Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Автобусни системи

РЕШЕНИЯ ПО МЯРКА

Подкрепени от 100 години опит в автобусните операции, автобусните системи на Scania помагат за решаването на съвременните предизвикателства на градската мобилност. Scania предлага рентабилни и екологични решения, които дават на градове гъвкавостта и контрола за мащабиране на транспортните операции според нуждите.

ГРАДИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

КОМПЕТЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА BRT

Със задълбочения си опит в планиране на трафика и инфраструктура можем да осигурим на нашите клиенти консултантски услуги, анализ и оптимизиране на автобусната система. Ние осъществяваме подкрепа и при определяне на билетната система, като даваме съвет за концепция и за доставчик. Предлагаме и решения за финансиране, които да отговарят на вашия конкретен бизнес.

АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

Предлагаме двигатели за всички достъпни в търговската мрежа възобновяеми и традиционни горива, като предоставяме съвети и експертиза. От предварително проучване до изпълнение. Това включва оценка на устойчивостта, горивна инфраструктура и партньори за доставка на гориво, както и регулаторни съвети.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ И ЧАСТИ

С плановете за цялостна поддръжка, ремонт при инцидент и гаранция за време за работа можете да очаквате максимална ефективност и минимални разходи. Експертите ни проследяват данните от вашия бизнес, за да идентифицират причините за извънпланови спирания, така че да можете да се справите с основните причини и да подобрите достъпността на автопарка си. Scania предоставя персонализирано обучение и наставничество и гъвкави планове за поддръжка.

РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ

Нито една спецификация на превозно средство не може да отговаря точно на всички автобусни системи. Разработване на правилния автопарк за вашия град цели да постигне правилната комбинация. Автобусите са пригодени за постигане на най-доброто в капацитета за пътници, разположение във вътрешността и други ключови критерии. Като заедно с различни партньори, ние развиваме уникални решения за събиране на такси, проследяване в реално време и планиране на инфраструктурата.

Често пътуване. По-малки автобуси ви позволяват да пътувате по-често, така че вашите пътници никога не трябва да чакат дълго. Те също така ви позволяват да намалите оперативните разходи извън пиковите часове.

Отговарят на пиковите потребности. По-големите модели ви позволяват да отговорите на потребностите в пиковите часове. Седящите пътници са удовлетворени пътници за по-дълги пътувания.

По-малко задръствания. Не всеки град при построяването си е съобразен с подходящи автобуси. Двуетажните автобуси ви позволяват да удвоите вашия капацитет, без да предизвиквате задръстване.

Удължени модели. Отличават се с голям капацитет за случаите, когато имате нужда от автобус, който може да превозва най-много пътници.

От полза за всички