Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Udržitelnost ve společnosti Scania

 

Zvyšování ziskovosti zákazníků prostřednictvím udržitelných řešení a pokračování v odpovědném podnikání jsou dlouhodobou komplementární perspektivou pro soustavnou ziskovost společnosti. I když jádrem našeho příspěvku pro společnost je poskytování udržitelných dopravních řešení, neznamená to, že naše odpovědnost tím končí.

Společnost Scania je globální společností působící na pěti kontinentech a se zákazníky ve více než 100 zemích. Naše činnost a produkty každý den přímo či nepřímo ovlivňují miliony lidí. Být odpovědným podnikem pro společnost Scania znamená dokázat uvedeným dopadům porozumět a regulovat je v každé fázi našeho hodnotového řetězce – od způsobu, jakým získáváme materiály až po fázi konce životnosti našich produktů.

 

Oblasti zájmu společnosti Scania týkající se udržitelnosti jsou v nadcházejícím desetiletí definovány sociálním a environmentálním dopadem naší činnosti a také dialogem se zainteresovanými subjekty.

 

V rámci obchodní strategie společnosti Scania jsme stanovili tři prioritní oblasti, které musíme splnit, abychom mohli v budoucnu udržitelně fungovat. Těmito oblastmi jsou dekarbonizace, cirkulární podnikání a udržitelnost lidí.

 

Zvyšování ziskovosti zákazníků prostřednictvím udržitelných řešení a pokračování v odpovědném podnikání jsou dlouhodobou komplementární perspektivou pro soustavnou ziskovost společnosti. 

Udržitelná přeprava

Udržitelná přeprava je především o pohybu osob a zboží. Zároveň přispívá k hospodářskému a sociálnímu rozvoji, aniž by ohrožovala lidské zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí.

 

Pro transformaci přepravního systému na udržitelný neexistuje jediné správné řešení. Vyžaduje se spíše celostní přístup, který zohledňuje konkrétní charakter přepravy a vyspělost dopravní a logistické infrastruktury v různých částech světa.

Odpovědné podnikání

Přístup společnosti Scania k udržitelnosti je pevně zakořeněn v našich základních hodnotách a v našem způsobu práce. Snažíme se zajistit, aby naše podnikání bylo ve všech aspektech udržitelné a dodržovat nejvyšší sociální, etické a environmentální standardy.

 

Dodržování vysokých standardů v našich provozech a v našem hodnotovém řetězci posílí naši schopnost měnit svět přepravy vytvářením zkušeností, znalostí a schopností, které bude možné převádět do vývoje produktů a služeb, a také díky nim získáme důvěryhodnost na trhu.