Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SCANIA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jednou ze základních hodnot Respektodpovědnost jsou pro nás ve společnosti Scania je úcta k právům jednotlivce.základními hodnotami. Na této hodnotětěchto hodnotách je postavena i naše komunikace s vámi, bez ohledu na to, zda vystupujete v roli našeho váženého zákazníka, řidiče některého z našich vozidel, spolupracovníka v naší globální organizaci či důvěryhodného obchodního partnera / dodavatele, zda navštěvujete naše webové stránky či provozní objekty nebo zda se účastníte námi pořádaných akcí.

 

Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů, který současně zodpovídá za jejich ochranu, je společnost Scania CV AB, není-li v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném pro specifický trh nebo pro specifickou službu, která je přístupný prostřednictvím webových stránek www.scania.com, výslovně uvedeno jinak.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme tehdy, je-li to potřebné:

 

·       k zajištění dodávek našich výrobků a poskytování našich služeb,

·       k tomu, abychom vám poskytovali podporu a pomoc při používání našich výrobků a služeb,

·       k plnění a dodržování zákonných povinností z naší i vaší strany,

·       k plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků úřadů, které vymáhají dodržování práva, a dalších správních orgánů,

·       k poskytování informací o našich výrobcích a službách, jakož i o nadcházejících, námi pořádaných akcích,

·       ke zlepšování kvality a zdokonalování stávajících, jakož i k vyvíjení nových výrobků a služeb a rovněž k optimalizaci provozu naší organizace.

 

Usilujeme o to, abychom s vašimi osobními údaji nakládali vždy s respektem a poctivým způsobem a abychom tyto údaje současně chránili. Za určitých okolností využíváme důvěryhodné obchodní partnery, kteří nám pomáhají dodávat naše výrobky a poskytovat naše služby. Jestliže v těchto případech potřebujeme vaše osobní údaje sdílet se svými obchodními partnery, ujišťujeme vás o tom, že tito partneři budou s vašimi osobními údaji nakládat se stejným respektem a stejně poctivým způsobem jako my samotní.

 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč to děláme a jakým způsobem zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a vaše soukromí. Další informace o tom, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány, lze v určitých případech nalézt v podrobnějších oznámeních o ochraně osobních údajů, smlouvách a v konkrétních popisech služeb. V těchto případech budete tyto informace nacházet při přístupu k příslušné aplikaci / příslušnému systému / příslušné službě. S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím odkazu zde nebo prostřednictvím své kontaktní osoby, která vám byla společností Scania přidělena na dpo@scania.cz.