování, správa a analýza pracovních nehod
 • Osobní identifikační údaje
 • Pracovní úrazy, zranění atd.
 • Fotografie
 • Pozice na pracovišti
Zákonná povinnost Doba uchovávání osobních údajů je stanovena v souladu s místními právními předpisy o pracovním prostředí
Posuzování pracovní schopnosti zaměstnanců a jejich zdravotního stavu za účelem přijetí opatření ke zlepšení péče o zdraví
 • Věk, datum narození a pohlaví
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Alergie
 • Testy na drogy
 • Ergonomické údaje
 • Incidenty ohrožující zdraví a pracovní úrazy, zranění atd.
 • Lékařská potvrzení
 • Recepty
 • Údaje o psychologických stavech a psychologickém poradenství
 • Údaje o rehabilitaci
 • Popis těla – výška, hmotnost a další popisné údaje o těle
 • Rodinný stav a jméno partnera
 • Jména dětí
 • Osobní identifikační údaje
 • Fotografie
 • Absence, dovolená a pracovní doba
Oprávněný zájem 10 let od posledního záznamu v kartě pacienta
Provádění zdravotních prohlídek v rámci nového zaměstnání za účelem zjištění, zda neexistují zdravotní překážky pro výkon pozice, na kterou se uchazeč hlásil
 • Osobní identifikační údaje
 • Vzdělání a dovednosti
 • Věk, datum narození a pohlaví
 • Adresa bydliště
 • Testy na drogy a zdravotní testy
 • Zjištěná onemocnění
 • Recepty
 • Výška a hmotnost
Oprávněný zájem

Údaje jako jméno, e-mailová adresa, oddělení a nadřízený jsou uchovávány po dobu jednoho roku. Zdravotní údaje se uchovávají 10 let od posledního záznamu v kartě pacienta.

Provádění namátkových testů zaměstnanců na drogy a nabízení pomoci zaměstnancům se závislostmi
 • Datum narození
 • Profesní organizace
 • ·Testy na drogy
 • Osobní identifikační údaj
Oprávněný zájem Maximálně 10 let od posledního záznamu v kartě pacienta v případě pozitivního testu. Maximálně 6 měsíců v případě negativního testu
Plánování a následné sledování plnění plánů
Vytvoření a udržování seznamu kompetencí za účelem podpory strategického plánování pracovních sil v rámci skupiny Scania
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem Maximálně 10 let nebo v souladu s místními právními předpisy
Umožnění plánování kariéry a hodnocení dovedností za účelem zjištění nedostatků v dovednostech a kompetencích porovnáváním současných a potenciálních budoucích rolí
 • Vzdělání a dovednosti
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem 60 měsíců od ukončení pracovního poměru nebo podle místních legislativních požadavků
Provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců
 • Věk a pohlaví
 • Profesní organizace
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
Oprávněný zájem

Dokud nebudou data agregována a anonymizována, před podáním zprávy

Provádění statistik týkajících se lidských zdrojů pro následné činnosti a jako podklad pro rozhodnutí týkající se lidských zdrojů
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Finanční údaje
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, doba zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Věk, datum zahájenínarození a ukončení)pohlaví
 • Organizační informace (pracoviště, nákladové středisko, přímý nadřízený atd.)
 • Hodnocení pracovní výkonnosti
 • Informace o vzdělání a odborné způsobilosti (jako například druh vzdělání, absolvovaná školení, odborná praxe, zvláštní dovednosti)
 • Profesní organizace
 • Vzdělání a dovednosti
 • Nehody a pracovní úrazy, zranění atd.
 • Údaje o pracovní výkonnosti a rehabilitaci
 • Odborná praxe
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Pracovní volno a pracovní doba (jako například dovolená, rodičovská dovolená, pracovní směny, přesčasová práce)
 • Osobní údaje uložené v systémech, které vyžadují aktualizaci, zdokonalení nebo výměnu
 • Údaje o využívání IT
 • Rodinný stav
Oprávněný zájem

