Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Financování

Flexibilní řešení pro vyšší zisky

Díky našim odborným znalostem rizik a zbytkových hodnot v dopravním průmyslu chápeme, jak čísla ovlivňují vaše podnikání. Proto jsme vám schopni doporučit vhodné finanční produkty – optimalizované s ohledem na daňové a právní prostředí ve vaší zemi. 

Posuňte své podnikání vpřed

Scania nabízí flexibilní financování podle vašeho obchodního plánu a rozpočtu – ať už kupujete jediné vozidlo nebo rozšiřujete celý vozový park.

Fakta

Jste vlastníkem vozidla. Po sjednanou dobu platíte podle plánu leasingové splátky a po uplynutí leasingu máte možnost vozidlo odkoupit, často za velmi příznivou zůstatkovou hodnotu. V průběhu leasingu odpovídáte za údržbu, daně a pojištění. 

Výhody

• Úrok platíte jen z neumořené částky.

• Možné daňové výhody.

• Hodnota na protiúčet – výhodou pro vás je pečlivá údržba a používání.

• Vozidlo se promítne do rozvahy jako majetek. 

• Lze přidat další služby Scania.

Fakta

Vlastníkem vozidla je společnost Scania Finance. Za používání vozidla platíte pevnou měsíční sazbu a po vypršení smlouvy vozidlo vrátíte. Operativní leasing se často kombinuje se servisní smlouvou. Po dobu nájmu odpovídáte za údržbu, daně a pojištění. 

Výhody

• Žádné riziko spojené se zůstatkovou hodnotou. 

• Předvídatelný a výhodný hotovostní tok díky pevným měsíčním splátkám.

• Měsíční platby splácíte z provozních výnosů a odečítáte je z daňového základu.

• Financování se nepromítá do rozvahy.

• Lze přidat další služby Scania.

Fakta

Na základě smlouvy o úvěru Scania budete od prvního dne vlastníkem vozidla. Vezmete si úvěr, který bude zajištěn vozidlem, a budete ho splácet v pravidelných splátkách. Splácení probíhá podle sjednaného splátkového kalendáře. Daňové odpisy uplatňujete ve svém účetnictví a úrok platíte jen z neumořené částky.

Výhody

• Daňové odpisy v účetnictví zákazníka.

• Hodnota na protiúčet – výhodou pro vás může být pečlivá údržba a používání.

• Úrok platíte jen z neumořené částky.

• Lze přidat další služby Scania.