Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Oznamování porušení pravidel na místí úrovni v České republice

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů, na etických a morálních hodnotách a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Protiprávní či neetické jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo našimi vnitřními předpisy nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, postavený na základech anonymity a důvěrnosti. Před podáním oznámení se prosím ujistěte, že jste důvodně přesvědčeni o pravdivosti svého podezření. Pokud je tomu tak, nemusíte mít obavu z úniku informací, jakékoli újmy či odvetných opatření.

 

Všechna oznámení jsou přijímána a jejich prvotní posouzení provádí nezávislá a nestranná osoba stojící zcela mimo strukturu naší společnosti, aby se zabránilo v maximální možné míře střetu zájmů a/nebo úniku informací. Kontakt na tuto osobu i jejího zástupce najdete níže.  Uvedete-li svůj kontakt, nesdělíme jej bez Vašeho souhlasu nikomu dalšímu (t.j ani managementu nebo oddělení Compliance společnosti Scania)

 

Oznámení může být učiněno prostřednictvím lokálního oznamovacího systému a to následujícími způsoby:

Jak učinit oznámení prostřednictvím etické linky?
Online oznámení  Použijte formulář pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome) dostupný na webové stránce https://scania.whistlelink.com/
Telefonní oznámení

 

Zavolejte na telefonní číslo:

 

  • +420 226 288 364 (v českém jazyce)
  • +420 226 288 365 (in English)
Osobní oznámení

Sjednejte si prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz nebo na telefonním čísle +420 226 288 363 schůzku u Příslušných osob, kterými byli jmenování nezávislí právnici se specializací v oblasti whistleblowingu a interního vyšetřování

 

  • Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M., a
  • Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková

 

ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 061 49 961

Externí oznamovací systém

 

Oznámení vymezená v Právních předpisech lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz https://oznamovatel.justice.cz

„Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.“