Dokud není splněn důchodový závazek

Osobní údaje jsou před podáním zprávy agregovány a anonymizovány

Provádění analýz v oblasti lidských zdrojů, na jejichž základě jsou přijímána rozhodnutí týkající se lidských zdrojů
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Vzdělání a dovednosti
 • Údaje o využívání IT
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, historie zaměstnání u společnosti Scania)
 • Kontaktní informace (jako například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Informace o vzdělání a odborné způsobilosti (jako například druh vzdělání, absolvovaná školení, zvláštní dovednosti)
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe
 • Údaje o pracovní výkonnosti
 • Plány rozvojeRehabilitace
 • Pracovní úrazy, zranění atd.
 • Příchod a odchod z prostor společnosti Scania
Oprávněný zájem  
Provádění průzkumů za účelem udržení a přilákání zaměstnanců
 • Věk, datum narození a pohlaví
 • Profesní organizace
 • Údaje o zaměstnání
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe 
Oprávněný zájem Osobní údaje jsou uchovávány do aktualizace a opětovného spuštění průzkumů, maximálně však 10 let
Identifikace a rozvoj různých talentů
 • Osobní identifikační údaje
 • Vzdělání a dovednosti
 • Údaje o využívání IT
 • Údaje o chování a výkonnosti
Oprávněný zájem Maximálně 2 let od ukončení procesu
Umožnění řízení a plánování nástupnictví
 • Věk, pohlaví a národnost
 • Profesní organizace
 • Údaje o zaměstnání
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Odborná praxe 
Oprávněný zájem Maximálně 60 měsíců od ukončení pracovního poměru nebo podle místních legislativních požadavků
Učení a rozvoj
Umožnění zaměstnancům sdílet digitální certifikáty
 • Osobní identifikační údaje
 • Vzdělání a dovednosti
Oprávněný zájem

Po dobu využívání služby zaměstnancem

Provádění hodnocení výkonnosti zaměstnanců
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Vzdělání a dovednosti
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Odborná praxe
 • Datum narození
 • Údaje o zaměstnání (jako například počáteční a konečné datum určitého pracovního zařazení)
 • Organizační informace (jako například domovská a hostitelská organizace, jméno přímého nadřízeného, nákladové středisko)
 • Finanční informace (jako například plat, daně, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)
 • Oborná způsobilost a praxe
 • Údaje o rodinném stavu (jako například rodinní příslušníci a jejich státní občanství, data narození)Pohlaví
 • Profesní organizace
 • Údaje o využívání IT
Oprávněný zájem 2 roky od přezkoumání, maximálně však do ukončení pracovního poměru
Umožnění zaměstnancům sdílet vzdělávací aktivity a sledovat ostatní na vzdělávacích platformách
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Fotografie
Oprávněný zájem Maximálně 10 let
Řízení a koordinace školicích aktivit
 • Alergie
 • Vzdělání a dovednosti
 • Velikost oblečení a obuvi
 • Údaje o zaměstnání
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
 • Vzdělání a dovednosti
Oprávněný zájem Maximálně 10 let
Implementace a vyhodnocování školicích aktivit
 • Údaje o prohlížení webových stránek
 • Osobní identifikační údaje
 • Monitorování, nahrávky a snímky
 • Údaje o využívání IT
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem Maximálně 1 rok
Vytváření plánů rozvoje zaměstnanců a sledování jejich plnění
 • Vzdělání a dovednosti
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Údaje o zaměstnání
 • Odborná praxe
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem

