Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Решения за транспорт в града

За всеки километър и всяко пътуване

Постигане на устойчива мобилност

Столичните райони по целия свят са засегнати от нарастването на транспортните нужди, което идва с урбанизацията. Това създава предизвикателства по отношение на задръстванията, както и с емисиите и замърсяването, които засягат както хората, така и околната среда. Много може да се постигне чрез намаляване на броя на превозните средства, като вместо това се пътува заедно, нещо, което изисква привлекателна система за обществен транспорт.

 

За допълнително намаляване на емисиите, системата трябва да се състои от енергийно ефективни превозни средства, работещи на електричество или възобновяеми горива в зависимост от експлоатацията и местните условия. Автобусите и услугите на Scania позволяват устойчивостта да върви ръка за ръка с експлоатационната ефективност – предпоставка за осъществяване на устойчив транспорт в широк мащаб.

Нашите продукти

Нашето портфолио се състои от широка гама услуги и продукти с богатство от опции, позволяващи персонализирани конфигурации. Това ни дава възможност да предложим подходящи решения, съобразени с индивидуалните предизвикателства и нужди на всеки оператор.

Подобряване на експлоатационната ефективност

Операторите в градска среда знаят колко е важно да се поддържат минимални разходи. В Scania рентабилността на клиентите представлява основа за продуктите и услугите, които разработваме, като никога не забравяме гледната точка на човека.

 

Предложение на услуги

Услуга за внедряване на електро-мобилност

Всеки град или маршрут има уникални условия, които трябва да бъдат анализирани, за да се намерят правилните продукти и решения за зареждане. Scania ще съветва и съдейства по отношение на инфраструктурата за зареждане и как оптимално да се специфицират превозните средства.

Автобусни системи

В градските зони по целия свят незадоволителни транспортни системи водят до икономически, социални и екологични проблеми. Автобусните системи предлагат бърз начин за ефективен обществен транспорт с ниски инвестиционни разходи, като в същото време са гъвкави и измерими в съответствие с променящите се нужди на града и неговите предградия. Scania предоставя компетентност във всичко - от планирането до изпълнението, както и по време на експлоатация.

продължете да разглеждате