Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů týkajících se právního obsahu.

Podmínky: Společnost Scania CV AB (obchodní společnost), dále jen „společnost Scania“, je vlastníkem tohoto webového serveru a, není-li uvedeno jinak, všech obsažených informací.

Zobrazením a používáním tohoto webu potvrzujete svůj souhlas s termíny a podmínkami stanovenými v následujícím textu. Společnost Scania si vyhrazuje právo kdykoli a zcela dle svého uvážení tyto termíny a podmínky změnit. Společnost Scania proto doporučuje jejich pravidelnou kontrolu.

Tyto termíny a podmínky byly naposledy revidovány 01. 07. 2009.

Budou-li některé z těchto termínů a podmínek shledány neoprávněnými či neplatnými, nebude tím nijak ovlivněna platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

 

Použití

 

Obsah této webové stránky může být použitý na základě licence Creative Commons 3.0. To znamená, že lze zobrazit, kopírovat, vytisknout a šířit libovolný dokument, který je zde společností Scania publikován, a to za předpokladu, že se jedná o nekomerční použití takového obsahu, při šíření dokumentů je obsažen odpovídající odkaz na společnost Scania a u obsahu jsou zachovány veškeré informace o autorských právech a další informace o vlastnictví.

Žádný obsah tohoto webu nesmí být upravován, přenášen, licencován, převáděn ani prodáván bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scania.

 

Ochranné známky a autorská práva

 

Veškeré ochranné známky, značky, loga, texty, obrázky a software obsažené na tomto webu jsou, není-li uvedeno jinak, vlastnictvím společnosti Scania a přidružených společností a jsou chráněny zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Veškeré použití značek, log, textů, obrázků a softwaru je zakázáno, pokud takové použití není umožněno podle výše uvedených ustanovení.

Neoprávněné použití a šíření jakéhokoli materiálu z tohoto serveru podléhá postihům podle občanského a trestního práva. Společnost Scania bude vymáhat svá práva na duševní vlastnictví v plném rozsahu.

 

Zásady poskytování informací

 

Informace na tomto serveru jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a to bez jakékoli záruky, výslovné či odvozené, včetně avšak bez omezení na odvozené záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení zákonů.

Společnost Scania nezaručuje přesnost a úplnost informací na tomto webu.

Společnost Scania není zavázána k aktualizaci informací a materiálů na tomto webu. Informace mohou být kdykoli bez upozornění změněny a následně obsaženy v nových vydáních tohoto webu.

Společnost Scania nebude za žádných okolností odpovědná za škody, přímé či nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní, následné ani jiné, zapříčiněné nebo vzniklé v souvislosti s použitím či nedostupnosti použití tohoto webu nebo jeho obsahu, na základě smlouvy, mimosmluvního porušení práva, přímé odpovědnosti či jinak, a to ani v případě, že na možnost vzniku takových škod bylo upozorněno předem.

 

Další weby

 

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky jiných vlastníků. Tyto odkazy slouží pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Scania nepřejímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost informací ani soulad se zásadami pro ochranu osobních údajů u zmíněných webů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Scania respektuje soukromí jednotlivých osob a neshromažďuje ani nijak nespravuje žádné osobní údaje, pokud jí nebyly danou osobou dobrovolně poskytnuty. Nepřejete-li si, aby vaše údaje byly shromažďovány, dejte nám vědět.

Společnost Scania respektuje zákony na ochranu osobních údajů, které řídí použití a shromažďování údajů v dané zemi. Vaše jméno, e-mailová a poštovní adresa mohou být předány jiným stranám za účelem umožnění odpovědi na váš dotaz. V ostatních případech budou údaje využívány pouze za účelem prodeje a vývoje produktů.

Není-li výše uvedeno jinak, nebudou žádné údaje prodávány ani sdíleny s jinými stranami.

 

Kontakt

 

Máte-li jakékoli otázky ohledně termínů a zejména zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na info@scania.cz