Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Kariéra

Zaměstnanci na prvním místě. Opravdu.

Tím nejcennějším, co ve společnosti Scania máme, jsou naši zaměstnanci, proto si jich náležitě ceníme. Nezáleží na tom, zda jste automechanik, obchodník nebo strojní inženýr, u nás naleznou uplatnění lidé nejrůznějších profesí. Chcete také patřit do týmu Scania? Podívejte se, koho právě teď hledáme.

Usilujeme o skutečnou změnu

Připojte se na cestu k udržitelnému systému přepravy a přispějete tím k její budoucnosti. Stanete se součástí silné společnosti s dlouhou historií, která dokáže měnit plány v realitu a pracovat na opravdových změnách. Naše silná firemní kultura vám dá příležitost spolupracovat a růst.

Soustavně a usilovně pracujeme na skutečné změně

Scania je silná globální společnost, která za uplynulé století získala zkušenosti a dovednosti v oblasti dopravy. Díky našemu úspěchu a našemu odhodlání můžeme změnit budoucnost dopravy.


Práci na opravdové změně nám umožňuje celosvětově silná kultura společnosti Scania v oblasti vývoje a implementace inovací.

Jako jeden tým, který ctí silné hodnoty

Jsme společnost se silně zakořeněnou kulturou, která všem nabízí osobní prostor, respekt a příležitost přispět. Ve všem, co děláme, nebo o čem rozhodujeme, si navzájem důvěřujeme a jsme přesvědčeni, že se nám daří vytvářet flexibilnější prostor pro práci, který respektuje individuální potřeby všech zaměstnanců.

 

Vývoj u nás probíhá přirozeně – jednotlivci, celé týmy i sortiment naší nabídky těží z podpory, která je k růstu potřeba. Výsledkem je přední společnost v oboru s motivovanými lidmi, kteří chtějí být součástí posunu směrem k udržitelnému dopravnímu systému.

Usilujeme o lepší budoucnost

Mísí společnosti Scania je vývoj udržitelného systému přepravy, kde budou hrát hlavní roli bezpečná, inteligentní a energeticky účinná řešení, která více prospívají lidem i planetě.

 

Tato odvážná a vzrušující cesta nikdy nekončí. Inovativní duch a odhodlání jsou to, co nás motivuje, dokud nedosáhneme vědecky podložených cílů, k jejichž plnění se společnost Scania jako jeden z průkopníků tohoto odvětví hrdě zavázala.

Diverzita a inkluze

Pro společnost Scania jsou diverzita a inkluze součástí strategie. Zaměstnáváme lidi s širokou škálou dovedností, znalostmi a zkušenostmi. Společně s inkluzivní firemní kulturou je to způsob, jak pohánět naše podnikání vpřed. Tomuto jedinečnému systémovému přístupu říkáme Skill Capture a je to klíčový prvek naší strategie udržitelnosti ve vztahu ke všem 52 000 zaměstnanců Scania po celém světě.

 

Rozvíjení diverzity a inkluze, které jsou jádrem filozofie Skill Capture, vnímáme jako správnou věc. Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili součástí týmu a byli pyšní a spokojení, že pracují pro Scanii – bez ohledu na to, odkud pochází a nebo kdo jsou. Rozmanitost navíc není jen odrazem toho, co vidíme navenek – například pohlaví nebo etnická příslušnost – zahrnuje také kulturu, sexuální orientaci, životní zkušenosti a mnoho dalšího.

Filozofie Skill Capture však není jen tím, co je pro naše zaměstnance správné – je také strategickou nutností. Odvětví přepravy, naši zákazníci i celý svět se rychle mění a společnost Scania musí s těmito změnami držet krok.

Filozofie Skill Capture je reakcí společnosti Scania na splnění požadavků, které jsou součástí změn v novém, udržitelnějším odvětví přepravy. Různorodá skupina zaměstnanců dává společnosti Scania schopnosti, které potřebujeme k inovaci nových technologických řešení, která odvětví přepravy vyžaduje. Rozmanitá a inkluzivní společnost má větší šanci přilákat a udržet si talentované zaměstnance, kteří nás budou posouvat dopředu. 

 

Jak filozofie Skill Capture funguje?

  • Uplatňujeme systémový přístup, který pomáhá manažerům využít maximální potenciál zaměstnanců.

  • Pro všechny manažerské týmy organizujeme úvodní cvičení Skill Capture. 

  • Když jsou manažeři proškoleni, proškolují dále své podřízené zaměstnance v týmu. Každé oddělení si pak následně nastavuje vlastní aktivity.

  • Každoroční měření spokojenosti zaměstnanců má tři otázky týkající se diverzity a inkluze. Dokážeme tak měřit efektivitu práce s nástrojem Skill Capture i to, zda dochází k pokroku. Na základě zpětné vazby přicházejí opatření.

  • Tým zodpovědný za projekt Skill Capture se setkává s představenstvem společnosti třikrát ročně, cílem je informovat o vývoji a pokroku.