Jeden rok od ukončení pracovního poměru

Školení budoucích vedoucích pracovníků a posílení jejich sítě
 • Alergie
 • Datum narození a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Velikost oblečení a obuvi
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Vzdělání a dovednosti
 • Údaje o chování a výkonnosti
 • Fotografie
 • Odborná praxe 
Oprávněný zájem Ukončení pracovního poměru
Řízení pracovních cest a vysílání pracovníků do ciziny
Řízení procesu vysílání zaměstnanců i spřízněných osob do zahraničí
 • Absence, dovolená a pracovní doba
 • Věk, datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Finanční údaje
 • Vzdělání a dovednosti
 • Nouzové kontakty
 • Rodinný stav a jméno partnera
 • Vzdelání a dovednosti
 • Lékařská potvrzení
 • Osobní identifikační údaje
 • Odborná praxe 

Smlouva

Maximálně 10 let
Správa cestovních účtů a procesu výdajů
 • Alergie
 • Pracovní úrazy, zranění atd.
 • Datum narození, pohlaví a národnost
 • Adresa bydliště
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Údaje o poloze

Oprávněný zájem

Celkem 7 let
Provádění analýzy řízení pracovních cest
 • Osobní identifikační údaje
 • Profesní organizace

Oprávněný zájem

Maximálně 5 let
Jiné zpracovávání
Umožnění přístupu k našim IT systémům a aktualizace, zdokonalování a/nebo výměna těchto systémů
 • Protokoly se záznamy o vašem používání našich systémůOsobní identifikační údaje
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem V souladu s místními právními předpisy
Dodržování bezpečnostních procesů a rutinních postupů v případě vzniku nouzové situacenouze
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo)
 • Organizační údaje (jako například jméno přímého nadřízeného, oddělení, pracoviště)
 • Profesní organizace
 • Jméno a kontaktní informace styčné osoby pro nouzové situace
 • Státní občanství
 • Národnost

Hájení oprávněných zájmů nebo ochrana vašich životně důležitých zájmů

 
Zajištění ochrany našich zaměstnanců a majetku našeho podniku
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání (zaměstnanecké číslo, ID uživatele, fotografie)
 • Protokoly obsahující záznamy o přístupech ze systémů IT a systémů evidence docházky
 • IT protokoly z aplikací a síťových služeb
 • Sledování pomocíProfesní organizace
 • Fotografie
 • Údaje o využívání IT
 • Kontrola příchodu a odchodu z prostor společnosti Scania
 • Data z bezpečnostních kamer

Oprávněný zájem

 
Přenášení osobních údajů mimo podnik za účelem umožnění vaší identifikace jako zaměstnance společnosti Scania a umožnění plnění vašich pracovních povinností
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, ID uživatele)
 • Registrace licencí
 • Osobní údaje obsažené ve smlouvách
 • ObrazovéProfesní organizace
 • Fotografické, filmové a zvukové záznamy

Oprávněný zájem

 
Abychom mohli provádět analýzy v souvislosti se zvyšováním kvality a zdokonalováním stávajících a vyvíjením nových výrobků a služeb
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání (jako například zaměstnanecké číslo, ID uživatele)
 • Státní občanství
 • Profesní organizace
 • Údaje o využívání IT
 • Kontrola příchodu a odchodu z prostor společnosti Scania

Oprávněný zájem

 

K tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané informace a relevantní aktualizace 

 • Osobní identifikační údaje
Oprávněný zájem  
Pro zajištění jednání ve shodě se získanými licencemi nebo s pravidly používání programů s otevřenými zdrojovými kódy 
 • Osobní identifikační údaje příspěvatelů
Smluvní povinnost    
Ukončení zaměstnání
Podpora personálního oddělení a vedoucích pracovníků v oblasti právního poradenství týkajícího se ukončení pracovního poměru
 • Věk
 • Profesní organizace
 • Finanční údaje
 • Osobní identifikační údaje
 • Členství v odborech

Zákonná povinnost

 

 
Odchod zaměstnanců se zajištěním efektivního a strukturovaného přenosu znalostí 
 • Osobní identifikační údaje
 • Údaje o zaměstnání
 • Profesní organizace
Oprávněný zájem